İş kazasını bildirilmeyene ceza var
10 Eylül 2018 Pazartesi
İbrahim Işıklı
SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

İş kazasını bildirilmeyene ceza var

İbrahim IŞIKLI
dunyaweb@dunya.com

İş kazası hem işveren hem çalışan ve hem de kamu için ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir.

Özellikle ölüm ve sakatlanmaya sebebiyet veren iş kazaları, gerek dünyanın gerekse de ülkemizin önemle üzerinde durması ve önlem alması gereken bir konudur.

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, yani 5510 Sayılı Kanun’a göre iş kazası;

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

- Kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

***

İş kazasının bildirimi şart!

Bir iş kazasına uğrayan sigortalıya gerekli yardımların yapılması ancak iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmesi ile mümkündür.

Bu nedenle 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre; İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına (Jandarma veya Polise) derhal ve SGK’ya da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile ya da elektronik ortamda yapılır.

İşverenin kasten ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya yapılan bildirimin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan kurumun zararlarından işverenler sorumlu tutulmuştur.

SGK’ya bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.

***

En düşük ceza 3 bin 92 TL, en yüksek 9 bin 276 TL

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun'un 14. maddesi ile iş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde işverenlerce SGK’ya bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır. 2018 yılında çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre farklılık gösteren cezalar en düşük 3.092 TL’den başlayarak, en yüksek 9.276 TL’ye kadar ulaşıyor.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Dikkat ! . . . Bugün Üç Canlı Yayın Yapılacaktır. Bursa SMMM Odası, İstanbul SMMM Odası ve Kayseri SMMM Odası Tarafından Canlı Yayınlar Yapılacaktır.
"Nisan Ayı Bordro Uygulamaları " Konusunda Bugün Saat:15:00 Canlı Yayın Yapılacaktır.
" 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Özellikli Hususlar Konusunda" Canlı Yayın Yapacaktır
Soru ve Cevaplarla Instagram Söyleşileri 04.05.2020 Saat: 14:00 Canlı Yayınlanacaktır.