"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; (Vl. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(Vl. OTURUM)
"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; (Vl. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Vl. OTURUM

"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü"; 

TFRS 13- Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardı;  Gerçeğe uygun değer tamamlayarak gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin çerçeveyi tek bir TFRS' de düzenlemekte ve gerçeğe uygun değer ölçümüne ilişkin açıklamaları belirlemektir. (TFRS ; 13;1) standart 2013 yılında uygulamaya girmiştir. ve o tarihten bu yana uygulamamızdadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki dünyanın dünyanın belli başlı kamu gözetim otoriteleri tarafından hazırlanan ilk raporlarda " Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü " raporlama ve denetim bakımından en çok sorun yaşanan konulardan biri olmayı sürdürmektedir. Bu oturumda konuşmacılar standardı genel hatlarıyla özetleyecek, ardından özellikle gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, piyasa, çıkış fiatı gibi kavramların da anlaşılırlığını artırmak üere konuyu uygun örneklerle katılımcılarla paylaşılmıştır.

Vl. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Prof. Dr. Yakup Selvi - (İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü)
"Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardına Genel Bakış ; Uygulamadaki Zorlukların Potansiyel Nedenleri.

Özkan Cengiz - (Crowe Türkiye)
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Uygulamaları

******

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
44- (20-09-2019) - (000119) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu


44- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Konukları Selamladıktan Sonra , Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Yakup Selvi'ye (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) - Söz Verdi

******
45- (20-09-2019) - (000120) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
45- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Devam Etti.

******
46- (20-09-2019) - (000121) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
46- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarına Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Devam Etti.

******
47- (20-09-2019) - (000122) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
47- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - (Dokuz Eylül Üniversitesi) Sunumlarını Prof. Dr. Yakup Selvi - (İst. Üni.İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü) Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
48- (20-09-2019) - (000123) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
48- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - Sunumlarını Yapması İçin Sözü Özkan Cengiz'e (Crowe Türkiye) Verdi.

******
49- (20-09-2019) - (000124-125) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
49- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol - Özkan Cengiz (Crowe Türkiye) Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******

50- (20-09-2019) - (000126) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
50- Vl. OTURUM - Oturumun Konusu ; "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" Vl. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Erdal Özkol Bakanlığındaki Oturum Sona Erdikten Sonra Soru-Cevap Bölümüne Geçildi. Daha Sonra Katkı Sunanlara Saksıda Zeytin Fideleri Takdim Edildi.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.