(İKMH) - İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi, İSMMMO' nun 2020 Yılı İçinde Yüzde 56 Aidat Zammına İlişkin Muhasebe Meslek Kamuoyuna Zorunlu Basın Açıklaması Yaptı.
21 Ocak 2020 Salı
(İKMH) - İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi, İSMMMO

İSMMMO’NUN 2020 YILI İÇİN YÜZDE 56 AİDAT ZAMMINA İLİŞKİN MUHASEBE MESLEK

                                        KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAMIZDIR

YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİ ÜÇ BÖLÜM HALİNDE: 

http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ DEN İZLEYEBİLİRSİNİZ.

Bilindiği gibi  İSMMMO Yönetim Kurulu; 2020 yılı Maktu Üye aidatlarının 750,00 TL olarak tahakkuk edileceğinin açıklaması ile muhasebe meslek kamuoyunun büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

Bunun üzerine, yüksek aidatların tahakkuku ile oluşan devasa bütçeler, bu bütçelerin yıllardır sorumsuzca ve savurgan bir şekilde harcanması ve  yüksek huzur haklarına ayrılması nedeniyle , İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ olarak 12.01.2020 tarihinde imza kampanyası başlattık.Ve ciddi sayıda meslektaşımız bu imza kampanyasına destek vermektedir.

Bunun üzerine, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu , Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu temsilcilerinden oluşan İSMMMO Yönetim Kurulu meslektaşlara açıklamada bulunarak, Maktu Üye Aidatlarının;

Büro Sahibi Meslektaşlar için;        690,00,  

Özel Sektörde Bağımlı Çalışanlara; 460,00

Kamuda Bağlı Çalışanlar İçin;         345,00 TL olarak yeniden revize ettiğini açıklamıştır.

Bu geri adım bile itiraz eden meslektaşların  ne denli haklı olduğunu göstermektedir.

Bir süre sonra ise, İSMMMO Yönetim Kurulunda bulunan gruplardan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, bir açıklamada bulunarak; “İSMMMO’ nun diğer akademik meslek odalarından farklı olarak çalışmalarının ve bütçesinin yüzde 80’nini eğitime ayırmaktadır. Dünyada bunun başka bir örneği yoktur” iddiasında bulunmuştur.

Bu iddia ile  İSMMMO Web sitesinde yayınlanan tablolar bir biri ile çelişmektedir. İSMMMO’nun 30.09.2019 tarihli Gelir Tablosunda toplam Giderler; 19.796.554,00 iken , eğitim giderlerinin ise sadece ; 501.124,00 TL olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim giderlerinin toplam giderler içindeki payı ÇDMG’ nun iddia ettiği gibi yüzde 80 değil, sadece yüzde 2,54 ‘den ibarettir.

Genel Kurulda onaylanan bütçenin 2020 Yılı Gelir Tablosuna göre bile, toplam giderler; 23.804.860,00 iken, eğitim giderlerine ayrılan pay, 2.551.530,00 TL ile sadece yüze 10.72 oranına tekabül etmektedir. Görüldüğü gibi 2020 yılında bile yüzde 80 olarak hedeflenmemiştir.

Meslektaşları yanlış bilgilendirmenin hangi ruh halinin yansıması olduğunu bilemeyiz. Ancak, yıllardır yüksek huzur haklarının bütçenin önemli bir payını aldığını sürekli belirttik.

Yine Genel Kurulda onaylanan  bütçenin 2020 yılı Gelir Tablosunda, huzur haklarına (Yönetim, Denetim, Disiplin, Komiteler, Temsil ağırlama, makam taşıt giderleri) ayrılan toplam pay, 7.538.625,00 TL ile yüzde 31.67 oranına tekabül etmektedir.

Görüldüğü gibi giderlerin büyük bir bölümü eğitim giderleri değil, Yönetim ve diğer kurulların huzur hakları ve bu kurullara bağlı giderlerinden oluşmaktadır.

Ancak ÇDMG’ nın yaptığı açıklamada oluşturulan bütçelerin büyük bir bölümünün ayrıldığı yüksek huzur haklarına hiç değinilmemektedir. Odamızda ayrılan yüksek huzur hakları bırakın akademik meslek odalarını, sermaye kuruluşlarının örgütlerinde bile yoktur.

 Örneğin İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinden yıllık 228,00 TL aidat almakta, Yönetim Kurulu üyelerine ise huzur hakkı ödememektedir. Ancak icra kurulundaki üyeleri aidattan muaf tutulmaktadır. Ve bu oda da sürekli ve yoğun eğitim yapmaktadır. Diğer akademik meslek odalarında da uygulama benzer durumdadır. 

ÇDMG’ nın son bölümde yaptığı açıklamada, “Odamız 30 yıldır yaptığı gibi bundan sonra da mesleğimize, meslektaşımıza ve meslek örgütümüze sahip çıkarak yoluna devam etmektedir.” iddiasında bulunmaktadır.

Oysa mesleğimize gelen her saldırıda Odamız yönetiminde bulunan gruplardan kısmen Çağdaş Grup dahil diğer gruplarca herhangi bir tepki verilmemektedir.

Yine açıklamanın bir bölümünde; “ Bütün bunlara rağmen kirli kampanyaları yürütenlere, genel kurul kararlarına sahip çıkmayanlara, meslek mensuplarımız bugüne kadar itibar etmemiştir, bundan sonra da itibar etmeyeceklerdir.Bunlarla birlikte kazanandan kazancı oranında alınan aidat usulünü kaldırmak için dava açanları ve onlarla iş birliği yapanları da meslektaşlarımız affetmeyecektir.” ifadesi ile ithamda bulunarak çelişkilerini ve oda kaynaklarını kendi kişisel zenginleşmelerinin üzerini örtmeye çalışmaktadırlar.

ÇDMG’nin söz konusu yazısında, aidata itiraz eden ve imza kampanyasına katılan meslektaşları  “Oda düşmanı”  ve kirli kampanya yürütenler olarak itham etmesini şiddetle red ediyoruz (ki,Çağdaş Grup dahil her gruptan meslektaş bu kampanyaya destek vermiştir). Aksine 30 yıldır Oda yönetiminde bulunanlar mesleğin itibarında bir adım yol almadıkları gibi, odayı geçim kaynağı gibi görerek buradan elde ettikleri gelirlerle sebepsiz zenginleşmiş, mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmışlardır.

ÇDMG yetkililerine sormak gerekirse, madem kirli kampanya diye iddiada bulunuyorsunuz, 750,00 TL olarak açıkladığınız aidatı imza kampanyasından sonra neden revize ederek 690,00 TL’ye çektiniz.

Yine açıklamada; ”Oda Yönetim Kurulumuz, meslek yasası, genel kuruldan geçen bütçe ve yönetim kurulu yetkileri dahilinde oda aidatlarını en alt seviyede tutmuştur.” İddiasında bulunmaktadır. Bu iddia da kesinlikle doğru değildir.

Şöyle ki, Mayıs 2019 İSMMMO Genel Kurulunda onaylanan tablolara göre; 20.044.050,00 TL Maktu Üye Aidatı bütçelenmiş ve onaylanmıştır.

Ancak yönetim kurulunun kademelendirerek yeniden belirlediği aidat tutarlarına göre; yaklaşık 22.000.000,00 TL Maktu Aidat Geliri oluşacaktır. İddia edildiği gibi her hangi bir düşüş söz konusu değildir.

Kaldı ki gönüllü örgütlenmelerimizle, mesleğimizin gelişimi için her türlü çabayı sergilediğimiz gibi, mesleğimize ve meslek örgütlerimize gelen saldırılara en ilerden tepkileri biz vermekteyiz. En son, laikliğe açık saldırı içeren KGK’ nın şeriat hükümlerine göre Fıkhi Etik Kurallar düzenlemesine karşı ÇDMG ve İSMMMO yönetiminde bulunan gruplardan tek bir cümle duyulmamıştır.

Bizim amacımız asla odamızı mali açıdan zayıflatmak değildir. Odamızın gelirlerinin yüksek huzur hakları yolu ile sebepsiz zenginleşmeye dönüştürülmesi ve sorumsuz israflarla kişisel  konfor için harcanmasına itiraz etmekteyiz. Oluşan bütçeler tasarruflu, sorumlu harcanması durumunda Odamızın gelire ihtiyacı olması halinde meslektaşlarımızın her türlü fedakarlıkta bulunacağına şüphe yoktur.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi, bütçenin büyük bir bölümünün huzur haklarına ve yan giderlerine ayrıldığından hareketle, yöneticilerimizin aidatları yükseltmek yerine, üyesinin gelirleriyle mütenasip olmayan huzur haklarından tasarruf etmesi gerekir.

Bu süreçte haklı olarak başlattığımız imza kampanyasına destek veren, katkı sunan ve Odamıza sahip çıkan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

ODA KAYNAKLARI; HUZUR HAKLARI, SAVURGAN HARCAMALARA DEĞİL, MESLEKTAŞA HİZMET İÇİN KULLANILMALIDIR.

ODA KAYNAKLARI HUZUR HAKLARINA DEĞİL, MESLEĞİN VE MESLEKTAŞIN GELİŞİMİNE AYRILMALIDIR.

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (İKMH)

(İKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir.)

 

NOT:YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİ ÜÇ BÖLÜM HALİNDE: http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ DEN İZLEYEBİLİRSİNİZ.

Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca . . .
E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin . . .
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,