İşsizlik sigortası primi artışı istihdamı olumsuz etkiler
19 Haziran 2020 Cuma
Ülkemizde gündem sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyor. Henüz pandemi ve COVID- 19’un işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin yükünü atlatamamışken . . . .
İşsizlik sigortası primi artışı istihdamı olumsuz etkiler
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

İşsizlik sigortası primi artışı istihdamı olumsuz etkiler

Resul KURT
info@resulkurt.com

Ülkemizde gündem sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyor. Henüz pandemi ve COVID- 19’un işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerinin yükünü atlatamamışken gündeme kıdem tazminatı değişiklikleri ile işsizlik sigortası primlerinin iki katına arttırılması geldi.

Mevcut uygulamada işsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarının %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda işsizlik sigortası işveren payının yüzde 2’den yüzde 4’e çıkarılmış olacak.

Önceki gün gazeteniz DÜNYA’da konuya ilişkin görüşlerini de paylaşan iş dünyası temsilcilerinin de belirttiği üzere, salgın günlerinde iş hayatının tüm kesimleri ile dayanışma içinde olduklarını ancak bu kararın işletmelerde sıkıntı yaratacak. İşçi Sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile iş dünyasını temsilen TOBB ve TİSK görüşlerini önceki gün Cumhurbaşkanımızla paylaştı.

Hali hazırda yaklaşık 127 milyar TL tutarında çok büyük bir birikimin olduğu dikkate alındığında işsizlik sigortası priminin iki kat arttırılmasının ne kadar gereksiz olduğu da açıkça görülecektir. İstihdam ve üretimin bıçak sırtında devam ettiği bir dönemde, işçilerinin ücretlerini ödemekte ve istihdamını korumakta dahi zorlanan iş dünyasının bu dönemde ciddi darbe alacağını görüyoruz. Bu istihdam ve maliyet artışı aynı zamanda enflasyonla mücadele hedefini de sekteye uğratacak. İş dünyası temsilcileri her konuda olduğu gibi, bu konudaki hatalı taslağın çözümü için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyor.

★ ★ ★

Ar-Ge teşviklerinde sorun var!

Ar-Ge ve İnovatif çalışmaları ile hem ekonomik kalkınmaya ciddi katkı sağlanabiliyor, hem de bir yandan ithalat azalırken öbür yandan nitelikli istihdam artıyor. Bunda elbette Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve inovatif çalışmalarına yönelik desteklerinin etkisi var.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Ar-Ge Merkezi olarak faaliyet gösteren şirketlerin, kendilerine tanınan muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, COVID-19 salgın risk nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, üç aylık (Mart, Nisan Mayıs 2020) dönemde bu zorunluluk askıya alınarak, Ar-Ge merkezlerine tüm Ar-Ge personelini kapsayacak şekilde uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştır. Bu sayede Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge faaliyetlerini uzaktan sürdürmüş, yararlandıkları muafiyetlerde ve teşviklerde herhangi bir kayıp yaşamamıştır.

Ülkemizdeki “Yeni Normalleşme” adımlarıyla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzaktan çalışma ile ilgili 01 Haziran-30 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde yeni bir duyuru yayınlamıştır. Bu duyuru ile Ar-Ge merkezlerine, çalışan personel sayısının %50’sini geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, tüm personelin toplam çalışma süresinin %50’sini aşmamak şartıyla uzaktan çalışma izni getirilmiştir. Bu şart ile, çalışmalarını halen uzaktan sürdüren Ar-Ge merkezlerinin, toplam personel sayılarının/çalışma sürelerinin sadece yarısını muafiyet ve teşvik kapsamına dahil edebileceğinden maddi kayıplar yaşayabilecektir.

Kanun kapsamında Ar-Ge merkezleri minimum 15 tam zaman eşdeğeri tutturmak zorunda olduğundan, personel sayısı 30'dan az olan Ar-Ge merkezleri maddi kayıpların yanı sıra 15 tam zaman eşdeğerin yakalanması konusunda da sorun yaşayabilecektir. Maddi kayıpların yanı sıra, hangi personelin yüzde kaçlık Ar-Ge eforunun kapsama dahil edileceği ile ilgili yapılacak çalışmalar, personelin Ar-Ge çalışmalarının tamamının göz önünde bulundurulmamasına neden olabilecek, motivasyon kaybına yol açabilecektir.

30 Haziran sonrası için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan konuyla ilgili Ar-Ge merkezlerine henüz bir bilgilendirme yapılmamıştır. Ancak, 1 Temmuz itibariyle uzaktan çalışma imkanının tamamen kaldırılması ya da %50 oranın azaltılması, Ar-Ge merkezlerinin minimum tam zaman eşdeğeri tutturmada sorunlara neden olabilecek ve bu sebeple sahip oldukları Ar-Ge Merkezi belgesinin şartlarını yerine getirememiş olacakladır. Ek olarak, yararlandıkları muafiyet ve teşvik tutarlarını yine Ar-Ge Merkezi’ne yatırım amaçlı (yeni personel istihdamı, personel ödül ve teşvik sistematiği oluşturulması, akademik danışmanlık alımı, yeni proje işbirlikleri vb.) kullanan kurumlar, Ar-Ge Merkezi’ni sürdürme ve kendini geliştirme adımlarını öteleyecek belki de durdurmak zorunda kalacaktır.
5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.