Hazine'nin 3 aylık borç itfası neye işaret ediyor?
19 Ağustos 2019 Pazartesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2019 tarihinde Hazine’nin Ağustos, Eylül ve Ekim 2019 aylarına ilişkin borç ödemeleri ve borçlanma takvimini açıkladı.
Hazine
Hazine'nin 3 aylık borç itfası neye işaret ediyor?

Nevzat Saygılıoğlu
nevzatsaygilioglu@atilim.edu.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim 2019 tarihinde Hazine’nin Ağustos, Eylül ve Ekim 2019 aylarına ilişkin borç ödemeleri ve borçlanma takvimini açıkladı.

Bu bilgiyi duyuru olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının giriş sayfasında görüyoruz.
Dilerseniz önce bir rakamları hatırlayalım.

Gelin şimdi rakamları okuyalım.

- Hazine, Ağustos-Ekim döneminde toplam 26.2 milyar lira iç borç ödemesi yapacak.

- Toplam iç borç ödemesinin sadece 4.9 milyar lirası anapara ödemesi olduğu halde faiz ödemesi tutarı 21.3 milyar lira olacak.

- Hazine, iç borçlarının 19.6 milyar lirasını piyasaya ve kalan 6.6 milyar lirasını da kamuya ödeyecek.

- Söz konusu 26.2 milyar lira borca karşılık piyasadan borçlanma tutarı 21.7 milyar lira olacak. Demek ki borçlarını ödemek için daha az tutarda borçlanacak ve kendi kaynaklarıyla finanse edecek. Teknik deyimiyle borç servis oranı yüzde 83 olacak.

- Hazine, bu üç ayda toplam 6.6 milyar lira kamuya borç ödeyecek ve fakat 6.5 milyar lira tutarında da kamuya satış gerçekleştirilecek. Bunun anlamı şu: Hazine, önümüzdeki 3 ay içerisinde kamuya olan borçlarını ödemeyecek, roll ower ederek erteleyecek. Bir başka ifadeyle de Hazine, kamu bankalarına TAP yoluyla kağıt satacak.

Şimdi de rakamlar dışındaki gerçeklere bakalım.

• Öncelikle belirtelim ki Hazine, iç borç ödemeleri için her ay 5 kez piyasaya çıkacak ve kaynak arayışına girecek. Yani 3 ayda 15 kez borçlanma yapacak.

• Borçlanma sırasında; değişken faizli, TÜFE endeksli, sabit faizli ve kuponsuz devlet tahvili ihraçları ile hazine bonosu ve kira sertifikası ihraçları yapılacak.

• Ne yazık ki hemen her ay değişken faizli ve TÜFE endeksli tahvil ihracı planlanıyor. Piyasalardan kaynak bulabilmek için değişken faizli ve endeksli tahvil ihracı yoluna başvurulması, hala faiz ve enflasyon bandının oluşmayacağını gösteriyor.

• Toplam borç ödemelerinin beşte dördünün faiz olması da çok düşündürücü. Demek ki önceki dönem borçları öteleniyor ve dolayısıyla faizler artmaya devam ediyor. Bu cazibenin piyasada kaynakların yönünün belirlenmesini ve aynı zamanda gelir dağılımının bozulmasını ortaya koyduğu biliniyor.

Genel olarak baktığımızda, özellikle son yıllarda çığ gibi büyüyen kamu kesimi borçlarının ödenmesinde özel bir programın uygulanmadığını görüyoruz. Yani borç ödemelerinin, yeniden borçlanma ile yapılması yerine yeni kaynaklardan yapılması yolunun benimsenmediğini anlıyoruz.

Oysa istikrar veya kemer sıkma programlarının öncelikle belli bir ekonomik program çerçevesinin belirlenmesini ve yeni kaynak arayışını zorunlu kıldığı hepimizin bildiği bir husus.
Satır arası şifreleri okuyunca, sanki hala ötelemenin devam ettiği ve dolayısıyla yakın gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi hamlelere karşı ihtiyatlı yolun seçildiği kanaati hasıl oluyor. (Dünya 07.08.2019)
2- Oturum Başkanı İYMMO Bşk. Yrd. YMM Sabri Tümer Açılış Konuşmalarını Yapması İçin TMUD Başkanı Prpf. Dr. Fatih Yılmaz'ı Kürsüye Davet Etti.
2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile
Sivil toplum tanımlarında, devlet ve merkezi yapının dışındaki unsurlar dikkate alınmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu ücreti, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
Sosyal medya danışmanlığı hayatımıza son yıllarda giren bir danışmanlık hizmet türlerinden biri olup, son zamanlarda özellikle . . .
01.01.2020 tarihinden itibaren, Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi uygulamasına başlanılmış olup, Ocak 2020 dönemine ait olup
27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan
Azaklıoğlu Necati Bay Vakfında yapılan yönetim değişikliği ile Eski Giresun Valisi Dursun Ali Şahin başkanlığa getirildi.
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de 23.02.2020 tarih ve 31048 sayı ile yayınlanmıştır.
Yüksek Ticaretliler Derneği 15. Vergi Kongresi Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Yüksek Ticaretliler Derneği Marmara Lokalinde Gerçekleştirdi.
Bugüne kadar her zaman üye ve stajyerinin yanında olan Odamız bundan sonra da daha interaktif, daha dinamik projelerle yanınızda olmaya devam edecektir.
On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?
Devreden KDV yıllardır reel sektörün önemli finans sorunlarından birisi. 200 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle ivedi bir çözümü hak ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar ve Prim Hizmet ....