İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık 2016 AĞVA - İSTANBUL ÇALIŞTAYI Sonuç Bildirisi
15 Aralık 2016 Perşembe
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan grup çalıştayında ;
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık  2016  AĞVA - İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  Sonuç Bildirisi
İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ

10-11 ARALIK  2016  AĞVA- İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  SONUÇ BİLDİRİSİ

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin  10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan  grup  çalıştayında  ;

Mesleki ve örgütsel  sorunlar  ülke genelindeki ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda içinde bulunduğu sancılı süreç dikkate alınarak değerlendirilmiş ve  aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Ülkemizin laiklik, demokrasi ve hukuk alanında içinde bulunduğu tartışmalı süreç endişe verici boyutdadır.  Bu süreç meslek mensuplarımızı sıkıntılı bir ortama sürüklemiştir.

Mesleğimiz adına ülke ekonomisindeki bu istikrarsızlık hem ekonomideki daralmayı  beraberinde getirmektedir,  bu daralma neticesinde meslektaşlarımızın iş alanlarında daralma ve iş kaybı kaçınılmaz olacaktır.

Siyasi erk; ekonomideki bu olumsuz tabloyu kısa vadeli ve geçici çözümler ile atlatmaya   çalışır iken her 3 yılda bir çıkardığı kanunlar ile mesleğimizin  saygınlığını yok etmektedir.

Siyasi erkin ekonomide ağırlığını  şeffaflıktan  yana  değil de kayıt dışılığı destekleyen yönde   ortaya koyması mesleğimizde ciddi itibar kaybına neden olmaktadır. Bir yandan meslektaşa ağır sorumluluklar yüklenirken, meslektaşların mükellef karşısında onuru da zedelenmektedir. 

Ülkemize sermaye  sağlamak  adına; yurt içi ve yurt dışından kaynağını sorgulamadan her türlü parayı kabul edip, kayıt dışı ekonomiyi de teşvik etmektedirler.

Var olan ekonomik koşullardan  olumsuz   etkilenen  mesleğimizin  ayrıca ana başlıkları ile; 

YASAL MEVZUATDAN KAYNAKLI SORUNLARI,
MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN YÖNETİMLERİNDEN KAYNAKLI SORUNLARI ‘da mevcut dur.

2016 yılında hem İ.S.M.M.M  Odası seçimleri hemde  üst birliğimiz olan TÜRMOB seçimleri yapılmıştır.

Yapılan seçimlerde alınan sonuçlar,  mesleğimizi yıllardan beri sahiplenmeyen benzer zihniyetin/lerin devam edeceğini göstermektedir. Meslek örgütlerimiz mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmıştır,  üst birlik yönetimlerimizin meslektaşımız problemlerine umut olmaktan uzak olduğu açıktır.

Meslek örgütlerimizin yöneticileri,  meslek örgütlerimizi birer ticari işletmeye çeviren ruh ve davranış içinde olup astronomik miktarda huzur hakları almaktadırlar. Oysaki Danıştay’ın ödemeyi durdurma kararı olduğu halde meslektaştan alınan nispi aidatlar halen odalarımızca meslektaştan tahsil edilmektedirler. Odalarımız kaynaklarından meslektaş lehine kanun önünde dahi  olsa  vazgeçmek  istememektedirler.

Temel ilkesi demokrat davranış ve katılımcılık olan anlayışla;

Temel hedefimiz ,  tüm meslektaşlarımıza bu çarpık zihniyetleri teşhir ederek, meslek odalarımıza , TÜRMOB’ a meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyan demokratik bir yönetim oluşturmaya çalışmaktır. 

Bu güne kadar;

 * Vesayet Sorunumuzu, 

 * 3568 Sayılı Yasadan Kaynaklı Anti Demokratik Maddeleri,

 * Angaryalardan Kaynaklı Problemlerimizi,

 * Mesleğe giriş sorunumuzu,

 * Haksız Rekabeti,

 * Olmayan Mali Tatili,

 * Tahsilat Problemini,

 * Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın temel sorunlarını,

 * Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların hukuksuz biçimde keyfi bilgi isteme problemine,

Meslekte ve ekonomideki tekelleşmeye hayır denmesine söyleyecek sözü olmayan
Birlik yönetiminde 5/4 temsiliyet  ilkesi ile tabanı yansıtmayan yönetim yapısı ile adaletsizliği şiar edinmesini ve benzer problemleri  çözmek için hiçbir çaba sarf etmemiş aksine mevcut yasayı dahi doğru ve meslektaş lehine yorumlamadığı için meslektaş ile mahkemelik olmuş üst birlik yönetimimiz mevcuttur. Bizlerin bu problemlere yanıtımız tekdir.

‘ sorunun parçası olanlar çözümün parçası olmazlar’  demekteyiz.

Sonuç olarak:

Temel ahlak ve meslek ilkelerimizden ödün vermeden,   meslek sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmeyen, insan hak ve özgürlüklerine ve düşünceye saygılı olmakta birlikte barışı, demokratik eşitliği ve hoşgörü kültürünü esas alan ahlak ve zihniyet ile tüm meslektaşlarımıza ulaşabilecek bir örgütlenme sürecini günün ihtiyaçlarına uygun şekilde gerekli eğitim, sosyal etkinlikler çalışmaların yapılması hususunda ortak dil birliğine varılmıştır.

Bu amaçla; ortak paydası meslek olan, mesleğimiz üzerindeki vesayeti kaldırmak için laik ve demokratik ülke ve meslek odaları  yaratmak  adına  birlikte mücadele etmeye, kaynaklarını meslektaştan yana kullanacak oda yönetimlerine erişinceye kadar birlikte mücadele etmeye umudumuzu ve emeğimizi kaybetmeden devam edeceğiz.

MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ BİRLEŞİK MÜCADELEDEN GEÇMEKTEDİR.

UMUDU  ÇOĞALTMAK ,  TÜRKİYE GENELİNDE ORTAK BİR LİSAN  OLUŞTURMAK İÇİN BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE  MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

BAĞIMSIZ MESLEK,   DEMOKRATİK TÜRKİYE.
4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” ile
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş,
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
Yeni veriler, yeni akıllı sistemler fırsat mı, tehdit mi? Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki,
Kriz sadece vatandaşları ve şirketleri değil, bankaları da etkiledi. Piyasada yaşanan nakit darlığının etkisiyle bankalar; ellerindeki yetkiyi kullanarak mudileri mağdur ediyor.
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir.
Oda seçimleri yaklaşınca , Oda seçimleri yaklaşınca, Aynı traş’a...Devam etmeyeceğiz.Aynı keseye aynı tasa aynı kurnaya... Aynı hamama... Aynı tellak’a...Aynen devam demeyeceğiz.
TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası,
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 18. Anadoly Odaları Eğitim Semineri
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
Teklif ile, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartını yerine getirememiş olanlara..
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat DEMİRÖZ’ün katılımıyla, “Mevzuattaki son gelişmeler” konusunda bir toplantı düzenledi.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..