İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık 2016 AĞVA - İSTANBUL ÇALIŞTAYI Sonuç Bildirisi
15 Aralık 2016 Perşembe
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan grup çalıştayında ;
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık  2016  AĞVA - İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  Sonuç Bildirisi
İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ

10-11 ARALIK  2016  AĞVA- İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  SONUÇ BİLDİRİSİ

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin  10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan  grup  çalıştayında  ;

Mesleki ve örgütsel  sorunlar  ülke genelindeki ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda içinde bulunduğu sancılı süreç dikkate alınarak değerlendirilmiş ve  aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Ülkemizin laiklik, demokrasi ve hukuk alanında içinde bulunduğu tartışmalı süreç endişe verici boyutdadır.  Bu süreç meslek mensuplarımızı sıkıntılı bir ortama sürüklemiştir.

Mesleğimiz adına ülke ekonomisindeki bu istikrarsızlık hem ekonomideki daralmayı  beraberinde getirmektedir,  bu daralma neticesinde meslektaşlarımızın iş alanlarında daralma ve iş kaybı kaçınılmaz olacaktır.

Siyasi erk; ekonomideki bu olumsuz tabloyu kısa vadeli ve geçici çözümler ile atlatmaya   çalışır iken her 3 yılda bir çıkardığı kanunlar ile mesleğimizin  saygınlığını yok etmektedir.

Siyasi erkin ekonomide ağırlığını  şeffaflıktan  yana  değil de kayıt dışılığı destekleyen yönde   ortaya koyması mesleğimizde ciddi itibar kaybına neden olmaktadır. Bir yandan meslektaşa ağır sorumluluklar yüklenirken, meslektaşların mükellef karşısında onuru da zedelenmektedir. 

Ülkemize sermaye  sağlamak  adına; yurt içi ve yurt dışından kaynağını sorgulamadan her türlü parayı kabul edip, kayıt dışı ekonomiyi de teşvik etmektedirler.

Var olan ekonomik koşullardan  olumsuz   etkilenen  mesleğimizin  ayrıca ana başlıkları ile; 

YASAL MEVZUATDAN KAYNAKLI SORUNLARI,
MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN YÖNETİMLERİNDEN KAYNAKLI SORUNLARI ‘da mevcut dur.

2016 yılında hem İ.S.M.M.M  Odası seçimleri hemde  üst birliğimiz olan TÜRMOB seçimleri yapılmıştır.

Yapılan seçimlerde alınan sonuçlar,  mesleğimizi yıllardan beri sahiplenmeyen benzer zihniyetin/lerin devam edeceğini göstermektedir. Meslek örgütlerimiz mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmıştır,  üst birlik yönetimlerimizin meslektaşımız problemlerine umut olmaktan uzak olduğu açıktır.

Meslek örgütlerimizin yöneticileri,  meslek örgütlerimizi birer ticari işletmeye çeviren ruh ve davranış içinde olup astronomik miktarda huzur hakları almaktadırlar. Oysaki Danıştay’ın ödemeyi durdurma kararı olduğu halde meslektaştan alınan nispi aidatlar halen odalarımızca meslektaştan tahsil edilmektedirler. Odalarımız kaynaklarından meslektaş lehine kanun önünde dahi  olsa  vazgeçmek  istememektedirler.

Temel ilkesi demokrat davranış ve katılımcılık olan anlayışla;

Temel hedefimiz ,  tüm meslektaşlarımıza bu çarpık zihniyetleri teşhir ederek, meslek odalarımıza , TÜRMOB’ a meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyan demokratik bir yönetim oluşturmaya çalışmaktır. 

Bu güne kadar;

 * Vesayet Sorunumuzu, 

 * 3568 Sayılı Yasadan Kaynaklı Anti Demokratik Maddeleri,

 * Angaryalardan Kaynaklı Problemlerimizi,

 * Mesleğe giriş sorunumuzu,

 * Haksız Rekabeti,

 * Olmayan Mali Tatili,

 * Tahsilat Problemini,

 * Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın temel sorunlarını,

 * Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların hukuksuz biçimde keyfi bilgi isteme problemine,

Meslekte ve ekonomideki tekelleşmeye hayır denmesine söyleyecek sözü olmayan
Birlik yönetiminde 5/4 temsiliyet  ilkesi ile tabanı yansıtmayan yönetim yapısı ile adaletsizliği şiar edinmesini ve benzer problemleri  çözmek için hiçbir çaba sarf etmemiş aksine mevcut yasayı dahi doğru ve meslektaş lehine yorumlamadığı için meslektaş ile mahkemelik olmuş üst birlik yönetimimiz mevcuttur. Bizlerin bu problemlere yanıtımız tekdir.

‘ sorunun parçası olanlar çözümün parçası olmazlar’  demekteyiz.

Sonuç olarak:

Temel ahlak ve meslek ilkelerimizden ödün vermeden,   meslek sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmeyen, insan hak ve özgürlüklerine ve düşünceye saygılı olmakta birlikte barışı, demokratik eşitliği ve hoşgörü kültürünü esas alan ahlak ve zihniyet ile tüm meslektaşlarımıza ulaşabilecek bir örgütlenme sürecini günün ihtiyaçlarına uygun şekilde gerekli eğitim, sosyal etkinlikler çalışmaların yapılması hususunda ortak dil birliğine varılmıştır.

Bu amaçla; ortak paydası meslek olan, mesleğimiz üzerindeki vesayeti kaldırmak için laik ve demokratik ülke ve meslek odaları  yaratmak  adına  birlikte mücadele etmeye, kaynaklarını meslektaştan yana kullanacak oda yönetimlerine erişinceye kadar birlikte mücadele etmeye umudumuzu ve emeğimizi kaybetmeden devam edeceğiz.

MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ BİRLEŞİK MÜCADELEDEN GEÇMEKTEDİR.

UMUDU  ÇOĞALTMAK ,  TÜRKİYE GENELİNDE ORTAK BİR LİSAN  OLUŞTURMAK İÇİN BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE  MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

BAĞIMSIZ MESLEK,   DEMOKRATİK TÜRKİYE.
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.