Hasan Tahsin Kurt ; "Ya bu yönetim anlayışı terkedilecek (bu gidişle imkansız görünüyor) ya da bu yönetim terkedilecektir. Başka da bir yol artık yoktur."
07 Ağustos 2020 Cuma
Hasan Tahsin Kurt ;  "Ya bu yönetim anlayışı terkedilecek (bu gidişle imkansız görünüyor) ya da bu yönetim terkedilecektir. Başka da bir yol artık yoktur."
Hasan Tahsin Kurt ;  "Ya bu yönetim anlayışı terkedilecek (bu gidişle imkansız görünüyor) ya da bu yönetim terkedilecektir. Başka da bir yol artık yoktur."

Türkiye Mali Müşavirler Birliği(TMB)
Yürütme Kurulu Üyesi
Hasan Tahsin Kurt

Değerli Yol Arkadaşlarım ve Meslektaşlarım,

Öncelikle geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik eder, tekrarına hep birlikte kavuşmayı Yüce Rab’bimden niyaz ederim.

Malumunuz pandemi dönemi halâ devam etmekte, devletimiz de bir yandan yeni normal hayata geçiş aşamalarını peyderpey gündelik hayatımıza yerleştirmeye çalışmakta bir yandan da piyasa ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda adımlar atmaktadır.

Burada tabii ki bizleri ilgilendiren kısım, işin mali mevzuat ayağıdır. Takdir edersiniz ki, mart ayından bu tarafa çok yoğun şekilde mevzuat değişiklikleri yaşandı ve meslek mensupları olarak bu süreçte çok yıprandık hatta tükendik.

Her sektörün yaşadığı sıkıntıları haliyle bizlerde kendi sektörümüzde ve kendi mesleğimizde yaşamaktayız. Her demokratik toplumlarda olduğu ve olması gerektiği gibi bizimde sıkıntı ve dertlerimizi dile ve gündeme getirecek olan, bağlı bulunduğumuz Oda’lar ve Birlik’ lerdir.  Ne yazık ki bu süreçte yanımızda olduğunu bize hissettiremeyen, dertlerimizi ve sıkıntılarımızı duymaktan ve bu konuda harekete geçmekten veya uğraşı ve çaba içerisinde olup ta bunu üyeleri olan bizlere göstermekten aciz olan bir Oda yönetimiyle de karşı karşıyayız. Öyle ki, aidatların ödenmesi konusunda günde 2 defa SMS atan bir yönetim anlayışı, yaklaşık 5 aydır devam eden pandemi süresince üyelerine 1 tane bile “geçmiş olsun/yanınızdayız” konulu bir SMS dahi atmamıştır, Atmak akıllarına dahi gelmemiştir. Ne yazık ki üye ve meslektaşlarından bu kadar uzak kalmış bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız.

Yaşadığımız bu süreçlerde tek yapılabilen şeyin, beyannamelerin uzatılma talebini içeren başvuruların yapılması veya video konferans şeklinde seminerler düzenlenmesi olabilir mi? Bu talepleri zaten bireysel olarak bizler gerek CİMER gerekse diğer devlet kademelerine yapabiliyorsak bizim Oda’mız neden var? diye bir soru sormak herhalde saçma olmasa gerek. Beyanların NASIL verileceğinden ziyade NEDEN BİZLER TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKTİĞİ asıl sorulması ve üzerinde tartışılması gereken, tartışmaktan öte, harekete geçilmesi gereken bir soru ve sorundur.  

Yine  benzer şekilde elektronik ortamda düzenlenen SM makbuzlarıyla ilgili beklentimiz oydu ki; Oda’mız girişimleriyle TURMOB tarafından, meslek mensuplarına özel bir makbuz portalı oluşturulsun. Tıpkı Baro’ların yaptığı gibi. Amacı sadece E-İMZA SATIP “Artık başınızın çaresine siz bakarsınız” dememesini beklerdik. Bu konuda üyelere özel bir portal pekâlâ oluşturulabilirdi ve bununla ilgili maddi güç ellerinde vardı. Bu bile yapılamadı. Bunlar gibi onlarca örnek sayılabilir.

Son örnek  ise; GEKAP beyanı ve son tahlilde de 31.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren bazı hizmet sektörlerindeki KDV  indirimi kararında görmekteyiz. Kamusal yarar gözetilerek yapılan bir meslekte yıllarca KDV sorunuyla (gerek oran indirimi gerekse tahsil esası sorunu) mücadele ederken, indirim oranları yayınlanan çoğu hizmet sektörü karşısında en ufak bir ses çıkaramayıp buna razı gelmiş bir görüntü ortaya koyan yönetim anlayışını görmek açıkçası üyeler ve meslektaşlar olarak bizleri yaralamaktadır. 

Oda yönetimi maalesef Meslektaşın sesi olma ve duyurma görevini yerine getirememekte ve pasif kalmaktadır. Mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlar Oda’ya olan güvenlerini kaybettiklerinden sahip olmamız gereken haklar konusunda bireysel gayret içine girmek zorunda kalmaktadırlar. Daha da acı olan mesleğin icrası konusunda yalnız kaldığını çoktan hissetmeye başlamış olmalarıdır.
Ya bu yönetim anlayışı terkedilecek (bu gidişle imkansız görünüyor) ya da bu yönetim terkedilecektir. Başka da bir yol artık yoktur.

Sağlıkla ve Sevgiyle Kalın…

Saygılarımla,

Türkiye Mali Müşavirler Birliği(TMB)
Yürütme Kurulu Üyesi
Hasan Tahsin Kurt
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilindiği üzere, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .