İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir
02 Eylül 2018 Pazar
Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile
İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

İşletme Sahipleri Varlıklarını Kaybedebilir, Hapis Yatabilir

Öğr. Gör. Duran Erdem
Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Sermaye sahipleri varlıklarını arttırmak amacıyla kar elde etme güdüsü ile ticari, sınai ve zirai işletmeler kurmaktadırlar. Bu işletmeler bazen birkaç sermaye sahibinin bir araya gelmesi ile tüzel kişilik olarak, bazen de şahıs işletmesi olarak kurulur.

Hangi şekilde kurulursa kurulsunlar işletmelerin kuruluşları, işleyişleri Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borç Kanunu (BK) ile vergi kanunları ile düzenlenmiştir.

Bir mal veya hizmeti üretmek, satmak üzere kurulan işletmeler zaman içinde kar elde ederek, borçlanarak veya sermaye artışı yaparak varlıklarının yapısını büyütürler. Öyle bir zaman gelir ki rekabet koşulları, vergi kanunu düzenlemeler, ulus ve uluslararası ekonomik koşulların olumsuzluklarına rağmen işletme, sektöründe en büyük işletme konumuna gelebilir.

Bu anlatımlara kadar bu faaliyetler olağan gelişmelerdir. Ancak an gelir ki sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İşletme sahipleri, yöneticileri ekonomik faaliyetleri içerisinde üretime, pazarlamaya önem vererek daha çok mal ve hizmet üreterek, daha çok satış yaparak daha çok kar elde etmek isterler. Onlar için önemli olan kardır. Oysa unuttukları bir şey vardır. İşletme faaliyetlerine yön veren ‘’muhasebe’’ işletme için hayati öneme sahiptir. Yöneticiler, işletme sahipleri veya yatırımcılar işletmenin muhasebe verilerine bakarak kararlarına yön verirler. Bu kararların doğruluğu, verimliliği muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı olmasına bağlıdır.

Belge kayıt sistemi sağlıklı değil ise sıkıntılar zaman içinde ortaya çıkmaya başlar. Bu olumsuzluklardan bir tanesi vergi incelemelerindeki ortaya çıkan sorunlardır. İşletmenin herhangi bir vergi incelemesinde altından kalkamayacağı cezai yatırımlara muhatap olabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik incelemeleri işletme faaliyetlerinin her aşamasında olabilir. Bu incelemeler, içinde bulunulan faaliyet döneminde olabileceği gibi faaliyet döneminin ileriki bir aşamasında da geçmişe dönük olabilir. Bu aşamada bazı süreler önem kazanır. Zaman aşımı süreleri olarak nitelendirilen bu süreler nelerdir?

Zaman aşımı süreleri Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu açısından farklı olarak düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu açısından zaman aşımı süresi içinde bulunan takvim yılından sonraki gelen aydan başlamak üzere 10 yıl, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Sosyal Güvenlik Kanunu açısından 10 yıl olarak düzenlenmiştir.

Demek oluyor ki gelecek 10 yıl gibi uzun bir dönemin her aşamasında incelemelere muhatap olabiliriz.

Karşılaşılan sorunlar ve iddialar neler olabilir?

• Halk arasında naylon fatura olarak nitelendirilen sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma, düzenleme iddialarına muhatap olabilir hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

• Düzenlenen belgelerin şekil şartlarından bir veya birkaçının eksik olduğu iddiası ile cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere intikalindeki eksiklikler, kayıt hatalarından dolayı cezai yaptırımlara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin yetkililere ibrazı açısından cezalara muhatap olabilirsiniz.

• Yasal defter ve belgelerin ticari anlaşmazlıklarda sahibi lehine delil teşkil etmesi durumunda kayıplarınız olabilir.

• Yaptığınız personel ödemelerini ikinci bir kez ödemek durumunda kalabilir, hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.

• Ödediğiniz vergileri ikinci bir kez faizi ve vergi cezası ile birlikte tekrar ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Ticari faaliyette kullanılan muhasebeye konu olan belgelerin şekil şartları Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

O halde nelere dikkat etmeliyiz?

• Ticari bir alışverişin kanıtlanması açısından malın veya hizmetin ifasının kanıtlanması çok önemlidir. Kanıt ise belge ile olur. Mal veya hizmetin teslimini gösteren belgelerin başında sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura ve fatura gelir. Diğer şekil şartlarının yanında öncelikle teslim eden ve teslim alan imzalarının tam olması gerekir. Ticari işlemin geçerliliğinin kanıtlanması açısından ödemenin bankadan geçirilmesi önem arz eder. Bu iki şartın bir arada olması naylon fatura iddialarına karşı en azından savunma kuvvetini yükseltir. Kanıtlayamaz durumda olursak kaçakçılık suçu işlemiş durumunda oluruz ve Vergi Usul Kanunu (VUK) mad.359 b’ye göre en az 3 en fazla 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, ilgisiz kişiler adına hesap açılması, kayıtları başka defterlerde izlenmesi, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme veya gizlenmesi durumunda (VUK) mad.359 a’ya göre en az 1 en fazla 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliriz.

• Muhasebeye konu olan belgelerin yasal defterlere işlenmemesi veya yasal deftere işlediğimiz halde ibraz edemememiz durumda indirim yaptığımız Katma Değer Vergileri ret olunmaktadır. İşletme faaliyetlerinin büyüklüğüne göre muhatap olunacak ilave vergi miktarı değişecektir. Örneğin, faaliyet döneminde 1.000.000 TL’lik alım yapan bir işletme kdv oranının % 18 olduğu varsayımı ile 180.000 TL’lik kdv indirimi kabul edilmeyecektir. Tahsil ettiğimiz kdv’lerden mahsup ettiğimiz 180.000 TL kdv’yi vergi aslı, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödemek durumunda kalabiliriz.

• 7.000 TL ve üzeri ödemelerin bankadan yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu şartta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 10’u tutarında vergi cezası ile cezalandırılırız.

• Kira ödemelerinin bankadan yapılması zorunluluğu getirilmiş ve 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca bu şarta uyulmaması durumunda işleme konu olan bedelin % 5’i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir ve kesilen bu cezanın alt limiti uygulaması yapılır.

• Ticari anlaşmalarda defter kayıtlarının sahibi lehine delil teşkil etmesi kapanış tasdikinin yapılması şartına bağlıdır. İşletme kullanmış olduğu yevmiye defterini içinde bulunduğu yıldan sonraki gelen 6 ay içinde notere kapanış tasdikini yaptırmış olması gerekmektedir.

• 5 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları işçilerin ücret ödemelerini bankadan yapmak zorundadırlar. Uyulmaması halinde her bir işçi için ve her bir ödeme için ayrı ayrı cezaya çaptırılmaktadır.

• Çalıştırdığınız işçilerle zaman içinde ihtilafa düşebilir, çalıştırdığınız işçiler ücretinin ödenmediğini, eksik ödendiğini, yıllık izinlerini kullanmadığını ileri sürebilir. Bütün bu olumsuz iddialara muhatap olmamak için çalıştırdığınız işçiler için iş sözleşmesi yapınız, özlük dosyası oluşturunuz, ücret ödemelerini bankadan yapınız, yıllık izin defterine imzasını alınız.

• Türk Ceza Kanunu açısından ücret bordrolarında düşük ücret gösterilmesi neticesinde işveren hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Vergi ve sosyal güvenlik cezalarının büyüklüğü dikkate alındığında bütün bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için işletmenizde belge kayıt düzenine gereken önemi vererek yetkili ve bilgili muhasebeciler ile çalışmanız işletme yararınıza olacaktır.
5- Oturum Başkanı İstanbul Okan üniversitesi Meslek Yüksek okulu Hukuk Bölümü Adalet Programı Öğr. Gör. Sinan Derman,"Kıdem Tazminatı Fonu" ve "Kıdem Tazminatı ve Özellik Arz Eden Durumlar " Konusunda Konuklardan Gelen Sorulara Yanıt Verildi.
Tarım Sigortaları Havuzu’na devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası olanları belli oldu.
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor.
Artan fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla Mart ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile patates ve soğan için gümrük vergileri sıfırlanmıştı.
Zirve de açılış konuşması yapan ATSO Başkanı Sn: DAVUT ÇETİN; “Zor günler geçiyor, valimiz bize moral, bakanlıklar destek veriyor...
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan. . .
Kademeli indirim modeli kapsamında öncelikle geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan oranın 20'ye düşürülmesi bekleniyor.
Düzenlenen Etkinlik 13 Nisan 2019 Cumartesi günü 16;00 -19;00 saatleri arasında yapıldı.
Özellikle yakın akrabalar arasında karşılıksız para hareketi ya da mal hareketi yapılabiliyor. Örneğin, abi kardeşine, koca karısına daire alabiliyor.
Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak.
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
1990’lı yıllarda Hollywood’un gişe rekortmeni bilim kurgu filmlerinde 21. yüzyıl dünyayı ele geçirmek isteyen robotların, uçan arabaların,
Şirket tasfiyeleri daha da kolaylaşacak.Enerji ve inşaat için finansal fonlar kurulacak. Emeklilik sistemi değişecek. . . . . .
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da düzenlediği toplantıyla Reform Paketi'ni açıkladı.
BMMG, MMMBD Fatih Şubesi İle Müşterek Düzenlediği; Kahvaltılı Etkinlikte; Fatih Ottamans Life Hotel Deluxe’ de 300 Civarında Meslek Mensupları İle Adeta "Fatih Çıkarması " Yaptı.
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.Bilimler Fakültesi Derneği Genel Merkezi tarafından düzenlenen 2019 yılı Eşgüdüm Toplantısı
Sabah : 00:09 da başlayan seçim yarışı Gece Yarısından sonra Saat 00:20. de Bitti