YAZAR
Emsal Özcan
Yeminli Mali Müşavir
Emsal Özcan
10.07.2019
08.07.2019 tarihinde TBMM'ne sunulan kanun teklifinde özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir. Kanun teklifi detaylı açıklamalar yazımın devamında belirtilmiştir.
28.11.2018
Bilindiği üzere, “Değersiz Alacaklar” VUK’un 322. maddesinde düzenlenmiştir. Yasal düzenleme aynen şöyledir;“
10.12.2017
irçok önemli konuyu kapsayan düzenlemeler 7061 sayılı TORBA kanunu TBMM’nde 28.11.2017 tarihinde kabul edildi.
26.12.2016
Günümüz ekonomideki gelişmelerine bağlı olarak sermaye şirketlerinin (Limited Şirketlerin payları ve Anonim Şirketlerin pay senetleri) mevcut hissedarlar arasında, aile üyeleri arasında veya diğer kişi ve kuruluşlara devredilmektedir.
09.08.2016
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması,
02.08.2016
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.)
25.04.2016
Bağımsız denetime ilişkin mevzuata 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesi ila 406’ncı maddelerinde yer verilmiştir ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Bağımsız Denetim’in tanımı yapılmıştır.
04.01.2016
Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” ile 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan . . . . .
22.06.2015
Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde artan arsa maliyetleri nedeniyle inşaat işleri ile uğraşan firmalar kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemleriyle bina yapımı yoluna gitmektedirler.
1 2 3 4 

13- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Konuşmalarını Yapması İçin Dr. Masum Türker'e Söz Verdikten Sonra Bir Daha ki Toplantıda Görüşmek Üzere Toplantıya Son Verdiler.