Gelir Vergisi Teşviki Kanunu
06 Nisan 2017 Perşembe
Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır.
Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Kanunu

Gelir Vergisi Teşviki Nedir  

SMMM Gülizar Özev

Gelir Vergisi Teşviki, İşverenlere tanınmış bir teşviktir. Buna göre yasal prosedürlere uyan işverenler işçiler için vergi dairesine ödeyecekleri gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklardır. 

Yasal Dayanak 

Gelir Vergisi Teşviki 9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesiyle 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamalardır. 

Amaç 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile amaçlanan şey, işgücü yaratılması ve işsizliğin azaltılmasıdır. 

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI 

  1. Teşvikten yararlanmak için özel sektör işvereni olma zorunluluğu vardır. Kamuda çalışanlar için böyle bir teşvik söz konusu değildir. 

  1. İşe alınan işçi 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe girmelidir. 

  1. Sigortalı işçi işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmalı. 

  1. Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık süreyle işsiz olmalı. 

  1. İşçinin işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son 19, 20 ve 30 kodlarında bildirilmemelidir. Bu kodların açıklaması kısaca şöyle; 19, İş akdi mevsimsellik bir nedenle sonlandırılmamalıdır. 20 iş akdi kampanya bitimi nedeni askıya alınmış olmamalı. 30 iş akdi, işçinin vize süresinin bitimi ile askıya alınmamalı.  

  1. İşçi ilave işçi konumunda olmalı. Yani 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmalı. 

  1. Teşvikten yararlanmak için vergi ve SGK borcunun olmaması gibi bir zorunluluk yoktur. 

  1. Gelir stopajı teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanır. İşçiye yüksek ücret ödenmesi teşvik miktarını artırmaz. 

  1. Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı prim ve hizmet bildirgesi veren işverenler gelir vergisi teşvikinden ayrı ayrı yararlanacaklardır.  

10-Kanunun uygulama süresi 1 Şubat 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasıdır. 

GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ KAPSAMI 

Kanuni düzenleme işletmelerin 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe aldıkları  ilave işçilerin gelir vergisinin işverene ödettirilmemesi seklinde düzenlenmiştir. İlave işçi hesabında 2016 yılı Aralık ayı baz alınacaktır. Şayet Aralık ayında işçi çalışması yoksa 2016 yılı ortalaması dikkate alınacaktır. Sosyal Güvenlik Teşvikinden farklı olarak işverenin devlet kurumlara borcu olması teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmemektedir. Konuya açıklık getirilmesi için birkaç örnekle yazımızı devam ettirelim. 

Örnek 1:İşveren (B), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 40 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1/3/2017 tarihinde 10, 1/4/2017 tarihinde de 5 ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (B), 2017 Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 15 işçisi olmasına rağmen bu işçilerin tamamı için değil, 2016 yılı Aralık ayına ait istihdam sayısı olan 40'ın üzerinde kalan 5 işçi için teşvikten yararlanmaya devam eder ve bu işçilerin hangisi için teşvikten yararlanacağını ise serbestçe belirler. 

Örnek 2:İşveren (C), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, 1/4/2017 tarihinde Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları sağlayan 10 işçi istihdam etmiş olup bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır. 

İşveren (C) 15/8/2017 tarihinde 12 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (C)'nin çalışan sayısı, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdiği 20 işçinin altına düştüğünden, 15/8/2017 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz. 

Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir 

HESAPLAMA BİÇİMLERİNE DAİR ÖRNEKLER 

Örnek 5:İşveren (E), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6'ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

1.777,50 TL. 

Vergi Matrahı [1.777,50-(1.777,50X%15=)] 

1.510,87 TL. 

2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

226,63TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

133,31TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31=) 

     93,32TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226,63-(133,31+93,32=)] 

0 TL.  

Örnek 6:İşveren (H), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu  aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (H), 1/3/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 11'e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL'dir. 

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Aylık Brüt Ücret 

 5.000,00 TL. 

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)] 

 4.250,00 TL 

2017 Yılı  Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    637,50 TL. 

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi 

    226,63 TL. 

Asgari Geçim İndirimi 

    179,97 TL. 

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=) 

      46,66 TL. 

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)] 

    410,87 TL 

8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