"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış" (l. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
l. OTURUM
"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış" (l. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

l. OTURUM
"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış"

Oturum Başkanı; Prof. Dr. F.N. Can ŞIMGA MUĞAN / MODAV BAŞKANI

Kavramsal Çerçeve Nasıl Okunmalı ? : Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi) - Kaliteli Raporlamanın Bir Aracı Olarak Kavramsal Çerçeve

"Kaliteli Raporlamanın Bir Aracı Olarak Kavramsal Çerçeve " Murat YÜMLÜ, (Kamu Gözetim Kurumu, Başkan Yardımcısı)

"Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Bakış"

Kavramsal Çerçeve kendi başına bir standart olmadığı halde uluslararası finansal raporlama standartlarının tutarlı bir şekilde hazırlanabilmesi bakımından temel kavramları ortaya koymalıdır. Diğer yandan kavramsal çerçeve, kullanıcılara muhasebe politika ve yöntemlerinin seçiminde ve standartları anlamına ve yorumlama da yardımcı olması ve standartların sessiz kaldığı ve yöntem önermediği durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ortaya koyması bakımından çok önemlidir.

Kavramsal Çerçeve' nin iyi anlaşılmasının raporlama kalitesinin arttırılmasında  da önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. 1989' dan bu yana bir kaç kez değişikliğe değişikliğe uğrayan kavramsal çerçeve, en son seçtiğimiz yıl güncellenmiş ve 2018 versiyonu 2020 başından itibaren uygulamaya girmek üzere Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. 

Öteden beri sempozyumlarda ele aldığımız kavramsal çerçeve' ye ilişkin bu oturumda konuşmacılar yapılan son değişiklikleri de vurgulayarak kavramsal çerçeve' yi genel hatlarıyla ele alarak ve raporlama kalitesinin arttırılması bakımından kavramsal çerçeve metninden kullanıcıların nasıl yararlanabileceğine ilişkin değerli fikirlerini paylaşmışlardır.

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİTV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

10- (19-09-2019) - (00080) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
10- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) ve Panalistler Yerlerini Aldıktan Sonra Sayın Muğan Kısa Kürsüye Gelerek Bir Konuşma Yaptı.

*****
11- (19-09-2019) - (00081) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 11- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı), Sunumlarını Yapması İçin Galatasaray Ünv. Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır' ı Kürsüye Davet Etti. 

*****
12- (19-09-2019) - (00082) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
12- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

                                                             *****

13- (19-09-2019) - (00083) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
13- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı),Sunumlarını Yapması İçin KGK Başkan Yardımcısı Murat Yünlü' yü Kürsüye Davet Etti.

                                                             *****
14- (19-09-2019) - (00084-85) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
14- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" onusunda KGK Başkan Yardımcısı Murat Yünlü Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı. 

*****
5- (19-09-2019) - (00086-87) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

15- 1.OTURUM ve Konusu "Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveye Genel Balkış" Oturum Başkanı Prof.Dr. F.N.Can Şımga Muğan (Modav Başkanı) Başkanlığında Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verilerek l. Oturum Sona Erdi.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.