İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu (İÇDMB)’ndan
19 Mayıs 2020 Salı
"Akademik Meslek Odaları Yasalarının Değişim Girişimlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu"
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu (İÇDMB)’ndan
İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu 
(İÇDMB)’ndan

"Akademik Meslek Odaları Yasalarının Değişim Girişimlerine İlişkin"

KAMUOYU DUYURUSU

Cumhurbaşkanı talimatıyla gündeme getirilen Meslek Odalarına ilişkin yasal düzenleme girişimleri, ülkemizin her geçen gün bozulmakta olan demokratik yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Taslak metin, Akademik Meslek Mensuplarının ülkemize özgürce değer yaratmaları ve toplumsal yarar sağlamaları bakımından sakıncalı hükümler içermektedir.

Meslek Odalarının örgütlenme özgürlüğüne müdahale edilmesi, demokratik haklarının kısıtlanması, mali ve idari anlamda baskı uygulanması kabul edilemez.

Tüm akademik Meslek Odalarında kayıtlı Doktor, Avukat, Eczacılar, Tabipler, Diş Hekimleri, Mimar Mühendisler gibi Mali Müşavirler Odalarında kayıtlı meslek mensuplarımızın da çok büyük çoğunluğu, ülkesini seven çağdaş ve demokrat insanlardır.

Bu nedenle Biz İstanbul Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu (İÇDMB) olarak Meslek Odalarının yasalarında, Meslek Odalarının görüşlerinin dikkate alınmadan yapılacak her türlü düzenleme girişimini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Meslek odaları ve meslek mensupları Mali ve idari özerkliklerini ellerinden alan, örgütsel yapılarını parçalayan tepeden inme kararlarla değil; bugün Dünyada olduğu gibi ancak kendi mesleki standartlarını kamu çıkarı doğrultusunda kendileri geliştirerek toplumun hizmetine sunabildikleri zaman daha çok saygınlık elde edebilir ve meslekleri sayesinde onurlu bir yaşam standardına kavuşabilirler.

Meslek odalarımızın vergi, ekonomi, sağlık, hukuk, çevre ve mühendislik alanlarında topluma daha çok katkı verebilmelerinin önünü açmaya çalışmak varken, bütün bu odalara kayıtlı meslek mensuplarının büyük bir çoğunluğunun karşı çıktığı, yalnızca seçim ve yönetim sistemlerini değiştirmeyi hedefleyen bir yasa demokratik olamaz, kabul edilemez.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün meslek mensupları büyük özveriyle üzerlerine düşeni yapmaya çalışırken ve sağlık toplum için en temel konu halindeyken asıl siyaset yapmak; mesleklerine ve meslek örgütüne sahip çıkmaya çalışanları hedef göstermek ve bu değişikliklerden çıkar ummaktır.

Bu vesile ile Genel Kurulun seçtiği ve temsili yetkisini verdiği İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası‘ ( İSMMMO) nın temsil edildiği İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ( İMOK ) tarafından hazırlanmış olan basın bildirisini tamamen destekliyoruz. Odamızın ve yöneticilerimizin sonuna kadar yanındayız.

Bununla birlikte; yasal bir hak ve ödev olarak ifade edilen ve yapılacak olası bir yanlıştan dönülmesi için ilgililere demokratik bir çağrı niteliğinde olan bu bildiriyi; ötekileştirme, nefret ve iftira dolu açıklamalarla karalamak ve tehdit etmek ancak bir bağnazlıkla açıklanabilir.

Esasen böylesi saldırgan bir üslup ile en temel demokratik taleplere karşı gösterilen tahammülsüzlüklerin toplumda, meslek örgütümüzde ve meslek camiasında karşılığı yoktur. Ne olursa olsun iktidarda olmaktan başka hedefi olmayan saldırı dilini bir prensip edinen anlayışların; mesleki konularda olduğu gibi, kamu yararı ve ülkemizin aydınlık geleceği içinde özgün ve yararlı bir düşünce oluşturamadığı ortadadır.

Meslek mensubunun sırtına bindirilen her türlü iş yüküne, düşük ücretlerle bu kadar çok işi yapmak zorunda bırakılmasına ve yasal düzenleme bekleyen pek çok soruna rağmen, bunlara karşı tek bir söz söylememiş olmaları 20 yıla yakın zamandır bu anlayışın en tipik özelliklerinden bir başkası olmuştur.

Bizler nefret söylemleri ve bu ötekileştirme oyunlarına gelmeyeceğiz. Her türlü provokatif söylemlere rağmen Demokrasiye olan sarsılmaz inancımız ve hukuk devletine olan bağlılığımızla bize yakışan bir tarzda doğruları ve yanlışları söylemeye devam edeceğiz.

Meslek Odaları Kamu Yararı Esasında kurulmuş Anayasal kurumlardır. Toplumun kılcal damarları olan meslek odalarını işlevsiz kılacak, onları üyelerinden ve toplumdan koparacak hiçbir düzenlemenin ülkemize yararı olamaz.

Bu çerçevede içinden geçtiğimiz bu zor günlerde oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı doğru bulmadığımızı kamuoyuna duyururuz

Kamu Yararı Esasında;

Ülkemizde Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi,

Meslek Odalarının İş Birliği ve Dayanışması ile sağlanabilecektir.

İSTANBUL ÇAĞDAŞ DEMOKRAT 
MUHASEBECİLER BİRLİĞİ GRUBU (İÇDMB)

Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca . . .
E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin . . .
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,