"Finansal Araçlar" - (lV. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(lV. OTURUM)
"Finansal Araçlar" - (lV. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

lV. OTURUM

"Finansal Araçlar"

TFRS 9 - Finansal Araçlar Standardı Finansal Tablo kullanıcılarına işletmenin gelecekteki nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini değerlendirmeleri için ihtiyaca uygun ve faydalı bilgi sunacak şekilde finansal varlıklara ve finansal yükümlülüklere ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektedir. 

(TFRS - 9:1) Standart en son 2017 yılında güncellenmiş ve yeni versiyonu 2018 başından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Finansal araç havuzu oldukça geniştir ve standart işletmelerin sahip olduğu bütün finansal araçlara uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Bu oturumda konuşmacılar standardı genel hatlarıyla özetledikten sonra, oturumun faydasını arttırmak üzere ülkemiz işletmelerinin en çok sahip olduğu finansal araçları göz önüne alarak hazırladıkları örnek uygulamaları katılımcılarla paylaşmışlardır.

lV. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Cemal İbiş - (Işık Üniversitesi) 

Finansal Araçlar standardına Genel Bakış
Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Ünüversitesi)

Finansal Araçlar Standardı Uygulamaları
Ezgi İvecen - (Et Türkiye)

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******
29- (19-09-2019) - (000102) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
29- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Konuklara Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.

******
30- (19-09-2019) - (000103) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

30- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Yapması İçin Bilecik Üniversitesi Prof. Dr. Ümmühan Aslan' a Söz Verdi.

******
31- (19-09-2019) - (000104) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
31- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Konusunda Bilecik Üniversitesi Prof. Dr. Ümmühan Aslan Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
32- (19-09-2019) - (000105) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
32- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Yapması İçin Sözü ET Türkiye Ezgi İvecan'a Verdi.

******
33- (19-09-2019) - (000106) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
33- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Konusunda ET Türkiye Ezgi İvecan Sunumlarını Tamamlayarak Oturumdaki Yerini Aldı.

******
34- (19-09-2019) - (000107-108) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
34- lV. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Finansal Araçlar " Oturum Başkanı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş Sunumlarını Tamamlayan Panelistlere Teşekkür Ettikten Sonra Panelistler Gelen Sorulara Yanıt Verdikten Sonra Oturuma Son Verdiler.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .