İSMMMO 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı;
18 Mayıs 2019 Cumartesi
Yalan Üzerine Yapılan Siyaset Kazandı, Meslektaş Ve Mesleğin Geleceği Kaybetti.
İSMMMO 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı;
İSMMMO 24.Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı;

Yalan  Üzerine Yapılan Siyaset Kazandı, Meslektaş Ve Mesleğin Geleceği Kaybetti.

Canip Aslan
Mali Müşavir

Mesleki olarak çok önemsediğimiz bir genel kurulu daha geride bıraktık. Sonucu baştan söylemem gerekirse meslek ve mali müşavirler üç yıl daha kaybederken, yalan üzerine yapılan siyaset kazandı.

Genel kurulun daha ilk saatlerinde siyaset,  Akademik olduğu söylenen bir meslek odasının gündemine yerleşti.  Çıkan konuşmacılar lütfen kendilerini bir çek etsinler.  Bu kadar mesleki sorunlarımız varken, meslektaşlarımız işsiz veya üç on paraya çalışmak zorundayken konuştukları , anlattıkları konular  mesleğimizi ne kadar ilgilendiriyordu? 

Onursal (!) başkanı eleştirmenin, hiç bir gruba veya konuşmacıya artı değer katmadığını o kişinin reklamını yapmaktan öte geçmediğini öğrenmemiz lazım. O kişi yapılan eleştirilerden zerre kadar etkilenmeyen hatta ve hatta eleştiriden beslenen bir kişilik.  Ne odaya vermekte olduğu zarar umurunda ve ne de meslektaşların yaşamakta oldukları. Sırça sarayında, pasta yesin efendiler modunda saltanat sürdürüyor.

30 yıldır yönetimi elinde tutan iktidar Haksız rekabetin önüne geçeceğini vaad ediyor,  tahsilat sorununu çözeceğini vaad ediyor, angaryaları kaldıracağını vaad ediyor ve seçim kazanıyor.  Yönetim kendini yenileyemediği gibi, yaşanılan sorunları bile algılayıp çözümleyemediğinden  uzay çağında pır pır uçakla çağa tutunmaya çalışıyor.

Üç yıl süresince BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU OLARAK meslektaşlarımızı dolaştık, sorunlarını dinledik, çözüm önerilerini aldık, meslek adına yapılabilecekleri anlattık. Dinlediğimiz sorun ve problemler manzumesinden projeler ürettik paket olarak kendilerine sunduk . 

Değerli meslektaşlarım; KRAL ÇIPLAK diye yola çıktık. Ve kralın çıplak olduğunu ispat ettik. 
Siz değerli  meslektaşlarımızdan bir tek şey istedik. Sadece seçimlere katılın ve demokratik hakkınızı kullanarak önümüzdeki üç yılı kaybetmeyeceğimiz bir yönetimin oluşmasına yardımcı olalım dedik.  

Hatta daha da ileri giderek çalışkan, mesleğine aşkla bağlı, işinden bir dakika bile kafasını kaldıramayan değerli meslektaşlarıma bir fedakarlık daha yap ve sadece oy vermek için ikinci gün değil birinci gün de gel, genel kurula katıl, seçimlere kim giriyor, kim ne vaad ediyor, kim kimi neyle suçluyor, seni düze çıkaracak projeler sunan var mı? Dinle, öğren ve ona göre oyunu vererek üç yıl boyunca  odayı, mesleği sevk ve idare edecek yönetimin oluşmasına katkı sun dedik. 

Sevgili meslektaşım ve bu mesleğe yeni başlayan genç arkadaşlarım genel kurula katılsaydın eğer neleri öğrenecektin biliyor musun? 

Ben sıralamaya çalışayım:

11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan İSMMMO genel kurulunda; muhalif gruplardan birinin vermiş olduğu önergelerin;

1- Bağımlı çalışan meslek mensuplarından alınacak aidatlara %50 indirim talebi  Çağdaş Demokrat Grup oylarıyla RET EDİLDİ.

2- Mesleğe ilk girişte iki yıl aidat alınmaması Çağdaş Demokrat Grup oylarıyla RET EDİLDİ.

3- Ruhsat harçlarında indirim yapılması Çağdaş Demokrat Grubun oylarıyla RET EDİLDİ.

4- Haksız bir şekilde alınan NİSPİ aidatların iadesi teklifi Çağdaş Demokrat Grup oylarıyla RET EDİLDİ.

5- Yöneticilere verilecek huzur haklarının 2  veya 3 asgari ücreti geçmemesi teklifi Çağdaş Demokrat Grup oylarıyla RET EDİLDİ.

6- Birden fazla kuruldan huzur hakkı alınması Çağdaş Demokrat Grup oylarıyla KABUL EDİLDİ.

