Genel Kurulun Ardından
16 Mayıs 2019 Perşembe
İSMMMO’ nun 24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek
Genel Kurulun Ardından

Genel Kurulun Ardından

İSMMMO’ nun  24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun  Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek Grubum Gerek Kendi Adıma Başarılar Dilerim. Onların Başarısı Ya Da Başarısızlığı Hepimizi Özellikle Mesleki Geleceğimizi Etkileyecektir. Umarım 3 Yıl İçin Görev Yapacak Olan Arkadaşlarımız, Grup Kimliklerini Bir Tarafa Bırakıp, Bugüne Kadar Yapılanın Tersine, Odamızın Tüm Kurul ve Komitelerini, Ülkemiz İçinde Temel Sorun Olan Nepotizim İle Değil, Adalet ve Liyakat Esaslarını Dikkate Alarak, Mesleki Gelişmeye Katkı Bulanacak Meslektaşlardan Oluşturmayı Tercih Ederler.

Yine Bu Sürede Danışma Meclisinin Toplanma Ve Çalışma Süreçleri Bir Takvime Bağlanması Öncelikli Konu Olmalıdır. Yönetim Almış Olduğu Tüm Kararları Aylık-Üç Aylık Periodlarla Danışma Meclisinin Gündemine Getirmeli ve Demokrasi ve Katılımcılık Adına, Bu Kararları Değerlendendirmeye Tabi Tutulmasını İstemelidir.

Yönetim Kurulu Adayı Olduğum İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Olarak Gerek Ülke Gerekse Mesleki Konularda Genel Kurulda Sergilediğimiz Duruş Özellikle Mesleki Gelişim Açısından Oldukça Önemlidir. Meslektaşın Çoğunluğu Tarafından Takdir Gören Bu Duruşumuz Ne Yazık Ki Oy Olarak Gerekli Karşılığı Bulamamıştır. Bizler Eleştiri-Öz Eleştiri Kültüründen Gelen İnsanlarız. Bu Durumu Değerlendiriyor Konu İle İlgili Gerekli Öz Eleştiri Süzgecinden Kendimizi Geçiriyoruz. Umarım Seçimlere Katılan Diğer Gruplarda Başta İktidar Erkleri Olmak Üzere Aynı Değerlendirmeyi Kendi İçlerinde Yapabilirler.

Genel Kurulda Gerek Meslek Gerekse Meslektaş İçin Yapmış Olduğumuz Önerilerin Önemli Kısmı, Meslektaşlarımız Tarafından- Üzülerek Belirtiyorum-  Kendi Grup Önderlerinin İsimleri Görülmediği İçin Reddedilmiştir. Özellikle Anneler Gününde Kadın Meslektaşlarımızı İçin Bir Anneler Günü Hediyesi Olacak Kreş Önerimiz Yine Kadın Meslektaşlarımız Tarafından Reddedilmiştir.

Genel Kurulda Grubum Adına Yapmış Olduğum Konuşmayı Süre Yetersizliği ve Mesleki Militanların Saldırısı Nedeniyle Ne Yazık Ki Tamamlayamadım. Burada Konuşmamın Tamamlayamadığım Kısmının, Mesleki Olarak Özellikle Yönetici Ve Kurul Huzur Haklarının Yüksekliği Konusunda Diğer Meslek Odalarının Durumu İle Karşılaştırmalı Kısmını Sizlere Sunuyorum;

İstanbul Tabip Odası 01.04.2018-31.03.2018 Dönemi Çalışma Raporu Gelir Tablosu;

Genel Yönetim Komisyon ve Kurul Giderleri 95.880,49

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Temsilciler Kurulu 50.030,32 Tl

Oda Komisyon Giderleri 45.850,17 Tl

İstanbul Barosunun Bünyesinde 33 Adet Komisyon Kurul Ve Merkez Bulunmaktadır. Oldukça Detaylı, Bizim Meslek Odamız Tarafından Ne Yazık Ki Örnek Alınması Gereken Ve YMM Tastikli 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesine Göre Kurulların Tüm Tahmini Giderleri 885.000 Tl

İstanbul Barosunun İncelenen 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesinden Yönetim Kurulu Huzur Hakkına Rastlanmamıştır.

Tmmob İnşaat Mühendileri Odası İstanbul Şubesi 2017 Yılı Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 235,06 Tl

Tmmob Elektrik Mühendileri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Tmmob Bağlı Diğer Birimlerde De Ağırlıklı Olarak Yönetim Kurulu Ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Sevgili Meslektaşlarımıza Yukarıda Sadece 3 Kurumun Gerekli Bilgilerini Verdim. Meslektaşlarım Tüm Mesleki Odaların Genel Merkezlerini Ve Şubelerini İnceleyerek Benzer Bilgilere Ulaşabilir. Lütfen Odamızın Yöneticilerine Ödediği Huzur Haklarını Yukarıda Belirttiğim Tablolar İle Karşılaştırınız.

Gelin Mesleğimizi Bu Ayıptan Kurtaralım. Kamuoyunda Ne Yazık ki Bizden Çok Daha Etkin Ve Üzülerek Belirtiyorum ki Saygın Odalarda ki Durum Bu. Bu Konuda Vereceğimiz Önergeyi Desteklemenizi Bekliyorum.

Yine Bu Odaların Çoğunda Yardımlaşma Sandığı Mevcuttur. Yine Yardımlaşma Sandığı Konusunda Vereceğimiz Önerge De Sizlerin Desteğini Bekliyorum.

Kreş Önergemiz Bütün Sivil Kuruluşlarına Örnek Olacak Bir Önergedir. Gider Esası Dikkate Alınarak Çalışacak Kreşlerimiz Özellikle Çalışan Kadın Meslektaşlarımız İçin Oldukça Önemlidir. Projede Yaratılacak Katkı Belediyelerin Devreye Girmesi İle Daha da Arttırılabilinir.

Önümüzdeki Süreçte Genel Kurula Katılan-Katılmayan-Katılamayan Tüm Meslektaşlarımızda Genel Kurulda Meslek İçin Yaptıklarımızı Değerlendirmelerini, Oda Faaliyetlerini ve Yönetimin Çalışmalarını Takip Etmelerini, Çalışmalar Yeterli İse Takdir Etmelerini, Yetersiz İse De Bunları Açık Açık Hiç Bir Makamdan Ya Da Kimseden Korkmadan Özgürce Belirtmelerini İstiyorum.

Saygılarımla.

Dr. Erol Çelen

10- Şef İlter Burak Kalay Yönetiminde Bestesi Selahattin İçli ye Ait Olan " Hiç Tatmadım Böyle Duyguyu" Adlı Eseri Koro Seslendirdi.
İTO 19 Mali Müşavirler Meslek Komitesi olarak düzenlemiş oldukları “Ekonominin paydaşları güz dönemi kahvaltı etkinliklerinde
Kamuoyunda büyük gürültü kopartan vergi teklifi 21 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacaklarını söyledi.
21 Kasım 2019 günü TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen 107/A...
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Hiç kimse inkâr etmesin, aramızda bugün dolar kaç lira oldu diye haberlere bakmayan, euro borçlandıysak karalar bağlamayan,
Hepimizin bildiği üzere 07.11.2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.
15.07.2019 Tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
Gökyüzünde yıldıza ve her gün yeniden doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak tüm karanlıklara meydan okur.
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı