İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir
02 Eylül 2018 Pazar
Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile
İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

Öğr. Gör. Duran Erdem
Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile tüzel kişilik olarak, bazen de şahıs işletmesi olarak kurulur.

Hangi şekilde kurulursa kurulsunlar işletmelerin kuruluşları, işleyişleri Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borç Kanunu (BK) ile vergi kanunları ile düzenlenmiştir.

Bir mal veya hizmeti üretmek, satmak üzere kurulan işletmeler zaman içinde kar elde ederek, borçlanarak veya sermaye artışı yaparak varlıklarının yapısını büyütürler. Öyle bir zaman gelir ki rekabet koşulları, vergi kanunu düzenlemeler, ulus ve uluslararası ekonomik koşulların olumsuzluklarına rağmen işletme, sektöründe en büyük işletme konumuna gelebilir.

Bu anlatımlara kadar bu faaliyetler olağan gelişmelerdir. Ancak an gelir ki sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İşletme sahipleri, yöneticileri ekonomik faaliyetleri içerisinde üretime, pazarlamaya önem vererek daha çok mal ve hizmet üreterek, daha çok satış yaparak daha çok kar elde etmek isterler. Onlar için önemli olan kardır. Oysa unuttukları bir şey vardır. İşletme faaliyetlerine yön veren ‘’muhasebe’’ işletme için hayati öneme sahiptir. Yöneticiler, işletme sahipleri veya yatırımcılar işletmenin muhasebe verilerine bakarak kararlarına yön verirler. Bu kararların doğruluğu, verimliliği muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Belge kayıt sistemi sağlıklı değil ise sıkıntılar zaman içinde ortaya çıkmaya başlar. Bu olumsuzluklardan bir tanesi vergi incelemelerindeki ortaya çıkan sorunlardır. İşletmenin herhangi bir vergi incelemesinde altından kalkamayacağı cezai yatırımlara muhatap olabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik incelemeleri işletme faaliyetlerinin her aşamasında olabilir. Bu incelemeler, içinde bulunulan faaliyet döneminde olabileceği gibi faaliyet döneminin ileriki bir aşamasında da geçmişe dönük olabilir. Bu aşamada bazı süreler önem kazanır. Zaman aşımı süreleri olarak nitelendirilen bu süreler nelerdir?

Zaman aşımı süreleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu açısından farklı olarak düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu açısından zaman aşımı süresi içinde bulunan takvim yılından sonraki gelen aydan başlamak üzere 10 yıl, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Sosyal Güvenlik Kanunu açısından 10 yıl olarak düzenlenmiştir.

Demek oluyor ki gelecek 10 yıl gibi uzun bir dönemin her aşamasında incelemelere muhatap olabiliriz.

Karşılaşılan sorunlar ve iddialar neler olabilir?

• Halk arasında naylon fatura olarak nitelendirilen sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma, düzenleme iddialarına muhatap olabilir hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

• Düzenlenen belgelerin şekil şartlarından bir veya birkaçının eksik olduğu iddiası ile cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere intikalindeki eksiklikler, kayıt hatalarından dolayı cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin yetkililere ibrazı açısından cezalara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin ticari anlaşmazlıklarda sahibi lehine delil teşkil etmesi durumunda kayıplarınız olabilir.

• Yaptığınız personel ödemelerini ikinci bir kez ödemek durumunda kalabilir, hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.

• Ödediğiniz vergileri ikinci bir kez faizi ve vergi cezası ile birlikte tekrar ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Ticari faaliyette kullanılan muhasebeye konu olan belgelerin şekil şartları Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

O halde nelere dikkat etmeliyiz?

• Ticari bir alışverişin kanıtlanması açısından malın veya hizmetin ifasının kanıtlanması çok önemlidir. Kanıt ise belge ile olur. Mal veya hizmetin teslimini gösteren belgelerin başında sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve fatura gelir. Diğer şekil şartlarının yanında öncelikle teslim eden ve teslim alan imzalarının tam olması gerekir. Ticari işlemin geçerliliğinin kanıtlanması açısından ödemenin bankadan geçirilmesi önem arz eder. Bu iki şartın bir arada olması naylon fatura iddialarına karşı en azından savunma kuvvetini yükseltir. Kanıtlayamaz durumda olursak kaçakçılık suçu işlemiş durumunda oluruz ve Vergi Usul Kanunu (VUK) mad.359 b’ye göre en az 3 en fazla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, ilgisiz kişiler adına hesap açılması, kayıtları başka defterlerde izlenmesi, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme veya gizlenmesi durumunda (VUK) mad.359 a’ya göre en az 1 en fazla 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere işlenmemesi veya yasal deftere işlediğimiz halde ibraz edemememiz durumda indirim yaptığımız Katma Değer Vergileri ret olunmaktadır. İşletme faaliyetlerinin büyüklüğüne göre muhatap olunacak ilave vergi miktarı değişecektir. Örneğin, faaliyet döneminde 1.000.000 TL’lik alım yapan bir işletme kdv oranının % 18 olduğu varsayımı ile 180.000 TL’lik kdv indirimi kabul edilmeyecektir. Tahsil ettiğimiz kdv’lerden mahsup ettiğimiz 180.000 TL kdv’yi vergi aslı, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödemek durumunda kalabiliriz.

• 7.000 TL ve üzeri ödemelerin bankadan yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu şartta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 10’u tutarında vergi cezası ile cezalandırılırız.

• Kira ödemelerinin bankadan yapılması zorunluluğu getirilmiş ve 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca bu şarta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 5’i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir ve kesilen bu cezanın alt limiti uygulaması yapılır.

• Ticari anlaşmalarda defter kayıtlarının sahibi lehine delil teşkil etmesi kapanış tasdikinin yapılması şartına bağlıdır. İşletme kullanmış olduğu yevmiye defterini içinde bulunduğu yıldan sonraki gelen 6 ay içinde notere kapanış tasdikini yaptırmış olması gerekmektedir.

• 5 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları işçilerin ücret ödemelerini bankadan yapmak zorundadırlar. Uyulmaması halinde her bir işçi için ve her bir ödeme için ayrı ayrı cezaya çaptırılmaktadır.

• Çalıştırdığınız işçilerle zaman içinde ihtilafa düşebilir, çalıştırdığınız işçiler ücretinin ödenmediğini, eksik ödendiğini, yıllık izinlerini kullanmadığını ileri sürebilir. Bütün bu olumsuz iddialara muhatap olmamak için çalıştırdığınız işçiler için iş sözleşmesi yapınız, özlük dosyası oluşturunuz, ücret ödemelerini bankadan yapınız, yıllık izin defterine imzasını alınız.

• Türk Ceza Kanunu açısından ücret bordrolarında düşük ücret gösterilmesi neticesinde işveren hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik cezalarının büyüklüğü dikkate alındığında bütün bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için işletmenizde belge kayıt düzenine gereken önemi vererek yetkili ve bilgili muhasebeciler ile çalışmanız işletme yararınıza olacaktır.
8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