Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' la MİNİ SÖYLEŞİ de Bir Araya Gelerek;
22 Ağustos 2016 Pazartesi
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' la MİNİ SÖYLEŞİ de Bir Araya Gelerek; 

Mesleğin ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdılar.

Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, İzmir SMMM Odası Başkanı Vedat Adak' tan Aşağıdaki Bazı Soruları Yöneltti, Sayın ADAK Cevap Verdi.

Sayın ADAK;

Muhasebe Mesleğinin Dünü, Bügünü ve Geleceği Hakkında Görüşlerini,

Danıştay, Odaların Nispi Aidatlarını Yürütmeyi Durdurma Kararı Vermesi Sonucu, Odaların Eksilecek Olan Gelirleri Nasıl Telafi Edilecek, Bu Eksilecek Olan Gelirler Telafi Edilemeyecek Olursa, Odalar Bu Yükün Altından Nasıl Kalkacaklar,

15-16 Ekimde Yapılacak Olan TÜRMOB Genel Kurulu Sonucu Nasıl Bir Genel Başkan Düşündüklerini,

Meslek Mensuplarının Tahsilat Sorunlarını,

* Bağımsız Denetimle ilgili Görüşlerini,

Haksız Rekabetle İlgili Görüşlerini aldık.

Sayın ADAK' ın vermiş olduğu bilgileri; 5 BÖLÜM halinde şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM


İKİNCİ BÖLÜM


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BEŞİNCİ BÖLÜM
6- Fatih SGK Müdürü Coşkun Bilgin ,"7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kapsamında SGK İşlemleri İle Teşviklerine İlişkin" Sunumlarını Tamamlayarak Semineri Sonlandırdılar.
Kuruluş Amaçları ve Gelecekte Kadın Muhasebecilerle Yapacakları Çalışmalar Üzerine Mini Söyleşi Yaptık.
Odaların Konumu, Meslek Mensuplarının Durumu, KGK ve Bağımsız Denetimin Konumunu Masaya Yatırdık. Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, SİZ, 3568 sayılı Muhasebe Mesleği Uygulayıcıları İçin İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Yüksel Kahveci ile Mini Söyleşi Yaparak Muhasebe Mesleğini, Odaların geleceğini ve Mesleki Sorunları Masaya Yatırdılar.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer YMM Alkan Fidan' la Mini Söyleşi Yaptılar.
Onbir Yıl Muhasebeye ve Muhasebe Mesleğine Emek Veren ve İçimizden Biri Olan; Söz Yazarı, Bestekar, Sunucu ve Sanatçı Fatoş Koçarslan' la Sizler İçin Sazlı Sözlü Keyifli Bir Söyleşi Yaptık.