İSMMMO Seçimlerine Giderken…
04 Mayıs 2019 Cumartesi
Önümüzdeki hafta üyesi olduğum İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) genel kurulu yapılacak.
İSMMMO Seçimlerine Giderken…
İSMMMO Seçimlerine Giderken…

İbrahim Balcıoğlu
İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Önümüzdeki hafta üyesi olduğum İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) genel kurulu yapılacak. Bundan tam 30 yıl önce çıkarılan serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslek yasası bu mesleği yapanları akademik meslekler sınıfına katarak ilk derecede mali müşavir odaları ile yeminli mali müşavir odaları şeklinde örgütledi. İlk etapta ayrı odalarda bulunan ve aralarında mesleki rekabet bulunan bu iki oda tek üst birlik şeklinde TÜRMOB’da birleştirildi. TÜRMOB yönetiminde YMM’ler için pozitif ayrımcılık yapılarak bütün kurulların başına çoğunlukla geçirilmesi yasal zorunluluk altına alındı. Bu da meslek camiasında yasa düşük doğdu yorumlarına sebep oldu. Önceleri iki yılda yapılan genel kurullarda oluşan oda yönetimleri ve seçilen delegeler 5 ay sonra da TÜRMOB yönetimlerini şekillendirdi. Ancak 20 yıl boyunca tek bir zihniyet oda ve TÜRMOB yönetimlerine hâkim olarak meslekte bir adım bile yol almadılar. 

Bunu gören Meslekte Birlik Grubu önceleri il düzeyinde sonraları da ülke çapında örgütlenerek mesleğe bir açılım kazandırmak istediler. Bunun yolunun da kısa dönemde yönetimlerin demokratik şekilde oluşmasına imkân verecek nispi temsil sisteminin meslek yasasına montajına karar vererek 2008 yılında meslek yasasında bir değişikliğe imza attılar. Ancak meslek kamuoyunda meydana gelen tepkiler, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün yurtdışı ziyareti ve bazı odaların genel kurulunu yapmış olması nedeniyle veto ettiği bir yasa oldu. Ancak yılmayan Meslekte Birlik Grubu yetkilileri konuyu tekrar meclis gündemine getirerek kanunun yasalaşmasını sağladılar.

Bu yasa değişikliği 2008 yılında uygulanamadığı için ilk deneyimi 2010 seçimlerinde oldu. Bu seçimle beraber çeşitli odalarda değişik listelerle aday olan kişi ve gruplar odalarda yönetimi paylaştılar. Oda seçimlerinden sonra yapılan TÜRMOB seçimlerinde de ilk defa değişik gruplar iktidar erkini paylaşmak durumunda kaldılar. Ancak görünen o ki iktidardakiler ellerindeki imkânların değişik görüşte insanlarla paylaşmaktan hiç memnun olmadılar. Güya yeni gelenler onların iş yapmasını engellediler. Kamuoyuna hep böyle yansıtmaya çalıştılar. Oysa gerçek hiçte öyle olmadı. İktidarı ele geçirenler bunun kolay yolunu bularak “biz bu konuda karar verdik, isterseniz karara şerh yazabilirsiniz” diyerek antidemokratik tavırlarını dokuz yıldır sürdürdüler.

Yaklaşık 30 yıldır iktidarda olan ve kendilerine çağdaş ve demokrat diyenler seçimlerde yaptıkları işler ve faaliyetler yüzünden değil arkalarına saklandıkları kavramlarla seçim kazanmasını bildiler. Çağdaşlık, demokratlık, Atatürkçülük, laiklik ve cumhuriyetçilik gibi maskeler arkasında ülkeye dayatılan jakoben kültürün sözcülüğünü yaparak rakiplerinin bu kavramlara karşı hatta düşman olduğunu, bu değerlerden oluşan Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmek istediklerini beyan ettiler. Genellikle ülkenin kaymağını büyük oranda yiyen büyük şirketlerin ve denetim şirketlerinin bağımlı çalışanlarını iki veya üç yılda bir defa seçime getirerek onların oylarıyla iktidarlarını korudular.
Meslekte Birlik Grubu ise ülkenin genelinde olduğu gibi ekonomi içinde bulunan küçük şirketlerin ve esnafların defterlerini tutan, onların dertlerine ortak olan kişilerden oluşan üye yapısıyla, hem bu ekâbir takımına kafa tutarak hem de çoğunluğu bağımsız büro sahibi meslektaşlarının sorunlarına çözümler bulmaya çalışarak kendine meslek camiasında haklı bir yer edindi. Yaptığı çeşitli eğitim faaliyetleri ve karşılaşılan sorunlara bürokrasi ve siyaset dünyası ile direkt temasa geçerek bulduğu çözümlerle her zaman potansiyel olarak durdular.

Bu dönem de Ethem Yüksel Kahveci başkanlığında genç bir ekiple oda yönetimine adaylar. Hazırladıkları çözüm önerileri meslektaşın bilgisine ulaşırsa kazanmamaları için bir sebep yok. Mesleğin bilinen sorunlar ve çözümlerin yer aldığı www.meslektebirlikgrubu.com adresinde hazik bir doktor reçetesine göre hazırlanmış çözümlerle dolu.

11-12 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak genel kurul ve seçimler meslek ve meslektaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Bilelim ki bu seçimler sadece İstanbul’u değil tüm ülkeyi ve tüm meslektaşlarımızı doğrudan etkileyecek. Bağlı olduğumuz TÜRMOB’un şekillenmesini de sağlayacak olan bu seçimlere tüm meslektaşlarımızın ehemmiyetle bakması gerekmektedir. 

Bu genel kurulla bizim de 3 yıldır şerefle sürdüğümüz İSMMMO Yönetim Kurulu üyeliğimiz sona eriyor. Bizi oylarıyla bu göreve layık gören başta Meslekte Birlik Grubu üyelerine ve diğer oy veren meslektaşlarıma ve beraber görev yaptığım arkadaşlarıma teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini temenni ediyorum.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı