Huzur Hakkı Almadan Hizmet Veren Bir Odamız; Mersin SMMM Odası
27 Temmuz 2019 Cumartesi
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları Enine Boyuna Masaya Yatırdı.
Huzur Hakkı Almadan Hizmet Veren Bir Odamız; Mersin SMMM Odası
Huzur Hakkı Almadan Hizmet Vermeyi Görev Sayan Bir Odamız

Üyelerine Hizmet Etmeyi Görev Bilen Mersin SMMM Odası Yönetimi Nispi Aidatın Alınmamasına Rağmen, Ellerini ve Yüreklerini Taşın Altına Koydular..

Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, 
Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le 
Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları 
Enine Boyuna Masaya Yatırdı.

Mersin SMMM Odası Yeni Başkanı Sayın Ersin Gökgün' le mesleki konular üzerine özel ve mini bir söyleşi yaptık. Her nekadar odanın hizmet konusunda mutfağından gelsede kendisini tasvir etmesiyle söyleşimize başladık.

  • Sayın Gökgün'e meslek mensuplarına hizmet konusunda önceliklerinin ne olduğunu
  • Meslek Mensupları adına (üyeler) TÜRMOB' dan beklentilerinin ne olduğunu,
  • Kadın meslek mensupları ile ilgili olarak ne gibi çalışmaları yapacaklarını (yaptıklarını)
  • Muhasebe ücretleri hakkında Avukatlar gibi ne zamana, ZAMAN ENDEKSLİ çalışacaklarını,
  • Angaryalar ve Mücbir sebepler hakkında,
  • Büyük bir hevesle staj yapan aday meslek mensuplarının, belgelerini almalarına hak kazanmalarına rağmen ücretlerin yüksek olması nedeniyle belgelerini almakta zorlandıklarını hatta beklemeye bile aldıkları hakkında,
  • Yargıtayın NİSPİ AİDATI yürütmeyi durdura kararı vermesi üzerine içinde bulundukları güç durumlar hakkında, ve
  • Huzur hakları hakkında,
Yapmış olduğumuz söyleşiyi Aşağıda Dört bölüm halinde hizmetinize sunuyoruz.


1- (25.07.2019) - (00059) - Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Mersin SMMM Odasında Mini Söyleşi Yaptık 

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları Enine Boyuna Masaya Yatırdı.
---------------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------

2- (25.07.2019) - (00060) - Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Mersin SMMM Odasında Mini Söyleşi Yaptık.
2- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları Enine Boyuna Masaya Yatırdı.

---------------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------
3- (25.07.2019) - (00061) - Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Mersin SMMM Odasında Mini Söyleşi Yaptık.

3- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları Enine Boyuna Masaya Yatırdı.
---------------------------------------------------------------/-----------------------------------------------------------------
4- (25.07.2019) - (00062) - Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Mersin SMMM Odasında Mini Söyleşi Yaptık
4- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Mersin SMMM Odası Başkanı Ersin Gökgün' le Sıcağı Sıcağına Mesleki Sorunları Enine Boyuna Masaya Yatırdı.(SON)
Günlerce yazdık, daha pek çok kişi de yazdı. Basında ve medyada pek çok haber çıktı. İnsanlar neler yapabileceklerini araştırdılar, soruşturdular,
Ticari kazançlarda binek otomobili amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalar Mevcut uygulamada, işletme aktifine kayıtlı
12 Ocak Pazar günü Okmeydanı’nda bulunan Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneğinde yapılan genel kurulda seçilen yönetim görev bölümü yaptı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
07 Mart 2020 Tarihinde Düzenlenecek Olan Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi İlan Edilmiştir.
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .