Hiçbir Şey İnsan Sağlığından Daha Değerli Olamaz...
19 Mart 2020 Perşembe
Tüm Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (covid-19) salgını ve tehdidi ülkemizi de etkisi altına almıştır.
Hiçbir Şey İnsan Sağlığından Daha Değerli Olamaz...
Hiçbir Şey İnsan Sağlığından Daha Değerli Olamaz...

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Genel Başkanı
Mahmut Şahin

  Tüm Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (covid-19) salgını ve tehdidi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Ülke olarak hepimiz teyakkuz halinde yaşamaktayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Hükümetimiz çeşitli önlemler ve tedbirleri almaktadır. İnsanların bir birleriyle olan temasını asgari düzeye indirmek, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla halka açık birçok işletme geçici süreyle kapatılmıştır. Yine insan sağlığı açısından endişenin bertaraf edilmesi amacıyla sosyal ve ekonomik birçok tedbir Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

 Bu güne kadar alınan ve bugünden sonra alınacak tedbirlerin ekonomiye olumsuz yansımaları olacaktır. Bugüne dek ve bundan sonrada ekonomiye yön veren, idareyle mükellef arasında köprü vazifesi gören, Gelir idaresinin en büyük paydaşı olan ve ülke genelinde 120.000 kişiyi bulan muhasebe meslek örgütümüz ekonominin gelişimi adına hep olumlu adımlar atmış ve haklı taleplerde bulunmuştur.

 Ancak, Sayın Cumhurbaşkanı’mız tarafından açıklanan tedbir kararları içerisinde Ekonomik hayatın en büyük paydaşlarından biri olan biz mali müşavirlerin talepleri karşılık bulmamıştır. Muhasebe bürolarında, şirketlerin muhasebe departmanlarında binlerce çalışan, milyonlarca vergi mükellefine ulaşmak için seyahat etmekte, müşterilerle ve onların çalışanlarıyla temas kurmakta, kimlerin elinden çıktığı dahi bilinmeyen binlerce fatura ve belgelere temas ederek beyan ve bildirimlerde bulunmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle 120.000 meslek mensubumuz en büyük risk grubu içerisinde yer almakta, çalışanları, aileleri ve yakın çevresi dikkate alındığında 1.000.000 kişi corona virüs (covid-19) salgını ve tehdidi altınadır.

 Açıklanan tedbir paketinin içerisinde büyük risk altında bulunan meslek mensupları unutulmuş, Vergi ve SGK ödemelerinin uzatılmasını düşünen yetkililer, beyan ve bildirimlerin uzatılmasını düşünmemiştir. 

 Oysaki tedbir paketi açıklanmadan günler öncesinde meslek odalarımız, mesleki derneklerimiz ve STK’lar TÜRMOB aracılığıyla Gelir idaresi Başkanlığımıza işin ehemmiyetini bildirmiş, alınması gereken tedbirler ve meslek örgütümüzün haklı talepleri iletilmiştir.

 Bu anlamda dün olduğu gibi yarınlarda da, sağlıklı koşullarda mesleğimizi icra edebilmek için, bizler de ofislerimizi kapatmak, dış dünyadan uzaklaşmak, kendimize ve ailemize sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak istiyoruz.

Hiçbir beyan ve bildirim insan sağlığından daha değerli olamaz. 

Bu nedenle, dün açıklanan 21 maddelik pakete ilave olarak;

• Şubat-Mart-Nisan dönemlerine ait KDV1, KDV2, Muhtasar, damga vergisi, SGK beyan ve bildirimlerinin, E-Defter Beratlarının Haziran ayına ertelenmesini,

• Bu süreç içerisinde SGK işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin sürelerinin ertelenmesini,

• 01 Mart’ta tüm yurtta uygulamaya geçilen, ancak pilot illerde dahi uygulamada sıkıntıların yaşandığı MUH-SGK bildiriminin Ocak 2021 tarihine ertelenmesini,

• Ocak ayında başlayan ancak ilk beyan tarihi 30 Mart’a ertelenen, halen daha iş dünyasının dahi anlayamadığı, yeterli bilgilendirmenin yapılamadığı, Geri dönüşüm katılım payı GEKAP bildiriminin, öncelikle iş dünyasında, meslek odalarında paylaşılması, eğitilmesi düşüncesiyle Ocak 2021 tarihine ertelenmesini,

• Nisan ayında verilecek olan 2019 takvim yılı kurumlar vergisi beyanının 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesini,

• Şubat-Mart ve Nisan dönemlerine ait BA-BS bildirimlerinin ertelenmesini,

•  Bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayacak olan meslek mensuplarımızın, geleceğini idame ettirmeleri önem taşımakta olup, 3 ay boyunca kira yardımı yapılması, kredi borçlarının ötelenmesi, üzerimize yük olan %18 KDV nin %8 indirilmesini istiyoruz.

• Meslek mensuplarının, vergi ve sgk prim borçlarının ertelenmesini, bu süreç içerisinde vadesi geçmiş, vergi ve sgk prim borçlarından dolayı icra takiplerinin durdurulmasını,

• Birçok işletme KGF kredilerinden düşük faizli kredilerden faydalanırken, biz meslek mensupları faydalanamıyoruz. Esnaf sayılmıyoruz, KOBİ sayılmıyoruz. Meslek mensuplarına düşük faizli 2 yıl geri ödemesiz kredi sağlanmasını talep ediyoruz.

Tüm bu taleplerimizi 1976 yılında kurulmuş, meslek yasamızın çıkarılmasında öncülük ve önderlik yapmış 30 yıl önce odalarımızın ve TÜRMOB’un kurulmasına önderlik yapan, 44 yıldır meslek mensuplarımızın içinde bulunduğu sıkıntıları yakından bilen ve takip eden akademik bir meslek örgütü olarak talep etmekteyiz.
TÜRMOB - Video Seminer - Corona Virüs Nedeni İle Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler.
Corona Virüsü Nedeni İle;Z or Anlar Yaşadığımız Bu Günlerde;Dertleriniz Kum Tanesi Kadar Küçük, Sevinçleriniz Bahar Yağmuru Tanecikleri kadar Bol,
12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de
İstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla
SGK prim ertelemesine ilişkin son düzenleme ile genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi de ertelendi mi? SGK Yönetim Kurulu'nca alınan erteleme kararı ve yayınlanan . .
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi . . . 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 01.04.2020 tarihli duyurusu ile Ticaret Bakanlığı'nca kendilerine iletilen 31.03.2020 tarihli yazı ile
26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde . . . .
Hukuki açıdan mücbir sebep kısaca idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller ve/veya idareye karşı . . . .
Söz konusu 7226 sayılı Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
İlk önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada . . .
İki gün önce “a haber Tv” de Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayraktar’ı izledim. Açıklamalar çok güzel. . . .
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisinin...
Rusya'nın daha önce duyurduğu koronavirüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı belirtilerek . . .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Korona virüs [Covid- 19] salgını nedeniyle ardı ardına yeni kararlar uygulamaya konurken Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlerin kâr payı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını,