İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir
02 Eylül 2018 Pazar
Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile
İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

Öğr. Gör. Duran Erdem
Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile tüzel kişilik olarak, bazen de şahıs işletmesi olarak kurulur.

Hangi şekilde kurulursa kurulsunlar işletmelerin kuruluşları, işleyişleri Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borç Kanunu (BK) ile vergi kanunları ile düzenlenmiştir.

Bir mal veya hizmeti üretmek, satmak üzere kurulan işletmeler zaman içinde kar elde ederek, borçlanarak veya sermaye artışı yaparak varlıklarının yapısını büyütürler. Öyle bir zaman gelir ki rekabet koşulları, vergi kanunu düzenlemeler, ulus ve uluslararası ekonomik koşulların olumsuzluklarına rağmen işletme, sektöründe en büyük işletme konumuna gelebilir.

Bu anlatımlara kadar bu faaliyetler olağan gelişmelerdir. Ancak an gelir ki sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İşletme sahipleri, yöneticileri ekonomik faaliyetleri içerisinde üretime, pazarlamaya önem vererek daha çok mal ve hizmet üreterek, daha çok satış yaparak daha çok kar elde etmek isterler. Onlar için önemli olan kardır. Oysa unuttukları bir şey vardır. İşletme faaliyetlerine yön veren ‘’muhasebe’’ işletme için hayati öneme sahiptir. Yöneticiler, işletme sahipleri veya yatırımcılar işletmenin muhasebe verilerine bakarak kararlarına yön verirler. Bu kararların doğruluğu, verimliliği muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Belge kayıt sistemi sağlıklı değil ise sıkıntılar zaman içinde ortaya çıkmaya başlar. Bu olumsuzluklardan bir tanesi vergi incelemelerindeki ortaya çıkan sorunlardır. İşletmenin herhangi bir vergi incelemesinde altından kalkamayacağı cezai yatırımlara muhatap olabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik incelemeleri işletme faaliyetlerinin her aşamasında olabilir. Bu incelemeler, içinde bulunulan faaliyet döneminde olabileceği gibi faaliyet döneminin ileriki bir aşamasında da geçmişe dönük olabilir. Bu aşamada bazı süreler önem kazanır. Zaman aşımı süreleri olarak nitelendirilen bu süreler nelerdir?

Zaman aşımı süreleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu açısından farklı olarak düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu açısından zaman aşımı süresi içinde bulunan takvim yılından sonraki gelen aydan başlamak üzere 10 yıl, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Sosyal Güvenlik Kanunu açısından 10 yıl olarak düzenlenmiştir.

Demek oluyor ki gelecek 10 yıl gibi uzun bir dönemin her aşamasında incelemelere muhatap olabiliriz.

Karşılaşılan sorunlar ve iddialar neler olabilir?

• Halk arasında naylon fatura olarak nitelendirilen sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma, düzenleme iddialarına muhatap olabilir hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

• Düzenlenen belgelerin şekil şartlarından bir veya birkaçının eksik olduğu iddiası ile cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere intikalindeki eksiklikler, kayıt hatalarından dolayı cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin yetkililere ibrazı açısından cezalara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin ticari anlaşmazlıklarda sahibi lehine delil teşkil etmesi durumunda kayıplarınız olabilir.

• Yaptığınız personel ödemelerini ikinci bir kez ödemek durumunda kalabilir, hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.

• Ödediğiniz vergileri ikinci bir kez faizi ve vergi cezası ile birlikte tekrar ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Ticari faaliyette kullanılan muhasebeye konu olan belgelerin şekil şartları Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

O halde nelere dikkat etmeliyiz?

• Ticari bir alışverişin kanıtlanması açısından malın veya hizmetin ifasının kanıtlanması çok önemlidir. Kanıt ise belge ile olur. Mal veya hizmetin teslimini gösteren belgelerin başında sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve fatura gelir. Diğer şekil şartlarının yanında öncelikle teslim eden ve teslim alan imzalarının tam olması gerekir. Ticari işlemin geçerliliğinin kanıtlanması açısından ödemenin bankadan geçirilmesi önem arz eder. Bu iki şartın bir arada olması naylon fatura iddialarına karşı en azından savunma kuvvetini yükseltir. Kanıtlayamaz durumda olursak kaçakçılık suçu işlemiş durumunda oluruz ve Vergi Usul Kanunu (VUK) mad.359 b’ye göre en az 3 en fazla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, ilgisiz kişiler adına hesap açılması, kayıtları başka defterlerde izlenmesi, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme veya gizlenmesi durumunda (VUK) mad.359 a’ya göre en az 1 en fazla 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere işlenmemesi veya yasal deftere işlediğimiz halde ibraz edemememiz durumda indirim yaptığımız Katma Değer Vergileri ret olunmaktadır. İşletme faaliyetlerinin büyüklüğüne göre muhatap olunacak ilave vergi miktarı değişecektir. Örneğin, faaliyet döneminde 1.000.000 TL’lik alım yapan bir işletme kdv oranının % 18 olduğu varsayımı ile 180.000 TL’lik kdv indirimi kabul edilmeyecektir. Tahsil ettiğimiz kdv’lerden mahsup ettiğimiz 180.000 TL kdv’yi vergi aslı, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödemek durumunda kalabiliriz.

• 7.000 TL ve üzeri ödemelerin bankadan yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu şartta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 10’u tutarında vergi cezası ile cezalandırılırız.

• Kira ödemelerinin bankadan yapılması zorunluluğu getirilmiş ve 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca bu şarta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 5’i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir ve kesilen bu cezanın alt limiti uygulaması yapılır.

• Ticari anlaşmalarda defter kayıtlarının sahibi lehine delil teşkil etmesi kapanış tasdikinin yapılması şartına bağlıdır. İşletme kullanmış olduğu yevmiye defterini içinde bulunduğu yıldan sonraki gelen 6 ay içinde notere kapanış tasdikini yaptırmış olması gerekmektedir.

• 5 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları işçilerin ücret ödemelerini bankadan yapmak zorundadırlar. Uyulmaması halinde her bir işçi için ve her bir ödeme için ayrı ayrı cezaya çaptırılmaktadır.

• Çalıştırdığınız işçilerle zaman içinde ihtilafa düşebilir, çalıştırdığınız işçiler ücretinin ödenmediğini, eksik ödendiğini, yıllık izinlerini kullanmadığını ileri sürebilir. Bütün bu olumsuz iddialara muhatap olmamak için çalıştırdığınız işçiler için iş sözleşmesi yapınız, özlük dosyası oluşturunuz, ücret ödemelerini bankadan yapınız, yıllık izin defterine imzasını alınız.

• Türk Ceza Kanunu açısından ücret bordrolarında düşük ücret gösterilmesi neticesinde işveren hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik cezalarının büyüklüğü dikkate alındığında bütün bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için işletmenizde belge kayıt düzenine gereken önemi vererek yetkili ve bilgili muhasebeciler ile çalışmanız işletme yararınıza olacaktır.
VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme ..
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle birlikte kıdem tazminatında tavan ücret de netleşti.
Vergi Cezaları Yükseldi.....Vergi Cezaları Yükseldi .........Vergi Cezaları Yükseldi ........
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.(
Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.
Çalışma ve Aile Bakanı Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı.Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.
Ekonomide yaşanan sıkıntılı sürecin ardından, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ desteklerine kadar birçok alanda atılan adımlar piyasalara destek oluyor.
2018 yılını kapattık ve hatta 2019 yılının ilk haftasını da geride bıraktık. 2018 yılı bilançoları toparlanma aşamasında iken bu yazı ile önemli bir konuda uyarıda bulunmuş olalım.
İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının,
Ehliyet sınavları ile ilgili yapılan değişiklikle birlikte sürücü adayları artık her gün sınav olabilecek. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından e-sınav için randevu alabilecek kişiler
Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak....Tebligat İşlemleri, 1 Ocak 2019' dan İtibaren Elektronik Yolla Yapılacak
Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı. Borcu olanların sistem üzerinden görülebileceğini belirten Ziraat Bankası yetkilileri,
Ocak Ayı Kahvaltılı Eğitim Toplantısı 09 Ocak 2019 Çarşamba Günü Saat: 09:00-12:00 saatlerinde Bayrampaşa Marnas Hotelsde Gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı ile ilgili gerekçeyi; “Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50'in üzerinde olduğu bilinmektedir.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki önemli değişiklikler E-Uygulamalar kapsamındaki son düzenlemeler
Konya SMMM Odası Gelir İdasi Başkanlığı işbirliğinde “Defter Beyan Sistemi ile Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler”
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde