Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...
16 Temmuz 2020 Perşembe
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlediği “Konyaaltı Sahili Mimari ve . .
Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...
Farkındayız, Endişeliyiz, Uyarıyoruz...

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinatörlüğünde düzenlediği “Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” ile elde edilen ve 2018 yılında hayata geçirilen “Konyaaltı Sahil ve Kıyı Bandı Projesi”, Müze Meydanı, Varyant, Beach Park, Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarını da içine alan Boğaçay’a kadar olan alanı kapsamaktadır.

Bu alanda geçmiş yıllardaki usulsüz kullanımlarının ve yasalara aykırı olarak yapılan yapıların önüne geçilmesi, kıyıların korunarak kullanılması yaklaşık 1000 ha lık alanın hukuki kurallara uygun bir şekilde yönetilmesi amacıyla “Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Alan Kullanım İşletme Esas ve Usulleri” belirlenmiş ve 5.02.2018 tarihinde de Antalya Buyuksehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanarak yasal bir belge haline gelmiştir. O dönemde Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Alan Yönetim Planına ilişkin görüş ve önerilerimizi içeren kapsamlı bir raporu da belediye yetkilerine ileterek Konyaaltı sahili ile ilgili hassasiyetimizi, zamanla oluşacak bozulmalara ve yasal olmayan uygulamalara izin verilmemesi adına Alan Yönetim Planının uygulanmasının gerekliliğini belirtmiştik.

Süreç içerisinde gelinen nokta maalesef endişelerimizin haklılığını ortaya koymuştur ve bu konuda açıklama yapmayı gerekli kılmıştır. Yerinde yaptığımız gözlemler ve hava fotoğraflarından yaptığımız incelemeler neticesinde projeye aykırı uygulamaların olduğunu ve alan yönetim planına uyulmadığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Alan Yönetim Usulleri ve Esaslarında; özellikle kumsal ve sahil düzenlemelerinde, büfelerin şezlong sayılarının ve yayılma alanlarının sıkı bir şekilde kontrol edileceği, mimari ve uygulama projelerinde oluşturulan ticari ve kamusal yapıların genişletilmesine ve projelerine uygun olmayan şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceğinin belirtilmesine rağmen, büfe önleri şezlonglarla özel alana dönüştürülmüş, kamusal kullanım kısıtlanmış, halkın serbest olarak kıyıdan yararlanmasına engel teşkil eden yayılmalar tespit edilmiştir. Ayrıca şezlong ve pergolaların deniz kıyısına kadar indirilmesi kıyı geçişini engellemektedir. Büfelerin işletmeye açılmasıyla birlikte yaya yollarına doğru yayılmaların, yaya sürekliliğini bozan genişlemelerin,yeşil alanlara yönelik işgallerin olduğu da görülmektedir.Gerekli müdahalelerin yapılmaması ya da geç kalınması sonucunda;halkın kullanması gereken kıyı alanlarının, hukuka ve alan yönetim planına aykırı olarak kullanımı ile birlikte yaya yolları ve yeşil alan işgallerinin kalıcı hale dönüşecek olması en büyük endişemizdir. 
Ayrıca özellikle yaz sezonunda hafta sonları ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu alanda daha önce de belirttiğimiz ulaşım sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Yol kenarları, tretuvarlar arabalar ve motosikletliler tarafından tamamen işgal edilmektedir. Alanda daha çok otopark alanına erişilebilirliği arttırıcı ulaşım alternatif ve düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Konyaaltı Sahili, eşsiz Beydağlarıyla bütünleşen görsel manzarasıyla kentin imajına ve tanıtımına, mavi bayraklı plajları ve sahilözellikleri ile birlikte de, turistlerin ve halkın kullanımına olanak sağlayan Antalya’nın önemli bir kıyı alanıdır.

Böylesine önemli bir alanda uygulanan projenin kısa bir süre sonunda denetimsizlik sonucunda bozulmaya başlamasını görmek kaygı vericidir. Alanın ölü bir yatırıma dönüşmesini önlemenin tek yolu, kullanımı esnasında sıkı bir şekilde denetlenmesidir. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak, "Kıyılar; Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” diyen Anayasamızın 43. maddesinden hareketle, kıyı kullanımının herkes için erişilebilir, adil ve hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini hatırlatıyor ve yargı kararlarına aykırı uygulamalara tavizsiz müdahale etmeye davet ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu :

Antalya Barosu                                         Makine Müh. Odası Antalya Şubesi                           Antalya Tabip Odası,

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi                Elektrik Müh. OdasıAntalya Şubesi                             Harita Müh. Odası Antalya Şubesi                                            

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.             Mimarlar Odası Antalya Şubesi                                  Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi                                                           

Veteriner Hekimleri Odası,                        Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi                          Maden Müh. Odası Antalya Şubesi                     

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi              Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi                            Çevre Müh. Odası Antalya Şubesi             

İnşaat Müh. Odası Antalya Şubesi              Antalya SMMM Odası,                                               Gemi Müh. Odası Antalya Şubesi               

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi       Orman Müh. Odası Antalya Şubesi                              İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası,                     Antalya Eczacılar Odası,

7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...