YAZAR
İbrahim Işıklı
Sosyal Güvenlik ve İşhukuku
İbrahim Işıklı
30.08.2017
Çalışma hayatında adeta çileye dönüşen bazı uygulamalar var. Bunlardan birisi de fazla çalışma onayının işçiden her yıl başında yeniden alınması idi.
23.08.2017
2015 yılında yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanun'la 4857 Sayılı Kanun'un gece çalışmalarını düzenleyen 69. maddesine, "Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir" hükmü eklenmiştir.
16.08.2017
Sosyal güvenlik sisteminde, bazı tarihler “milat” kabul edilerek, sigortalılık başlangıç tarihleri tespit edilir.
02.08.2017
Sosyal güvenlikte amaçlanan kapsama giren sigortalıların sağlık harcamaları ile çeşitli nedenlerle uğrayacakları gelir kayıplarını belli koşullarda karşılama amacı vardır.
26.07.2017
2017 yılında istihdamın artırılması için ciddi destek sağlayan 687 KHK teşviki ile getirilen düzenleme ile ilave istihdam edilen çalışan başına yaklaşık 773 TL avantaj sağlanabilmektedir.
19.07.2017
Geçtiğimiz günlerde basına özel sektöre yönelik yeni bir istihdam zorunluluğu getirileceği yönünde haberler yer aldı.
12.07.2017
İşsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması her ülkede temel konulardan birisidir. İster gelişmiş sanayi ülkeleri, isterse de az gelişmiş veya gelişmekte olan veya ekonomisi dibe vurmuş bir ülke olsun;
05.07.2017
Çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret haddinde çalışmak isteyip de iş bulamayanlar, kavram olarak işsiz tanımını oluşturmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

1- Kahvaltı Esnasında İlçe Temsilcisi Lütfiye Kaya Meslek Mensuplarına Katılımlarından Dolayı Teşekkür Ederken, Yürütme Kurulu Üyesi Rıza Teksan Beraber Olmaktan Duymuş Olduğu Mutluluğu Dile Getirdi.