Hazine'nin 3 aylık borç itfası neye işaret ediyor?
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2019 tarihinde Hazine’nin Ağustos, Eylül ve Ekim 2019 aylarına ilişkin borç ödemeleri ve borçlanma takvimini açıkladı.
Hazine
Hazine'nin 3 aylık borç itfası neye işaret ediyor?

Nevzat Saygılıoğlu
nevzatsaygilioglu@atilim.edu.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2019 tarihinde Hazine’nin Ağustos, Eylül ve Ekim 2019 aylarına ilişkin borç ödemeleri ve borçlanma takvimini açıkladı.

Bu bilgiyi duyuru olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının giriş sayfasında görüyoruz.
Dilerseniz önce bir rakamları hatırlayalım.

Gelin şimdi rakamları okuyalım.

- Hazine, Ağustos-Ekim döneminde toplam 26.2 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.

- Toplam iç borç ödemesinin sadece 4.9 milyar lirası anapara ödemesi olduğu halde faiz ödemesi tutarı 21.3 milyar lira olacak.

- Hazine, iç borçlarının 19.6 milyar lirasını piyasaya ve kalan 6.6 milyar lirasını da kamuya ödeyecek.

- Söz konusu 26.2 milyar lira borca karşılık piyasadan borçlanma tutarı 21.7 milyar lira olacak. Demek ki borçlarını ödemek için daha az tutarda borçlanacak ve kendi kaynaklarıyla finanse edecek. Teknik deyimiyle borç servis oranı yüzde 83 olacak.

- Hazine, bu üç ayda toplam 6.6 milyar lira kamuya borç ödeyecek ve fakat 6.5 milyar lira tutarında da kamuya satış gerçekleştirilecek. Bunun anlamı şu: Hazine, önümüzdeki 3 ay içerisinde kamuya olan borçlarını ödemeyecek, roll ower ederek erteleyecek. Bir başka ifadeyle de Hazine, kamu bankalarına TAP yoluyla kağıt satacak.

Şimdi de rakamlar dışındaki gerçeklere bakalım.

• Öncelikle belirtelim ki Hazine, iç borç ödemeleri için her ay 5 kez piyasaya çıkacak ve kaynak arayışına girecek. Yani 3 ayda 15 kez borçlanma yapacak.

• Borçlanma sırasında; değişken faizli, TÜFE endeksli, sabit faizli ve kuponsuz devlet tahvili ihraçları ile hazine bonosu ve kira sertifikası ihraçları yapılacak.

• Ne yazık ki hemen her ay değişken faizli ve TÜFE endeksli tahvil ihracı planlanıyor. Piyasalardan kaynak bulabilmek için değişken faizli ve endeksli tahvil ihracı yoluna başvurulması, hala faiz ve enflasyon bandının oluşmayacağını gösteriyor.

• Toplam borç ödemelerinin beşte dördünün faiz olması da çok düşündürücü. Demek ki önceki dönem borçları öteleniyor ve dolayısıyla faizler artmaya devam ediyor. Bu cazibenin piyasada kaynakların yönünün belirlenmesini ve aynı zamanda gelir dağılımının bozulmasını ortaya koyduğu biliniyor.

Genel olarak baktığımızda, özellikle son yıllarda çığ gibi büyüyen kamu kesimi borçlarının ödenmesinde özel bir programın uygulanmadığını görüyoruz. Yani borç ödemelerinin, yeniden borçlanma ile yapılması yerine yeni kaynaklardan yapılması yolunun benimsenmediğini anlıyoruz.

Oysa istikrar veya kemer sıkma programlarının öncelikle belli bir ekonomik program çerçevesinin belirlenmesini ve yeni kaynak arayışını zorunlu kıldığı hepimizin bildiği bir husus.
Satır arası şifreleri okuyunca, sanki hala ötelemenin devam ettiği ve dolayısıyla yakın gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi hamlelere karşı ihtiyatlı yolun seçildiği kanaati hasıl oluyor. (Dünya 07.08.2019)
2- Sunucu Ayşe Çelik, Açılış Konuşmasını Yapması İçin İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak'ı Kürsüye Davet Etti.(Dizin Devam Ediyor)
Meslektaşın Mücbir Sebep Sorunu Çözüldü. Başkanımız Ethem Yüksel Kahveci; Meslekte Birlik ve Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın....
Bu yıl 19.sunu düzenleyeceğimiz geleneksel Anadolu Odaları eğitim seminerimiz. . .
Ticari yaşamda bir tarafta mal ve hizmet satışı yapanlar, bir tarafta da bu mal ve hizmetleri satın alanlar bulunmakta, . . . . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Vergi yüzsüzleri listeleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl vergi borçluları gizlenirken, çaycılar yönetim kurulu üyesi olarak gösteriliyor
Dünyanın ilk anayasası olan Magna Carta’dan beri verginin adaletli olması gerektiği yazılmıştır. 1215 yılında imzalanan bu sözleşmeden bu yana , , , ,
Doktorları icradan satıyorlar…Cizre İcra Dairesi “taşınır mal” ibaresiyle açık artırma ilanı verdi.“Aşağıdaki cins ve miktardaki mallar satışa çıkarılmıştır” denildi.Satışın “adalet sarayı” önünde yapılacağı duyuruldu.
Diyarbakırlı anneler PKK tarafından çeşitli yöntemlerle dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP önünde eylem yapıyorlar.
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Tek kişinin savunmasıyla ses bulamayan düşünceler meslek örgütleri aracılığı ile toplumsal inovasyonlara dönüşür ve insanların kalbine dokunur.
Emeklilik çalışanların en büyük hayali. Fakat bazen iş ortamındaki zorluklar, amirlerin olumsuz tutumları, iş arkadaşları gibi sebeplerle çalışmak işkence haline gelebilir.
Seni evlatlıktan reddederim. Mirasımdan mahrum bırakırım. Çok bilinen bir Yeşilçam repliği. Ancak, gerçek hayat filmler gibi olmuyor!..
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK hükümlerine göre, vergi incelemelerinde uyulacak ilkelerle ilgili yönetmelik ..
İç denetim, işletmelerin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir,
Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur.
Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi.....Prim Borçlularına Sağlık Müjdesi
TÜRMOB 22. Olağan Seçimli Genel Kurulu 15.10.2016 Tarihinde Ankara Shearaton Otelde Gerçekleşmişti. Ve Bu Genel Kurulda da Divan başkanlığını ....