YAZAR
Hıdır Daştan
SMMM
Hıdır Daştan
16.01.2018
Bilindiği gibi sadece iş kazası ve meslek hatalığı ile analık (gebelik) halleri nedeniyle alınan istirahatler de (raporlarda), istirahat süresinin her günü için ...
29.12.2017
Her şey Aziz Nicholas’ın Noel Baba kimliğine bürünüp masum, tontiş görüntüsü ile aramıza katılmasıyla başladı.
21.12.2017
1475 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ücret: “Genel anlamda, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
07.12.2017
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamıştır.
08.08.2017
30 Ağustos 2015 tarihinde Kurulan Bağımsız Mali Müşavirler Grubunun sloganı da tarihte 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi iz bırakacağa benziyor.
08.06.2017
Bilindiği üzere 15-16 Ekim 2016 tarihinde TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılmış ve seçimlere Türkiye Muhasebeciler Platformu, Çağdaş Demokrat Odalar Platformu ve Meslekte Birlik grubu katılmıştır.
08.06.2017
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 11 numaralı Yemin maddesine göre;
09.11.2016
İstanbul Üniversitesi’nde saat 9'u 5 geçenin meşum haberi duyulmuş... Bir alman profesör var, Hukuk Fakültesinde, o da duymuş, şaşırmış.
1 2 

1- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık Açılış Konuşmasını Yaparken, Gündemle ve Konuklarla İlgili Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.(DİZİN DEVAM EDİYOR)