"Finansal Araçlar" - (lV. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(lV. OTURUM)
"Finansal Araçlar" - (lV. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

lV. OTURUM

"Finansal Araçlar"

TFRS 9 - Finansal Araçlar Standardı Finansal Tablo kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini değerlendirmeleri için ihtiyaca uygun ve faydalı bilgi sunacak şekilde finansal varlıklara ve finansal yükümlülüklere ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektedir. 

(TFRS - 9:1) Standart en son 2017 yılında güncellenmiş ve yeni versiyonu 2018 başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Finansal araç havuzu oldukça geniştir ve standart işletmelerin sahip olduğu bütün finansal araçlara uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Bu oturumda konuşmacılar standardı genel hatlarıyla özetledikten sonra, oturumun faydasını arttırmak üzere ülkemiz işletmelerinin en çok sahip olduğu finansal araçları göz önüne alarak hazırladıkları örnek uygulamaları katılımcılarla paylaşmışlardır.

lV. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Cemal İbiş - (Işık Üniversitesi) 

Finansal Araçlar standardına Genel Bakış
Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Ünüversitesi)

Finansal Araçlar Standardı Uygulamaları
Ezgi İvecen - (Et Türkiye)

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
29- (19-09-2019) - (000102) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
29- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Konuklara Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.

******
30- (19-09-2019) - (000103) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

30- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Yapması İçin Bilecik Üniversitesi Prof. Dr. Ümmühan Aslan' a Söz Verdi.

******
31- (19-09-2019) - (000104) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
31- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Konusunda Bilecik Üniversitesi Prof. Dr. Ümmühan Aslan Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
32- (19-09-2019) - (000105) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
32- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Yapması İçin Sözü ET Türkiye Ezgi İvecan'a Verdi.

******
33- (19-09-2019) - (000106) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
33- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Konusunda ET Türkiye Ezgi İvecan Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
34- (19-09-2019) - (000107-108) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
34- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Tamamlayan Panelistlere Teşekkür Ettikten Sonra Panelistler Gelen Sorulara Yanıt Verdikten Sonra Oturuma Son Verdiler.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.