İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri;
29 Haziran 2020 Pazartesi
30 Haziran 2020 Salı Günü Saat: 12:30 da İstanbul Adliyesi Karşısında Çağlayan da Tekrar Bir Araya Geliyor.
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri;
Tam Beş yıl, 5 ay önce (22 Ocak 2015) tarihinde İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) ; 

30 Haziran 2020 Salı Günü Saat: 12:30 da 

İstanbul Adliyesi Karşısında Çağlayan da Tekrar Bir Araya Geliyor.

TMMOB ile Bir arada Omuz Omuza Diye Yola Çıkmış ve Aşağıda Sizlerin Bilgisine Sunduğumuz Aşağıda Tam metnini Sunduğumuz Basın Açıklamasında;

" iktidar toplumsal alanda müdahalelerine devam ediyor. Bunların en çarpıcı örneklerinden birisi de; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yakında sunulacak olan yeni bir torba yasa ile yıllardır her alanda mücadele veren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne karşı büyük bir darbe vurmak istenmesidir." Diyerek,

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri; 
 • İstanbul Barosu, 
 • İstanbul Mali Müşavirler Odası, 
 • İstanbul Tabip Odası, 
 • İstanbul Eczacı Odası, 
 • İstanbul Diş Hekimleri Odası, 
 • İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve 
TMMOB İKK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında hazırlanan, TMMOB'nin faaliyetlerini etkisizleştirmeye yönelik değişiklikleri de içeren torba yasa tasarısı ile ilgili olarak 22 Ocak 2015 tarihinde Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

Aradan Tam 5 Yıl 5 ay geçmesine rağmen 30 Haziran 2020 Salı Günü Saat: 12:30 da İstanbul Adliyesi Karşısında tekrar bir araya gelerek Temmuz ayında mecliste görüşülmesine başlanacak olan " Yasa Taslağına Hayır " diyecekler.

TMMOB İLE BİR ARADA, OMUZ OMUZA!

Değerli Basın Mensupları,

Bu torba yasa içerisinde yer alan TMMOB Yasası ile yapılmak istenen müdahaleye karşı olduğumuzu nedenleriyle, gerekçeleriyle tek tek sizlere açıklayacağız.  

Her şeyden önce söz konusu torba yasa ve TMMOB yasasında değişiklik öngören taslağın dışında 12 yasa değişikliği söz konusu. Öncelikle bu torba yasa ile neden TMMOB’ye müdahale etmek istendiğine bakalım:

3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündeminde.

Siyasal İktidar, bu torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

AKP bu torba yasalarla;

Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıkları dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek.

Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere “parası olana imar hakkı” getiriyor.

Değerli Basın Mensupları;

TMMOB;  hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dediği için; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada olduğu için AKP’nin hedef haline geldi.

AKP iktidarı, söz konusu yeni yapı düşüncesiyle meslek grupları arasında rekabet yaratarak; bilimsel, teknik, mesleki, örgütsel, toplumsal gereklilikleri dışlayacak,  kamusal hizmet ve toplumsal yarar gibi pek çok önemli ölçütleri ortadan kaldıracaktır.

Değerli Basın Mensupları

Bizler; ortak sorunlar ve amaçlar çerçevesinde yan yana duran, bilimsel ve mesleki platformların gelişmesine, demokratik ve organize bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen Meslek Odaları olarak Torba Yasa’ya ve diğer meslek örgütlerinde de yaratılmak istenen korku algısına karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Herkes bilmeli ki;

TMMOB ve diğer meslek örgütleri, odalar; AKP gericiliğine, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.

AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz, TMMOB ile yan yana olacağız.

Bizler İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak: TMMOB tarihinin bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle dolu olduğunu biliyoruz. TMMOB’yle her zaman yan yana, omuz omuza ülkemizin bu yasalarla talan edilmesine karşı direndik. TMMOB’yi yalnız bırakmayacağız. Tüm kamuoyu tarafından bilinsin ki; meydanlarda ve her alanda TMMOB’yle dayanışma içinde olacağız.
 • İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU
 • İSTANBUL BAROSU
 • İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI
 • İSTANBUL ECZACI ODASI
 • İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
 • İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
 • İSTANBUL TABİP ODASI
 • TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
olarak katılmış, hak arama mücadelesini başlatmışardı. 


30 Haziran 2020 Salı Günü yapılacak olan toplantının detaylarını www. iktisadidayanisma.com web sayfamızda yayılanack olup, bilginize sunulur.

5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.