Geçici vergide kaosa çözüm var
15 Mayıs 2020 Cuma
Geçici vergi beyannamelerinin, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden sonraki tarih olan 2 Haziran'a kadar ertelenmesi . . .
Geçici vergide kaosa çözüm var
Geçici vergide kaosa çözüm var

Nedim Türkmen - (Sözcü)

BAKANLIK GELİRLERDEKİ AZALMADAN DOLAYI VERGİDE ISRAR EDİYOR

Geçici vergi beyannamelerinin, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden sonraki tarih olan 2 Haziran'a kadar ertelenmesi yaşanan tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin 17 Mayıs 2020 tarihine kadar verilip, ödemenin de bu tarihte yapılması gerekiyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı bu süreyi 28 Mayıs 2020 tarihine erteledi. Geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile ilgili mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve onlara bağlı çalışanların sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde genelge ile sokağa çıkmalarına bile izin verildi.

BEYANNAMELERİN VERİLMEMESİ CİDDİ SORUN

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Türkiye'de 16 sektörü, İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan işyerleri ve Gelir Vergisi mükelleflerini 1 Nisan-30 Haziran arasında mücbir sebep hali kapsamına aldı.

Şu anda mücbir sebep halinde sayılan 400.000 Kurumlar Vergisi mükellefi Mart 2020 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesini ve Kurumlar Vergisi beyannamesini vermediği halde, 28 Mayıs 2020 tarihinde geçici vergi beyannamesini nasıl verecek?

Maliye Bakanlığı'nın vergi gelirlerindeki ciddi azalma nedeniyle, geçici vergi alma konusunda ısrarını anlıyorum. Mücbir sebep hali ve bazı beyannamelerin verilmemiş olması nedeniyle teknik olarak ciddi güçlükler söz konusudur. Aşağıda hem Maliye Bakanlığı'nın amacına ulaşacağı hem de mücbir sebebin varlığına denk düşecek önerimi paylaşıyorum. Maliye Bakanlığı, bu geçici vergi döneminde yaklaşık 20 milyar TL tahsilat beklentisi içindedir. Özellikle, bankalar ve finans kuruluşları bu ödemenin büyük çoğunluğunu yapacaktır.

Aşağıda yazdığım hususların hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu hem Maliye Bakanlığı'nın gelir hedefine engel olmayacağını hem de mücbir sebep halinde sayılmanın bunu gerektirdiğini tekrar ifade etmek isterim.

 
NELER YAPILMALI?

– Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin tamamının geçici vergi beyanname ve ödeme süresi 17 Ağustos 2020'ye ertelenmelidir.

– Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını mahsup edebilmeleri için, Kurumlar Vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bu beyanname 1 Haziran 2020'de verilecektir. Mücbir sebep kapsamında sayılmayan yaklaşık 415.000 mükellefin zarar mahsubu hakkının elinden alınmaması için, 28 Mayıs 2020'ye ertelenen geçici vergi beyannamesinin, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesinden sonraki tarih olan 2 Haziran 2020'ye ertelenmesi tartışmaları ortadan kaldıracaktır.

– 2020 yılının ilk 3 aylık döneminde alacakları ile ilgili müşterilerinden aldıkları çekleri karşılıksız çıkan ya da senetleri protesto olan mükelleflerin, şüpheli alacak karşılığı zarar yazabilmeleri için icra takibi yapmaları gerekmektedir. İcra takipleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

İcra takibi yapamadığı için, şüpheli alacak karşılığı zarar yazamayan mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi açısından, bu ilk 3 aylık dönemle ilgili olarak icra takibi olmasa da şüpheli alacak karşılığı yazabileceklerine ilişkin sirküler yayımlanmalıdır.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Teklif ile, temel gıda ve temizlik maddeleri ile elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde KDV'nin %1 oranında uygulanması amaçlanmaktadır.
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gece 24.00’ten itibaren başladı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu normalleşme sürecinde yeni kararlar alındı.
"Bu Planla Koruma Olmaz" Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında,
Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır.
Bilindiği üzere, mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerinin Ocak -Şubat -Mart 2020 geçici vergi dönemi bazında e-defter berat dosyası . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı Mükerrer 121’inci maddesinde yapılan . . .
Teklif ile; COVID-19 salgını nedeni ile belediyelerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için belediyelerin borçlanma limitinin, İller Bankası sermayesinin artırılması ve . . .
7Aralık 2019 tarihli 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi derken
Bu Karantinalı Günlerde de Hizmetimiz 24 Saat Devam Ediyor. Corona Virüs - Covit- 19 Nedeniyle . . . .
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunca . . .
E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin . . .
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,