"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; (Vl. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(Vl. OTURUM)
"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; (Vl. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Vl. OTURUM

"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; 

TFRS 13- Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı;  Gerçeğe uygun değer tamamlayarak gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin çerçeveyi tek bir TFRS' de düzenlemekte ve gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin açıklamaları belirlemektir. (TFRS ; 13;1) standart 2013 yılında uygulamaya girmiştir. ve o tarihten bu yana uygulamamızdadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki dünyanın dünyanın belli başlı kamu gözetim otoriteleri tarafından hazırlanan ilk raporlarda " Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü " raporlama ve denetim bakımından en çok sorun yaşanan konulardan biri olmayı sürdürmektedir. Bu oturumda konuşmacılar standardı genel hatlarıyla özetleyecek, ardından özellikle gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, piyasa, çıkış fiatı gibi kavramların da anlaşılırlığını artırmak üere konuyu uygun örneklerle katılımcılarla paylaşılmıştır.

Vl. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Prof. Dr. Yakup Selvi - (İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü)
"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardına Genel Bakış ; Uygulamadaki Zorlukların Potansiyel Nedenleri.

Özkan Cengiz - (Crowe Türkiye)
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Uygulamaları

******

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
44- (20-09-2019) - (000119) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu


44- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Konukları Selamladıktan Sonra , Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Yakup Selvi'ye (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) - Söz Verdi

******
45- (20-09-2019) - (000120) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
45- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Devam Etti.

******
46- (20-09-2019) - (000121) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
46- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Devam Etti.

******
47- (20-09-2019) - (000122) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
47- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
48- (20-09-2019) - (000123) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
48- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - Sunumlarını Yapması İçin Sözü Özkan Cengiz'e (Crowe Türkiye) Verdi.

******
49- (20-09-2019) - (000124-125) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
49- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - Özkan Cengiz (Crowe Türkiye) Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******

50- (20-09-2019) - (000126) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
50- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol Bakanlığındaki Oturum Sona Erdikten Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. Daha Sonra Katkı Sunanlara Saksıda Zeytin Fideleri Takdim Edildi.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .