İstanbul Mali Müşavirler Değişim Hareketi Fuat Çiftçi Başkanlığında Aday Tanıtım Toplantısını Ayhan Gündüz' ün Açılış Konuşması İle Başlattı.
27 Nisan 2019 Cumartesi
İstanbul Mali Müşavirler Değişim Hareketi Fuat Çiftçi Başkanlığında Aday Tanıtım Toplantısını Ayhan Gündüz
İstanbul Mali Müşavirler Değişim Hareketi (İMMDH) SMMM Fuat Çiftçi Başkanlığında ;

11-12 Mayıs 2019 da Yapılacak Olan Seçimli Genel Kurulda İstanbul SMMM Odası Yönetim, Denetim ve Disiplin Kutulu Üyeliklerine Aday Olan Adaylarını Florya Uludağ Et Lokantasında Kahvaltı Etkinliğinde Tanıtarak, Seçimlerde Biz de Varız Diyerek Start Vererek, Tanıtım Toplantısını Ayhan Gündüz' ün Açılış Konuşması İle Başlattı.


İstanbul Mali Müşavirler Değişim Hareketi Kuruluş Beyannamesi ve Yol Haritası

Meslek hayatımızdaki tecrübelerimiz gösterdi ki mesleğimizin ve meslektaşlarımızın problemlerinin çözümünden ziyade meslek siyaseti genel siyaset etrafında şekillenmektedir. Bunun anlamı şu; meslektaşa giderken temel yaklaşım çözüm odaklı değil ideolojik eksenli gelişmektedir. Ben muhafazakârım gel oyunu bana ver diğer taraftan ben sosyal demokratım gel oyunu bana ver şeklinde. Görüldüğü üzere bu söylemlerin hiç biri, mesleğin saygınlığı ve meslektaşın hayat standardına nasıl katkı sunacağına dair bir fikir vermemektedir. Biz insanların kendilerini bu kavramlarla tanımlamalarına karşı değiliz, burada söylemek istediğimiz bu söylemin meslek siyaseti adına ve meslektaşın hayat standardını yükseltmek adına bir şey ifade etmediğini anlatmak istiyoruz.
İşte yıllardan beri bu ideolojik alana sıkışmış ve liyakat esasından uzak olan meslek siyasetine yeni bir vizyon kazandırmak isteyen herkesi bu değişime bekliyoruz.


Ne Yapılmalı

Türmob’a seçilenlerin; öncelikle yukarıda işaret ettiğimiz temel paradoksun çözümü adına gayret göstermeli. Bunun içinde Hz. Ali’nin bir sözünden hareketle  ‘’Bir şeyi kimin dediğine değil ne dediğine bakmalıyız’’. Bu sözün pratik alanda uygulaması ise; gelen tekliflerin hangi gruptan geldiğine değil; hangisinin, meslek ve meslektaş adına faydalı olduğuna bakarak destek vermeli. Böylece meslek siyasetindeki kutuplaşma yerine uzlaşmanın hakim olması için gayret göstermeliyiz.


Nasıl Bir Gelecek Hayal Ediyoruz

Amerika’da, Avrupa’da, Kanada’da ve diğer gelişmiş bir çok ülkede insanlar nasıl gururla ben Mali Müşavirim diyorsa bizim meslektaşlarımızın da aynı gururla ben Mali Müşavirim diyeceği bir meslek camiası düşünüyoruz. Bunun aslında çok ta zor olmadığını biliyoruz. Bunun için yapılması gereken tek şeyin de; mesleki uzmanlaşma alanında yapılacak olan küçük düzenlemeler olduğunu biliyoruz. Bu söylediklerimizi anlamak için bir anda bütün doktorların her türlü hastalığa baktığını düşünün; emin olun böyle bir durumda bizim her iki lafımızdan biri olan haksız rekabet kavramının doktorlar arasında nasıl bir kargaşaya neden olacağını hayal bile edemezsiniz. İşte içinde bulunduğumuz problemin temel nedeni her hastalıktan anlayan doktor gibi her türlü mevzuat ve uygulama bilgisine sahip müşavir rolü oynamaktan kaynaklanmaktadır. Bu problemi çözersek mesleğin birçok problemini çözeriz.


