İSBİ'de sağlanacak destekler çok cazip
26 Temmuz 2020 Pazar
Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek. . . .
İSBİ
İSBİ'de sağlanacak destekler çok cazip

Talha Apak
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Ülkemizdeki ilk ihtisas serbest bölgesi artık “İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)” ismiyle faaliyetini sürdürecek. Yeni bir kararla ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösterecek işletmelere çok cazip destekler geldi...

1990 yılından bu yana 180 bin metrekare alanda faaliyet gösteren İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin adı 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 2117 sayılı kararnameyle, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirildi. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi, kullanıcı şirketlere, İstanbul’un merkezinde, Atatürk Havalimanı’na komşu bir lokasyonda yer alıyor. Serbest bölge, yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölge olarak tanımlanıyor. Bu bölgeler,

•    Yüzde 100 KDV muafiyeti
•    Yüzde 100 gümrük vergisi muafiyeti
•    Yüzde 100 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti (üretim şirketlerine özeldir)
•    100 personele ilişkin gelir vergisi muafiyeti (ürünlerinin minimum yüzde 85’ini Türkiye dışındaki ülkelere ihraç eden üretim şirketlerine özeldir)
•    Yüzde 100 yabancı sermaye imkanı
•    Serbest kar transferi
•    Enflasyon muhasebesi imkanı
•    Yük taşıma ve KDV muafiyeti
•    Stratejik avantajlar
•    Hizmet ruhsatlı firmalara vergi muafiyeti gibi avantajlara sahiptir.

YENİ GETİRİLEN DESTEKLER

Mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği İhtisas Serbest Bölgelerinde, bilişim ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, istihdam ve kira desteği sağlanmasını öngören düzenleme hayata geçti. 9 Haziran 2020 Tarihli 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde faaliyet gösterecek işletmelere çok cazip yeni destekler sağlanacak. Bu desteklerin kapsamı;

-    İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıları için

a)    Alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin ABD Doları,

b)    Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları oranında destekleniyor.

-    Bölge işleticileri için yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD Doları’na kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 oranında destekleniyor.

YARARLANACAKLAR VE DESTEK SÜRELERİ

Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirleniyor. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınıyor. Kullanıcılar, destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla beşer yıl süresince yararlandırılıyor.

Haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınıyor. Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmıyor.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektör bilişim olarak öne çıkıyor. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmin İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da gelişeceği görülüyor. Ayrıca, ihtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...