Genel Kurulun Ardından
16 Mayıs 2019 Perşembe
İSMMMO’ nun 24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek
Genel Kurulun Ardından

Genel Kurulun Ardından

İSMMMO’ nun  24.Olağan Genel Kurulunu Başarı İle Bitirdik. Genel Kurulda İSMMMO’ nun  Gerek Yönetim Gerekse Diğer Kurullarına Seçilen Meslektaşlarıma Önümüzdeki Dönemde Gerek Grubum Gerek Kendi Adıma Başarılar Dilerim. Onların Başarısı Ya Da Başarısızlığı Hepimizi Özellikle Mesleki Geleceğimizi Etkileyecektir. Umarım 3 Yıl İçin Görev Yapacak Olan Arkadaşlarımız, Grup Kimliklerini Bir Tarafa Bırakıp, Bugüne Kadar Yapılanın Tersine, Odamızın Tüm Kurul ve Komitelerini, Ülkemiz İçinde Temel Sorun Olan Nepotizim İle Değil, Adalet ve Liyakat Esaslarını Dikkate Alarak, Mesleki Gelişmeye Katkı Bulanacak Meslektaşlardan Oluşturmayı Tercih Ederler.

Yine Bu Sürede Danışma Meclisinin Toplanma Ve Çalışma Süreçleri Bir Takvime Bağlanması Öncelikli Konu Olmalıdır. Yönetim Almış Olduğu Tüm Kararları Aylık-Üç Aylık Periodlarla Danışma Meclisinin Gündemine Getirmeli ve Demokrasi ve Katılımcılık Adına, Bu Kararları Değerlendendirmeye Tabi Tutulmasını İstemelidir.

Yönetim Kurulu Adayı Olduğum İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Olarak Gerek Ülke Gerekse Mesleki Konularda Genel Kurulda Sergilediğimiz Duruş Özellikle Mesleki Gelişim Açısından Oldukça Önemlidir. Meslektaşın Çoğunluğu Tarafından Takdir Gören Bu Duruşumuz Ne Yazık Ki Oy Olarak Gerekli Karşılığı Bulamamıştır. Bizler Eleştiri-Öz Eleştiri Kültüründen Gelen İnsanlarız. Bu Durumu Değerlendiriyor Konu İle İlgili Gerekli Öz Eleştiri Süzgecinden Kendimizi Geçiriyoruz. Umarım Seçimlere Katılan Diğer Gruplarda Başta İktidar Erkleri Olmak Üzere Aynı Değerlendirmeyi Kendi İçlerinde Yapabilirler.

Genel Kurulda Gerek Meslek Gerekse Meslektaş İçin Yapmış Olduğumuz Önerilerin Önemli Kısmı, Meslektaşlarımız Tarafından- Üzülerek Belirtiyorum-  Kendi Grup Önderlerinin İsimleri Görülmediği İçin Reddedilmiştir. Özellikle Anneler Gününde Kadın Meslektaşlarımızı İçin Bir Anneler Günü Hediyesi Olacak Kreş Önerimiz Yine Kadın Meslektaşlarımız Tarafından Reddedilmiştir.

Genel Kurulda Grubum Adına Yapmış Olduğum Konuşmayı Süre Yetersizliği ve Mesleki Militanların Saldırısı Nedeniyle Ne Yazık Ki Tamamlayamadım. Burada Konuşmamın Tamamlayamadığım Kısmının, Mesleki Olarak Özellikle Yönetici Ve Kurul Huzur Haklarının Yüksekliği Konusunda Diğer Meslek Odalarının Durumu İle Karşılaştırmalı Kısmını Sizlere Sunuyorum;

İstanbul Tabip Odası 01.04.2018-31.03.2018 Dönemi Çalışma Raporu Gelir Tablosu;

Genel Yönetim Komisyon ve Kurul Giderleri 95.880,49

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Temsilciler Kurulu 50.030,32 Tl

Oda Komisyon Giderleri 45.850,17 Tl

İstanbul Barosunun Bünyesinde 33 Adet Komisyon Kurul Ve Merkez Bulunmaktadır. Oldukça Detaylı, Bizim Meslek Odamız Tarafından Ne Yazık Ki Örnek Alınması Gereken Ve YMM Tastikli 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesine Göre Kurulların Tüm Tahmini Giderleri 885.000 Tl

İstanbul Barosunun İncelenen 01.10.2018—01.10.2018 Tahmini Bütçesinden Yönetim Kurulu Huzur Hakkına Rastlanmamıştır.

Tmmob İnşaat Mühendileri Odası İstanbul Şubesi 2017 Yılı Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 235,06 Tl

Tmmob Elektrik Mühendileri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Tmmob Bağlı Diğer Birimlerde De Ağırlıklı Olarak Yönetim Kurulu Ve Diğer Kurullar Oturum Ücreti Almıyor.

Sevgili Meslektaşlarımıza Yukarıda Sadece 3 Kurumun Gerekli Bilgilerini Verdim. Meslektaşlarım Tüm Mesleki Odaların Genel Merkezlerini Ve Şubelerini İnceleyerek Benzer Bilgilere Ulaşabilir. Lütfen Odamızın Yöneticilerine Ödediği Huzur Haklarını Yukarıda Belirttiğim Tablolar İle Karşılaştırınız.

Gelin Mesleğimizi Bu Ayıptan Kurtaralım. Kamuoyunda Ne Yazık ki Bizden Çok Daha Etkin Ve Üzülerek Belirtiyorum ki Saygın Odalarda ki Durum Bu. Bu Konuda Vereceğimiz Önergeyi Desteklemenizi Bekliyorum.

Yine Bu Odaların Çoğunda Yardımlaşma Sandığı Mevcuttur. Yine Yardımlaşma Sandığı Konusunda Vereceğimiz Önerge De Sizlerin Desteğini Bekliyorum.

Kreş Önergemiz Bütün Sivil Kuruluşlarına Örnek Olacak Bir Önergedir. Gider Esası Dikkate Alınarak Çalışacak Kreşlerimiz Özellikle Çalışan Kadın Meslektaşlarımız İçin Oldukça Önemlidir. Projede Yaratılacak Katkı Belediyelerin Devreye Girmesi İle Daha da Arttırılabilinir.

Önümüzdeki Süreçte Genel Kurula Katılan-Katılmayan-Katılamayan Tüm Meslektaşlarımızda Genel Kurulda Meslek İçin Yaptıklarımızı Değerlendirmelerini, Oda Faaliyetlerini ve Yönetimin Çalışmalarını Takip Etmelerini, Çalışmalar Yeterli İse Takdir Etmelerini, Yetersiz İse De Bunları Açık Açık Hiç Bir Makamdan Ya Da Kimseden Korkmadan Özgürce Belirtmelerini İstiyorum.

Saygılarımla.

Dr. Erol Çelen

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda olan
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır.
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu,
Özelge: Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası hk.
Kıdem tazminatı yıllarca çalışanların sigortası niteliğinde. Memur maaşlarındaki artışa endeksli olan bu tazminata temmuz itibarıyla zam geldi.
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali bugün başladı
Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık,
BİST, 23 kıymetli madenler aracı kuruluşunun Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki işlem yapma yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu
Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı yüzde 12,07’ye düştü.
08.07.2019 tarihinde TBMM'ne sunulan kanun teklifinde özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Erdem’den seçim sürecinde . . . . .
Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde anonim şirketlerin ....