Hizmet erbabının iş yerine gidiş-gelişi
22 Haziran 2020 Pazartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27 Mayıs 2020 gün ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Hizmet erbabının iş yerine gidiş-gelişi
BİZE GÖRE

Hizmet erbabının iş yerine gidiş-gelişi

Veysi Seviğ
veysisevig@gmail.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 27 Mayıs 2020 gün ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 311’in üçüncü bölümünde “İşverenlerce Hizmet Erbabının İş Yerine Gidip Gelmesi için Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Uygulaması” ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş olup, uygulama yayımı tarihinde (27 Mayıs 2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 10 numaralı bendi uyarınca “Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri, işverenlerce taşıma hizmet verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10-(on) Türk Lirası’nı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendi hükmüne istinaden hizmet erbabının toplu olarak iş yerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla vasıta (araç) temini veya hizmet satın alınması suretiyle iş verenler tarafından yapılan taşıma giderleri nedeniyle hizmet erbabına sağlanan menfaatlere uygulanan gelir vergisi istisnası devam etmektedir.

Ayrıca 7194 sayılı Kanun’la 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirlerine uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendine eklenen parantez içi hükümle iş verenler tarafından hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelmelerine yönelik taşıma hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bilet veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları için yapılan ödemeler nedeniyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.

Hizmet erbabının toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisnadan faydalanabilmesi için;

- İşveren tarafından hizmet erbabına toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla ulaşım vasıtası temini veya hizmet satın alınması suretiyle taşıma hizmeti verilmiyor olması,

• Taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının münhasıran (özellikle) hizmet erbabının işyerlerine gidip gelmesi için kullanacağı toplu taşıma araçlarında geçerli olması (ulaşım bedeli için yüklenen tutarın sadece ulaşımda kullanabilecek şekilde sınırlandırıldığı başka amaçlarla da kullanabilen ödeme araçlarının kullanımı bu şartın ihlali sayılmayacaktır)

• Yapılan ödemenin fiilen çalışılan günlerle sınırlı olması,

• Ulaşım bedelinin günlük belirlenen tutarı (2020 yılı için) 12 TL’yi aşmaması,

• Toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının teminine ilişkin harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir. İşverenler tarafından hizmet erbabına;

• Ulaşım bedelinin nakit olarak verilmesi,

• Ulaşım bedeli karşılığının hediye kartı ve benzeri ulaşım harcaması dışında diğer alışverişlerde de kullanabilecek ödeme araçları şeklinde verilmesi,

• Araç tahsis edilmesi,

• Çalışmayan günler içinde ulaşım bedeli ödenmesi,

• İşyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma hizmeti verilmesinin yanında ilave olarak toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi, durumlarında istisnadan faydalanılamayacak olup, yapılan bu ödemeler ve sağlanan menfaatler net ücret kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.

İşverence hizmet erbabına ikamet ettiği mahallerin tümüne taşıma hizmeti sağlanmadığı veya taşıma hizmetinin belirli merkez mahallere yapıldığı ve hizmet erbabının ikametgahından bu mahallere ve bu mahallerden ikametgahına ulaşım için de yol masrafı yaptığı durumlarda, işverence verilen toplu taşıma hizmetinden faydalanmayan veya bu hizmete ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan hizmet erbabına verilen toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları verilmesi durumunda da istisnadan faydalanılacaktır.

İşverenlerce hizmet erbabı için yapılan ulaşım bedeli ödemelerinin birden fazla ayı kapsayacak şekilde toplu olarak yapılması durumunda, hizmet erbabının çalıştığı günler dikkate alınarak her bir aya isabet eden tutarı ayrı ayrı istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Hizmet erbabının izin, rapor ve benzeri nedenlerle çalışmadığı günlere ilişkin ilgili ayda peşin olarak yapılan ve istisnaya konu edilmiş olan taşıma gideri ödemeleri için işverenlerce ilgili ayda düzeltme yapılabileceği gibi ertesi ay için yapılan taşıma gideri ödemelerinden de mahsup (indirim konusu) edilmesi mümkün bulunmaktadır.(Dünya)
5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.