Oysa ki  genel kurula katılmış olsaydın gece yarısı sahurdan sonra sana çekilen şu yalana inanmayacaktın:

TEŞEKKÜRLER...

Tüm çarpıtmalara rağmen;

1- Nisbi aidatların kaldırılması,
2- Bağımlı olarak çalışan meslektaşlarımızdan indirimli aidat alınması,
3- Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımızdan ilk 3 yıl için indirimli aidat alınması,
4- Mesleği fiilen yapmayan meslektaşlarımızdan %50 indirimli aidat alınması yönünde hazırladığımız 2020 bütçemiz Çağdaş Demokrat Muhasebeciler birliğinin Önerisiyle kabul edilmiştir.

ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ (ÇDMB)

Diyebilecek kadar koltuğa sıkı sıkıya sarılmış kaybetmemek için yalan söylemekten çekinmeyen bir grup tarafından  yönetilmeyi kabul etmiş bulunuyorsun.

Ve maalesef büyük umutlarla beklediğimiz bir genel kurulu daha hayal kırıklığıyla tamamlıyoruz mesleğimiz ve meslektaşımızın bir üç yıl daha kaybetmesini  hüzünlenerek izliyoruz. 

SON SÖZ

Bilirsiniz; genel kurullarda herkes sözünü söyler, eleştirisini yapar, son sözü yönetimden birisi genellikle başkana (nasıl olduysa onursal başkan söz almadı)  söz verilir.  Başkan da yapılan eleştirilere cevap verir. İSMMMO genel kurullarında eleştirenlere,  muhalefete, üyelere saygı duyularak cevap verilmez adeta çocuk azarlanır gibi azarlanırlar, ayar vermeye çalışırlar ve maalesef aşağılamak en büyük zevkleridir. 

Sayın yönetici muhalefetin 5 yıldızlı otellerde pahalı eğitim veriliyor, buna gerek yok, odanın da salonu var yerel yönetimlerin  imkanlarından da yararlanabiliriz eleştirisinin  karşılığını  TÜRMOB genel kuruluna giden delegeler 7 yıldızlı otellerde kalırken itiraz etmiyorlar ama şeklinde yorumladı. 

1- Bir kere TÜRMOB genel kurulu için görevli olarak Ankara'ya davet ediliyorsak bizi en iyi şekilde ağırlamak tepe örgütümüzün  meslektaşına, üyesine saygısı gereğidir.

2- İSMMMO genel kurulunu hangi duygu ve düşüncelerle veya algıyla TÜRMOB'u savunma haline getirdiniz.

3-  Biz 5 yıldızlı otellerde konaklıyorsak Zat-ı Şahaneleri  kral dairelerinde konaklıyorsunuz. Hiç itirazımız yok bizi temsil eden yöneticilerimiz en iyi şeylere layıktır düşüncesindeyim.

4- Kaldığımız otellerin ödemesini cebinizden yapmadığınız gibi bize ulufe de dağıtmıyorsunuz.

5-  Ankara'da 7 yıldızlı otel vardı da biz mi gitmedik.

Ülkemizde yıllardır plana, projeye bakılarak oy verilmez, yalana, güce, yaratılan algıya , sembollere göre oy verilir. Bizlerde kendimizce  yorumlar yaparız, halkımızın kapasitesi bu, algısı bu, ata, ite, ota bakarak oyunu kullanır derdik. Bizde durum farklı mı? Hani bizler  beyaz yakalı, okumuş, aydın, etrafına ışık saçan insanlarız ya.  Değer verdiğim, fikirlerine saygı duyduğum, görmüş geçirmiş bir arkadaşımıza tabi ki oyunu bize verdin dediğimizde aldığım cevap. Hayır “ Çağdaşlara verdim. Çünkü başkanla aynı okulda okuduk, arkadaşım” cevabını aldığımda seçimlerde ölçünün neler olduğunu görerek gerçekten daha çok yol almamız gerektiğine Atatürk'ün muasır medeniyetler yönlendirmesinden her gün biraz daha uzaklaşmakta olduğumuzu üzülerek gördüm. 

Yaşadıklarımız, gördüklerimiz inanın seçimi kaybetmekten daha acı.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
2007 yılında emekli oldum. Ancak bu tarih itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki SGDP ödeniyor.
OECD bünyesindeki uluslararası para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force),
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gündemin önemli konularından birisidir kıdem tazminatı. 1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını
Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, Ağustos 2016'da 6736 sayılı Kanun çıkartılarak yürürlüğe konuldu. Bu kanunda vadesi geçmiş borçlar iki ayda bir ödenmek koşuluyla 18 ay vadelendirildi, matrah ar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi