İstanbul Meslekte Birlik Grubu;"Aday Tanıtım Toplantısı" Düzenledi.
21 Nisan 2019 Pazar
12.05.2019 tarihinde yapılacak olan İSMMMO seçimlerinde (Genel Kurulda); Yönetim Kuruluna, Denetim Kuruluna ve Disiplin Kuruluna Aday Olan Adayları Tanıtım Amacıyla
İstanbul Meslekte Birlik Grubu;"Aday Tanıtım Toplantısı" Düzenledi.

İstanbul Meslekte Birlik Grubu;

12.05.2019 tarihinde yapılacak olan İSMMMO seçimlerinde (Genel Kurulda); Yönetim Kuruluna, Denetim Kuruluna ve Disiplin Kuruluna Aday Olan Adayları Tanıtım Amacıyla Cağaloğlu Milli Türk Talebe Birliği Toplantı Salonunda "Aday Tanıtım Toplantısı" Düzenledi.

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI BAŞKAN ADAYI ; Ethem Yüksel Kahveci Başkanlığında;

Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Adayları Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI YÖNETİM KURULU ADAYLARI;

 1. Ethem Yüksel Kahveci
 2. Hakan Ustabaş
 3. Murat Demirtaş,
 4. Yasin Sezgin,
 5. Fuat Çiçek,
 6. Serap Bayar,
 7. Abdurrahman Karan,
 8.  Fuat Aydoğdu ve
 9. Harun Geylani

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI;

 1. Ahmet Şentürk,
 2. Ayhan Katılmış,
 3. Davut Bayrak,
 4. Filiz Eldemir,
 5. İsmail Bıyıklıoğlu,
 6. Mehmet Ata,
 7. Mesut Paçacı,
 8. Neşet Güner  ve
 9. Selim Yıldız

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI DİSİPLİN KURULU ADAYLARI;

 1. Ayşe Betül Ayaz,
 2. Nevzat Erdağ,
 3. Mahfuz Kıyıcı,
 4. Mücella Turcan Demirel,
 5. Gürol Mançi,

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI DİSİPLİN KURULU YEDEK ADAYLARI;

 1. Cem Gök,
 2. Muharrem Apaydın Ve
 3. Mehmet Gök.

İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI DENETİM KURULU ADAYLARI;

 1. Serdar Çağlayan ve
 2. Hasan Karan
 3. Ramadan Çuhadar


İSTANBUL MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSTANBUL SMMM ODASI DENETİM KURULU YEDEK ADAYLARI;
Yapılan Konuşmaların Detaylarını http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ den izleyebilirsiniz.

Aday Tanıtımından Resimlerle Görüntüler için aşağıdaki linki tıklayınız

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı