Gelir vergisiyle ilgili seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
24 Haziran 2020 Çarşamba
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece . . . .
Gelir vergisiyle ilgili seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
VERGİ PORTALI

Gelir vergisiyle ilgili seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. İşte 2020 yılında verilen gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Yemekli toplantı bedeli serbest meslek kazancının tespitinde gider kaydedilebilir mi? (08.05.2020 tarih ve 13940 sayılı özelge)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Mali Müşavirler Odası seçimlerinden dolayı bütün meslek mensuplarına düzenlenen yemekli toplantı dolayısıyla yapılan giderin, kazancınızın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunmaması nedeniyle, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

İş yerine alınan televizyonun amortismanı serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi?
(27.01.2020 tarih ve 3753 sayılı özelge)

Mesleki faaliyette kullanılması ve demirbaş eşya olarak kaydedilmesi şartıyla, iş yerinde kullanmak üzere alınan televizyon için;

- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması,

- Yüklenilen katma değer vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi, mümkündür.

Ortak kullanılan ofis için ödenen elektrik, telefon ve su faturaları gider kaydedilebilir mi? (20.04.2020 tarih ve 134509 sayılı özelge)

Serbest meslek faaliyetini gerçekleştirmek üzere kiralanan taşınmazda kullanılan ve abonelikleri aynı yeri kullanan bir meslektaşa veya gayrimenkul sahibine ait olan elektrik, su, telefon, internet gibi genel gider niteliğindeki giderlerin; faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun, işle ilgili olarak kullanıldığının ve belli bir kısmının ödendiğinin tevsiki halinde,

- Ödenen tutarla sınırlı olmak üzere serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi,

- Söz konusu giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin katılım oranında indirim konusu yapılabilmesi, mümkündür.

Sigortalı olarak çalışan avukata işten ayrıldıktan sonra yapılacak ödemeler nasıl vergilendirilir?
(20.04.2020 tarih ve 134497 sayılı özelge)

Özel hukuk bürosunda ücretli avukatlık görevinin ifa edildiği dönemde Baro tarafından verilen işler dolayısıyla hak edilen ancak ücretli avukatlık görevinden ayrıldıktan sonra yapılan ödemeler, arızi serbest meslek kazancı niteliğindedir. Bu kapsamda ödenecek vekâlet ücretleri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu yoktur. Ancak söz konusu vekâlet ücreti üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi çerçevesinde %20 oranında tevkifat yapılması gerekir. (Dünya)
5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.