İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık 2016 AĞVA - İSTANBUL ÇALIŞTAYI Sonuç Bildirisi
15 Aralık 2016 Perşembe
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan grup çalıştayında ;
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık  2016  AĞVA - İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  Sonuç Bildirisi
İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ

10-11 ARALIK  2016  AĞVA- İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  SONUÇ BİLDİRİSİ

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin  10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan  grup  çalıştayında  ;

Mesleki ve örgütsel  sorunlar  ülke genelindeki ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda içinde bulunduğu sancılı süreç dikkate alınarak değerlendirilmiş ve  aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Ülkemizin laiklik, demokrasi ve hukuk alanında içinde bulunduğu tartışmalı süreç endişe verici boyutdadır.  Bu süreç meslek mensuplarımızı sıkıntılı bir ortama sürüklemiştir.

Mesleğimiz adına ülke ekonomisindeki bu istikrarsızlık hem ekonomideki daralmayı  beraberinde getirmektedir,  bu daralma neticesinde meslektaşlarımızın iş alanlarında daralma ve iş kaybı kaçınılmaz olacaktır.

Siyasi erk; ekonomideki bu olumsuz tabloyu kısa vadeli ve geçici çözümler ile atlatmaya   çalışır iken her 3 yılda bir çıkardığı kanunlar ile mesleğimizin  saygınlığını yok etmektedir.

Siyasi erkin ekonomide ağırlığını  şeffaflıktan  yana  değil de kayıt dışılığı destekleyen yönde   ortaya koyması mesleğimizde ciddi itibar kaybına neden olmaktadır. Bir yandan meslektaşa ağır sorumluluklar yüklenirken, meslektaşların mükellef karşısında onuru da zedelenmektedir. 

Ülkemize sermaye  sağlamak  adına; yurt içi ve yurt dışından kaynağını sorgulamadan her türlü parayı kabul edip, kayıt dışı ekonomiyi de teşvik etmektedirler.

Var olan ekonomik koşullardan  olumsuz   etkilenen  mesleğimizin  ayrıca ana başlıkları ile; 

YASAL MEVZUATDAN KAYNAKLI SORUNLARI,
MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN YÖNETİMLERİNDEN KAYNAKLI SORUNLARI ‘da mevcut dur.

2016 yılında hem İ.S.M.M.M  Odası seçimleri hemde  üst birliğimiz olan TÜRMOB seçimleri yapılmıştır.

Yapılan seçimlerde alınan sonuçlar,  mesleğimizi yıllardan beri sahiplenmeyen benzer zihniyetin/lerin devam edeceğini göstermektedir. Meslek örgütlerimiz mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmıştır,  üst birlik yönetimlerimizin meslektaşımız problemlerine umut olmaktan uzak olduğu açıktır.

Meslek örgütlerimizin yöneticileri,  meslek örgütlerimizi birer ticari işletmeye çeviren ruh ve davranış içinde olup astronomik miktarda huzur hakları almaktadırlar. Oysaki Danıştay’ın ödemeyi durdurma kararı olduğu halde meslektaştan alınan nispi aidatlar halen odalarımızca meslektaştan tahsil edilmektedirler. Odalarımız kaynaklarından meslektaş lehine kanun önünde dahi  olsa  vazgeçmek  istememektedirler.

Temel ilkesi demokrat davranış ve katılımcılık olan anlayışla;

Temel hedefimiz ,  tüm meslektaşlarımıza bu çarpık zihniyetleri teşhir ederek, meslek odalarımıza , TÜRMOB’ a meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyan demokratik bir yönetim oluşturmaya çalışmaktır. 

Bu güne kadar;

 * Vesayet Sorunumuzu, 

 * 3568 Sayılı Yasadan Kaynaklı Anti Demokratik Maddeleri,

 * Angaryalardan Kaynaklı Problemlerimizi,

 * Mesleğe giriş sorunumuzu,

 * Haksız Rekabeti,

 * Olmayan Mali Tatili,

 * Tahsilat Problemini,

 * Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın temel sorunlarını,

 * Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların hukuksuz biçimde keyfi bilgi isteme problemine,

Meslekte ve ekonomideki tekelleşmeye hayır denmesine söyleyecek sözü olmayan
Birlik yönetiminde 5/4 temsiliyet  ilkesi ile tabanı yansıtmayan yönetim yapısı ile adaletsizliği şiar edinmesini ve benzer problemleri  çözmek için hiçbir çaba sarf etmemiş aksine mevcut yasayı dahi doğru ve meslektaş lehine yorumlamadığı için meslektaş ile mahkemelik olmuş üst birlik yönetimimiz mevcuttur. Bizlerin bu problemlere yanıtımız tekdir.

‘ sorunun parçası olanlar çözümün parçası olmazlar’  demekteyiz.

Sonuç olarak:

Temel ahlak ve meslek ilkelerimizden ödün vermeden,   meslek sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmeyen, insan hak ve özgürlüklerine ve düşünceye saygılı olmakta birlikte barışı, demokratik eşitliği ve hoşgörü kültürünü esas alan ahlak ve zihniyet ile tüm meslektaşlarımıza ulaşabilecek bir örgütlenme sürecini günün ihtiyaçlarına uygun şekilde gerekli eğitim, sosyal etkinlikler çalışmaların yapılması hususunda ortak dil birliğine varılmıştır.

Bu amaçla; ortak paydası meslek olan, mesleğimiz üzerindeki vesayeti kaldırmak için laik ve demokratik ülke ve meslek odaları  yaratmak  adına  birlikte mücadele etmeye, kaynaklarını meslektaştan yana kullanacak oda yönetimlerine erişinceye kadar birlikte mücadele etmeye umudumuzu ve emeğimizi kaybetmeden devam edeceğiz.

MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ BİRLEŞİK MÜCADELEDEN GEÇMEKTEDİR.

UMUDU  ÇOĞALTMAK ,  TÜRKİYE GENELİNDE ORTAK BİR LİSAN  OLUŞTURMAK İÇİN BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE  MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

BAĞIMSIZ MESLEK,   DEMOKRATİK TÜRKİYE.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.