İKMH Adına, İSMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen ; "Yüksek Huzur Hakkı ve Nisbi Aidat Ayıbına Son." "Kurumsal Yönetim İlkelerini Oda ve Oda Kurullarında yaşama geçireceğiz ?"
25 Nisan 2019 Perşembe
12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına
İKMH Adına, İSMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen ; "Yüksek Huzur Hakkı ve Nisbi Aidat Ayıbına Son." "Kurumsal Yönetim İlkelerini Oda ve Oda Kurullarında yaşama geçireceğiz ?"

İKMH Adına, İSMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen ; "Yüksek Huzur Hakkı ve Nisbi Aidat Ayıbına Son." 

"Kurumsal Yönetim İlkelerini Oda ve Oda Kurullarında yaşama geçireceğiz ?"

12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.

Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le MİNİ Söyleşide Bir Araya Geldiler.

Çelen ;  "İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Saygın Bir Meslek, Bağımsız Ve Demokratik Bir Meslek Odası İle Mümkün" 

*Şeffaf ve denetlenebilir bir oda için,

*Yüksek huzur haklarına son vermek için,

*Yasal olmayan nisbi aidatların kaldırılması için,

*Yasalaşan mali tatilin uygulanabilir hale getirilmesi için,

*Mesleki angaryalardan kurtulmak için,

*Kadın meslektaşlara daha fazla katılım ve söz hakkı için,

*Dijitalleşen dünyaya uyum sürecinde meslektaşlara ücretsiz meslek içi eğitim için,

*Meslekte planlama ve adil iş paylaşımının sağlanması için,

*Bağlı çalışan meslek mensuplarına taban ücret uygulanması için, 

*Önce insan ve meslek anlayışını öne çıkaran bir meslek örgütünü oluşturmak için;

Dr. Erol Çelen; "İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) ne KATIL GÜÇ VER, BİRLİKTE YÖNETELİM... " dedi.

------------------------------------------------------------------------------------

İktisadi Dayanışma Olarak Biz Sorduk Sayın Çelen, Sayın Akdemir ve Sayın Erdem Cevap Verdiler

------------------------------------------------------------------------------------

DETAY İÇİN 5 BÖLÜM HALİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞUMUZ 

VİDEOYU İZLEYİNİZ

------------------------------------------------------------------------------------

1- (25.04.2019) - (00001) - 12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.

 
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen,Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le Başbaşa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2- (25.04.2019) - (00002) - 12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.

 
2- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen,Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le Başbaşa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- (25.04.2019) - (00003) - 12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.

 
3- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le Başbaşa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- (25.04.2019) - (00004) - 12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.
 
4- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le Başbaşa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- (25.04.2019) - (00005-06) - 12 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak İSMMMO Seçimlerinde İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH) Adına Yönetime Aday Olan Dr. Erol Çelen ve Arkadaşları İle Mesleki Sorunları Masaya Yatırdık.
5- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer İKMH Adına İSMMO Başkan Adayı Dr. Erol Çelen, Persiad Başkanı SMMM Hasan Akdemir ve İKMH Adına Disiplin Kurulu Başkanlığına Aday Olan SMMM Duran Erdem'le Başbaşa (SON)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı