YAZAR
İbrahim Işıklı
Sosyal Güvenlik ve İşhukuku
İbrahim Işıklı
21.05.2018
Mazeret, çalışanın kusuruyla meydana gelmeyen, hayatın olağan akışında doğabilecek zaruri hallerdir. Ölüm ve doğum en bilinen mazeret hallerdir ve bu günlerde çalışanın işyerinde iş görmesi beklemez.
14.05.2018
İş mevzuatında göre ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
07.05.2018
İşsizlik ödeneği, daha önce bir işyerinde çalışmış ve çeşitli nedenlerle işsiz kalan bireylerin gelir kaybını gidermek amacıyla işsizlik fonundan ödenen bir ödenek olup zorunluk işsizlik sigortasının kapsamında verilmektedir.
16.04.2018
Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi,
26.03.2018
İş Kanunu’na göre özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurma yetkisi vardır. Ancak belirli koşullar altında geçici iş ilişkisi kurulabilmektedir.
12.03.2018
2012 yılında ayrı bir kanunla yeniden düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor.
26.02.2018
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), çalışma izni işlemlerinde güvenilir bir sistemin kurulması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor.
19.02.2018
Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik getirilen çok sayıda destek ve teşvik var. Esasında bir çok işletmenin faydalanabileceği halde başvurmadığı bu desteklerden yararlanarak hem üretim kalitenizi artırabilir ve hem de maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...