Günümüz modern toplumunda insanların hayatlarını idame ettirebilmelerinin yegane yolu profesyonel bir yetkinliğe sahip olmalarıdır. Bizde bu anlamda gelişmiş bütün toplumlarda saygın bir profesyonel yetkinlik olan Mali Müşavirlik mesleğini icra etmekteyiz. Ancak şunu da üzülerek belirtmek isterim ki; yurtdışında katılmış olduğumuz mesleki toplantılarda, meslek hiçbir ülkedeki meslektaşın hayatında bu kadar derin bir etki yaratmıyor. Bu durum aslında bir tükenmişlik sendromu na işaret etmektedir. Evet, hayatın idamesi anlamında profesyonel bir mesleğe ihtiyacımız var ama hayatın bütünü de,  meslekten ibaret değil.  
Ülkemiz sahip olduğu insan potansiyeli, ekonomik büyüklüğü ve çevre ülkelerde sahip olduğu tarihi ve kültürel bağlar göz önüne alındığında tüm bu ülkelere mali müşavirlik alanındaki bilgi birikimini ve entelektüel sermayesi olan insan kaynağını ihraç edebilir. Yeter ki bu vizyona ve misyona sahip insanlar mesleki temsil anlamında temsil imkanı bulabilsinler. Bu anlamda birçok gelişmiş ülke, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden futbolcu transfer eder gibi Mali Müşavir transfer etmektedir. Neden bu yukarıda bahsettiğimiz çevre ülkeler için Türkiye’yi böyle bir merkez ülke haline getirmeyelim. Bunlar yapılmayacak işler değil, buna inanmak ve işbirliği yapmak gerekiyor. 


Değerli Meslektaşlarımız,

Dikkat ederseniz yazımızda mesleki problemler ile ilgili hiçbir konuya değinmedik. Bu mesleki sorunlardan habersiz olduğumuz için değil, bugüne kadar mesleki sorunlarla ilgili söylenmedik hiçbir söz kalmadığı içindir. Mesele sorunları dile getirmek değil mesele sorunların nasıl çözüleceğini bilmektir. Bunu bilen kadroların iş başına gelmesi gerekmektedir.
 
Değerli Meslektaşlarımız,

Vizyonumuz

“Profesyonel İşletmecilik Niteliklerine Sahip Dünyada Saygın Mali Müşavirler Olarak Kabul Edilmek”  olmalıdır.

"Bilgi Yönetimi, İş ve Finans Dünyasında Öncü Profesyoneller İçin Birinci Sırada Tercih Edilen Örgüt Olmak” misyonu ile yola çıkılması gerekmektedir.

Sonuç olarak şunu unutmamak önemli, olmamız gereken şeyi, olduğumuz yerde kalarak olamayız!!!

O Halde Değişime  EVET 

İstanbul Mali Müşavirler 
Değişim Hareketi  Kurucular Kurulu 

------------------------------------------------------

MMDH  Başkanı Fuat Çiftçi Başkanlığında İstanbul SMMM Odası Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu

 1. 1-Fuat Çiftçi
 2. 2-Ahmet Ziya Erçakır
 3. 3-Yeter Dirikolu
 4. 4-Muhammed Karabağ
 5. 5-Emine Karaca
 6. 6-Mehmet Reşat  Yaşar
 7. 7-Şükran Bataroğlu
 8. 8-Demet Omuş
 9. 9-Cem  Aktay

Denetim Kurulu


Denetim Kurulu
 1. 1-Fehmi Soyakça
 2. 2-Eşref Eriş
 3. 3-Gülay  Ağca Gezer

Disiplin Kurulu


Disiplin Kurulu
 1. 1-Tamer Kıllıç
 2. 2-Hayriye Gürger
 3. 3-Cuma  Çağlayan
 4. 4-Mehmet Çavdar
 5. 5-Serap Gürbüzer
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı