Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' la MİNİ SÖYLEŞİ de Bir Araya Gelerek;
22 Ağustos 2016 Pazartesi
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' la MİNİ SÖYLEŞİ de Bir Araya Gelerek; 

Mesleğin ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdılar.

Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' tan Aşağıdaki Bazı Soruları Yöneltti, Sayın ADAK Cevap Verdi.

Sayın ADAK;

Muhasebe Mesleğinin Dünü, Bügünü ve Geleceği Hakkında Görüşlerini,

Danıştay, Odaların Nispi Aidatlarını Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermesi Sonucu, Odaların Eksilecek Olan Gelirleri Nasıl Telafi Edilecek, Bu Eksilecek Olan Gelirler Telafi Edilemeyecek Olursa, Odalar Bu Yükün Altından Nasıl Kalkacaklar,

15-16 Ekimde Yapılacak Olan TÜRMOB Genel Kurulu Sonucu Nasıl Bir Genel Başkan Düşündüklerini,

Meslek Mensuplarının Tahsilat Sorunlarını,

* Bağımsız Denetimle ilgili Görüşlerini,

Haksız Rekabetle İlgili Görüşlerini aldık.

Sayın ADAK' ın vermiş olduğu bilgileri; 5 BÖLÜM halinde şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM


İKİNCİ BÖLÜM


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BEŞİNCİ BÖLÜM
8- BMMG Tüm Katılımcıları Sahneye Davet Edilerek " Çanakkale İçinde Vurdular Beni" yi" Koro Halinde Söylediler. Celal Özgüroğlu Atatürk Sülüetini BMMG İlçe Temsilcilerine Hediye Ederek Bir Döneme Daha Damgalarını Vurdular.
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Kuruluş Amaçları ve Gelecekte Kadın Muhasebecilerle Yapacakları Çalışmalar Üzerine Mini Söyleşi Yaptık.
Odaların Konumu, Meslek Mensuplarının Durumu, KGK ve Bağımsız Denetimin Konumunu Masaya Yatırdık. Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, SİZ, 3568 sayılı Muhasebe Mesleği Uygulayıcıları İçin İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Yüksel Kahveci ile Mini Söyleşi Yaparak Muhasebe Mesleğini, Odaların geleceğini ve Mesleki Sorunları Masaya Yatırdılar.