İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan; Sorunları Biliyoruz. Biz Çözüyoruz.
09 Mayıs 2019 Perşembe
100 Yıldır Memleket 30 Yıldır Meslek Sevdasıyla Biz Buradayız Sorunları Biliyoruz, Biz Çözüyoruz.
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan; Sorunları  Biliyoruz. Biz Çözüyoruz.
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubundan;Sorunları  Biliyoruz. Biz Çözüyoruz.

100 Yıldır Memleket 30 Yıldır Meslek Sevdasıyla

Biz Buradayız

Sorunları Biliyoruz,

Biz Çözüyoruz.

1-    Nispi Aidatı Kaldırıyoruz.

2-    Mesleğe Yeni Başlayan Meslektaşlarımıza 3 Yıl Süreyle  İndirimli Aidat Uygulayacağız.

3-    Bağımlı Olarak Çalışan Meslektaşlarımızın Aidatlarını İndiriyoruz.    

4-    Mesleği Fiilen Yapmayan Üyelerimizin Aidatlarını % 50 İndirimli Olarak Uyguluyoruz

PROJELERİMİZ

UZMANLIK ALANLARIMIZ

UZMANLIK ALANLARI
 

Yeni misyonumuza uygun olarak çeşitli uzmanlıklar kazanmak üzere, eğitim programları açacağız bu şekilde alan ve sektör bazında uzmanlar olarak, iş dünyasına değer sunacağız. Sempozyumlar, eğitimler, seminerler, farkındalık çalışmaları ve sertifikalarımızla daha da güçleneceğiz. Mesleğimizin sürekli gelişimine inancımızla geleceğe yürüyoruz.

-----------------------------------------------------
TÜRMOB KURULLARINDA 4/5’e HAYIR! 
Üreten Yönetimler, Demokratik İlkelerimiz için susmayacağız. TÜRMOB Kurullarındaki adaletsiz temsil sistemini kaldırmak için mücadelemizi sürdürerek, Türkiye genelinde yaklaşık 110.000 SMMM’nin 4 kişi ile, 5.000 YMM’nin 5 kişi ile temsil edildiği adaletsiz temsil’ e son vermek için mücadele edeceğiz.
--------------------------------------------------

KADIN MESLEKTAŞLARA ÖZEL PROJELER

Önceliğimiz Kadın Meslektaşlarımız
KADIN MESLEKTAŞLARA  ÖZEL PROJELER 

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı