Gıda, Çevre ve Tarım Mevzuatı
Ekonomik Mevzuat Paketleri (Setleri)
Gıda, Çevre ve Tarım Mevzuatı
Gıda ve Çevre ve Tarım Mevzuatı


 • 2872 Sayılı Çevre Mevzuatı,
 • 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Mevzuat,
 • 5179 Sayılı Gıda Mevzuatı,
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ,
 • 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Mevzuatı,
 • 6831 Sayılı Orman Mevzuatı, Türk Gıda Kodeksi Mevzuatı
 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Mevzuatı  
 • 1734 Sayılı Yem Mevzuatı  
 • 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması Ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun  
 • 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Mevzuat   Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  
 • 476 3092 Sayılı Çay Mevzuatı  
 • 3155 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Mevzuat  
 • 3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
 • 3755 Sayılı Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı'nın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun  
 • 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Mevzuat  4342 Sayılı Mera Mevzuatı 
 • 4373 Sayılı Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu 
 • 441 Sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
 • 4634 Sayılı Şeker Mevzuatı   
 • 4733 Sayılı Tütün Mevzuatı  
 • 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Mevzuat   10.01.2011  12903  Düzenle
 • 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
 • 250 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  
 • 553 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Mevzuatı  
 • 258 5262 Sayılı Organik Tarım Mevzuatı  
 • 307 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Mevzuatı 
 • 277 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Mevzuatı  
 • 325 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  
 • 259 5488 Sayılı Tarım Mevzuatı  
 • 426 552 Sayılı Haller Mevzuatı  
 • 300 552 Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
 • 5553 Sayılı Tohumculuk Mevzuatı  
 • 594 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Mevzuat   
 • 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 
 • 5977 Sayılı Biyogüvenlik Mevzuatı  
 • 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Mevzuat 
 • 531 6964 Sayılı Ziraat Odaları Birliği Mevzuatı
 • 524 Toprak Mahsulleri Ofisi Mevzuatı 
 • 443 Türk Mahsulleri Ofisi Mevzuatı 
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama