"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış" (l. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
l. OTURUM
"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış" (l. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

l. OTURUM
"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış"

Oturum Başkanı; Prof. Dr. F.N. Can ŞIMGA MUĞAN / MODAV BAŞKANI

Kavramsal Çerçeve Nasıl Okunmalı ? : Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi) - Kaliteli Raporlamanın Bir Aracı Olarak Kavramsal Çerçeve

"Kaliteli Raporlamanın Bir Aracı Olarak Kavramsal Çerçeve " Murat YÜMLÜ, (Kamu Gözetim Kurumu, Başkan Yardımcısı)

"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış"

Kavramsal Çerçeve kendi başına bir standart olmadığı halde uluslararası finansal raporlama standartlarının tutarlı bir şekilde hazırlanabilmesi bakımından temel kavramları ortaya koymalıdır. Diğer yandan kavramsal çerçeve, kullanıcılara muhasebe politika ve yöntemlerinin seçiminde ve standartları anlamına ve yorumlama da yardımcı olması ve standartların sessiz kaldığı ve yöntem önermediği durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ortaya koyması bakımından çok önemlidir.

Kavramsal Çerçeve' nin iyi anlaşılmasının raporlama kalitesinin arttırılmasında  da önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. 1989' dan bu yana bir kaç kez değişikliğe değişikliğe uğrayan kavramsal çerçeve, en son seçtiğimiz yıl güncellenmiş ve 2018 versiyonu 2020 başından itibaren uygulamaya girmek üzere Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

Öteden beri sempozyumlarda ele aldığımız kavramsal çerçeve' ye ilişkin bu oturumda konuşmacılar yapılan son değişiklikleri de vurgulayarak kavramsal çerçeve' yi genel hatlarıyla ele alarak ve raporlama kalitesinin arttırılması bakımından kavramsal çerçeve metninden kullanıcıların nasıl yararlanabileceğine ilişkin değerli fikirlerini paylaşmışlardır.

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİTV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

10- (19-09-2019) - (00080) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.

*****
11- (19-09-2019) - (00081) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 11- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı), Sunumlarını Yapması İçin Galatasaray Ünv. Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır' ı Kürsüye Davet Etti. 

*****
12- (19-09-2019) - (00082) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
12- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

                                                             *****

13- (19-09-2019) - (00083) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
13- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı),Sunumlarını Yapması İçin KGK Başkan Yardımcısı Murat Yünlü' yü Kürsüye Davet Etti.

                                                             *****
14- (19-09-2019) - (00084-85) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
14- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" onusunda KGK Başkan Yardımcısı Murat Yünlü Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı. 

*****
5- (19-09-2019) - (00086-87) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

15- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) Başkanlığında Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verilerek l. Oturum Sona Erdi.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .