İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık 2016 AĞVA - İSTANBUL ÇALIŞTAYI Sonuç Bildirisi
15 Aralık 2016 Perşembe
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan grup çalıştayında ;
İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi 10-11 Aralık  2016  AĞVA - İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  Sonuç Bildirisi
İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ

10-11 ARALIK  2016  AĞVA- İSTANBUL   ÇALIŞTAYI  SONUÇ BİLDİRİSİ

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketinin  10-11 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Ağva’da yapılan  grup  çalıştayında  ;

Mesleki ve örgütsel  sorunlar  ülke genelindeki ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda içinde bulunduğu sancılı süreç dikkate alınarak değerlendirilmiş ve  aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
Ülkemizin laiklik, demokrasi ve hukuk alanında içinde bulunduğu tartışmalı süreç endişe verici boyutdadır.  Bu süreç meslek mensuplarımızı sıkıntılı bir ortama sürüklemiştir.

Mesleğimiz adına ülke ekonomisindeki bu istikrarsızlık hem ekonomideki daralmayı  beraberinde getirmektedir,  bu daralma neticesinde meslektaşlarımızın iş alanlarında daralma ve iş kaybı kaçınılmaz olacaktır.

Siyasi erk; ekonomideki bu olumsuz tabloyu kısa vadeli ve geçici çözümler ile atlatmaya   çalışır iken her 3 yılda bir çıkardığı kanunlar ile mesleğimizin  saygınlığını yok etmektedir.

Siyasi erkin ekonomide ağırlığını  şeffaflıktan  yana  değil de kayıt dışılığı destekleyen yönde   ortaya koyması mesleğimizde ciddi itibar kaybına neden olmaktadır. Bir yandan meslektaşa ağır sorumluluklar yüklenirken, meslektaşların mükellef karşısında onuru da zedelenmektedir. 

Ülkemize sermaye  sağlamak  adına; yurt içi ve yurt dışından kaynağını sorgulamadan her türlü parayı kabul edip, kayıt dışı ekonomiyi de teşvik etmektedirler.

Var olan ekonomik koşullardan  olumsuz   etkilenen  mesleğimizin  ayrıca ana başlıkları ile; 

YASAL MEVZUATDAN KAYNAKLI SORUNLARI,
MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN YÖNETİMLERİNDEN KAYNAKLI SORUNLARI ‘da mevcut dur.

2016 yılında hem İ.S.M.M.M  Odası seçimleri hemde  üst birliğimiz olan TÜRMOB seçimleri yapılmıştır.

Yapılan seçimlerde alınan sonuçlar,  mesleğimizi yıllardan beri sahiplenmeyen benzer zihniyetin/lerin devam edeceğini göstermektedir. Meslek örgütlerimiz mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmıştır,  üst birlik yönetimlerimizin meslektaşımız problemlerine umut olmaktan uzak olduğu açıktır.

Meslek örgütlerimizin yöneticileri,  meslek örgütlerimizi birer ticari işletmeye çeviren ruh ve davranış içinde olup astronomik miktarda huzur hakları almaktadırlar. Oysaki Danıştay’ın ödemeyi durdurma kararı olduğu halde meslektaştan alınan nispi aidatlar halen odalarımızca meslektaştan tahsil edilmektedirler. Odalarımız kaynaklarından meslektaş lehine kanun önünde dahi  olsa  vazgeçmek  istememektedirler.

Temel ilkesi demokrat davranış ve katılımcılık olan anlayışla;

Temel hedefimiz ,  tüm meslektaşlarımıza bu çarpık zihniyetleri teşhir ederek, meslek odalarımıza , TÜRMOB’ a meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyan demokratik bir yönetim oluşturmaya çalışmaktır. 

Bu güne kadar;

 * Vesayet Sorunumuzu, 

 * 3568 Sayılı Yasadan Kaynaklı Anti Demokratik Maddeleri,

 * Angaryalardan Kaynaklı Problemlerimizi,

 * Mesleğe giriş sorunumuzu,

 * Haksız Rekabeti,

 * Olmayan Mali Tatili,

 * Tahsilat Problemini,

 * Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın temel sorunlarını,

 * Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların hukuksuz biçimde keyfi bilgi isteme problemine,

Meslekte ve ekonomideki tekelleşmeye hayır denmesine söyleyecek sözü olmayan
Birlik yönetiminde 5/4 temsiliyet  ilkesi ile tabanı yansıtmayan yönetim yapısı ile adaletsizliği şiar edinmesini ve benzer problemleri  çözmek için hiçbir çaba sarf etmemiş aksine mevcut yasayı dahi doğru ve meslektaş lehine yorumlamadığı için meslektaş ile mahkemelik olmuş üst birlik yönetimimiz mevcuttur. Bizlerin bu problemlere yanıtımız tekdir.

‘ sorunun parçası olanlar çözümün parçası olmazlar’  demekteyiz.

Sonuç olarak:

Temel ahlak ve meslek ilkelerimizden ödün vermeden,   meslek sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmeyen, insan hak ve özgürlüklerine ve düşünceye saygılı olmakta birlikte barışı, demokratik eşitliği ve hoşgörü kültürünü esas alan ahlak ve zihniyet ile tüm meslektaşlarımıza ulaşabilecek bir örgütlenme sürecini günün ihtiyaçlarına uygun şekilde gerekli eğitim, sosyal etkinlikler çalışmaların yapılması hususunda ortak dil birliğine varılmıştır.

Bu amaçla; ortak paydası meslek olan, mesleğimiz üzerindeki vesayeti kaldırmak için laik ve demokratik ülke ve meslek odaları  yaratmak  adına  birlikte mücadele etmeye, kaynaklarını meslektaştan yana kullanacak oda yönetimlerine erişinceye kadar birlikte mücadele etmeye umudumuzu ve emeğimizi kaybetmeden devam edeceğiz.

MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ BİRLEŞİK MÜCADELEDEN GEÇMEKTEDİR.

UMUDU  ÇOĞALTMAK ,  TÜRKİYE GENELİNDE ORTAK BİR LİSAN  OLUŞTURMAK İÇİN BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI BİRLİKTE  MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

BAĞIMSIZ MESLEK,   DEMOKRATİK TÜRKİYE.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.