Gelecek yılın işyeri kirasını peşin ödeyene stopaj ve KDV indirimi
05 Eylül 2020 Cumartesi
Kurban Bayramı’nın birinci günü, işyeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı veya KDV ödeyen mükelleflere Resmi Gazete ile . . .
Gelecek yılın işyeri kirasını peşin ödeyene stopaj ve KDV indirimi
SERBEST KÜRSÜ

Gelecek yılın işyeri kirasını peşin ödeyene stopaj ve KDV indirimi

Nazmi Karyağdı
(Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ kurucu ortağı ve 
Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı)

Kurban Bayramı’nın birinci günü, işyeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı veya KDV ödeyen mükelleflere Resmi Gazete ile bayram müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2812 ve 2813 sayılı kararları ile 31 Temmuz ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında;

• ● İşyeri, motorlu araç, nakil vasıtaları, gayrimenkul, gemi, maden, taş ocağı, vb. ve telif haklarının kiralanmasında stopaj oranı %20’den %10’a,

• KDV’ye tabi olan işyeri kiralamasında KDV oranı %18’den %8’e,

indirildi.

İşyeri kiracısı olarak faaliyette bulunan esnaflar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, serbest meslek faaliyeti gösteren doktor, avukat, mali müşavir vb. bu iki karardan çok mutlu oldular. Çünkü her iki karar da nakit sıkışıklığında olan işletmelere az da olsa bir can suyu etkisi sağlayacak.

Bu sayede ödedikleri kiranın yanısıra mülk sahibinin stopajını da üstlenen işletmeler %10’luk bir düşük stopaj avantajı sağlayacaklar.

İşyeri kiralamalarında fatura alan işletmeler de bu dönem için mülk sahibi işletmelere %18 KDV yerine %8 KDV ödeyecekler.

Biz de kirada %10’luk vergi avantajı herkese hayırlı olsun diyelim.

Ancak bir başka müjdeyi de biz verelim

Nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kira bedellerini yılsonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi avantajından yararlanabilecekler.

Bayram hediyesinin devamı niteliğindeki bu durum nasıl oldu diye merak ediyorsanız açıklayalım.

Kira stopajı, mülk sahibinin (gayrimenkul sermaye iradı sahibinin) beyan edeceği kazanca ve ödeyeceği vergiye binaen peşin olarak işletme sahibi kiracı tarafından yapılan vergi kesintisidir.

Kira stopajı, GVK’nın 94. maddesi kapsamına giren işlemlere ilişkin nakden veya hesaben yapılan ödemelere (avans olarak yapılan ödemeler dahil) uygulanmakta olup hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerdir. (GVK Md. 96)

Gelecek yıla ait işyeri kirasının şimdiden peşin olarak nakden veyahut da hesaben ödenmesi durumunda ödeme tarihi itibariyle geçerli olan tevkifat oranı uygulanır.

İşyeri kirasını fatura karşılığı ödeyen işletmelere gelince;

Onlar da KDVK’nın 10/b maddesi uyarınca “Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi” durumunda vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olacağından, peşin ödedikleri kira için indirimli KDV oranı olan %8’e tabi olacaklar.

Nitekim Maliye’nin, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan;

“Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz.” ifadesini, eskilerin deyimiyle mefhumu muhalifinden, gençlerin ifadesiyle zıt anlamından hareket ederek okursak “fatura ve benzeri belge düzenlenmiş ise KDV doğar” şeklinde anlamak gerekecektir.

Özetle kira stopajında ve KDV’sinde getirilen %10’luk indirimi sadece 2020 yılının son 6 ayı (Temmuz-Aralık) için değil, aynı zamanda gelecek yıla sarkan kira ödemeleri için de yılsonuna kadar uygulamak mümkün olacak.

Gerekçesi ise; çoğu zaman mükellef aleyhine sonuç doğurma olasılığı olan “vergi mevzuatı”.

Ancak bu kez mevzuat mükellefin lehine... (Dünya)
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .
Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.
Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim