YAZAR
Emsal Özcan
Yeminli Mali Müşavir
Emsal Özcan
26.12.2016
Günümüz ekonomideki gelişmelerine bağlı olarak sermaye şirketlerinin (Limited Şirketlerin payları ve Anonim Şirketlerin pay senetleri) mevcut hissedarlar arasında, aile üyeleri arasında veya diğer kişi ve kuruluşlara devredilmektedir.
09.08.2016
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması,
02.08.2016
(Vergi, gümrük vergisi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemeleri ile yeniden vergi affı geliyor.)
25.04.2016
Bağımsız denetime ilişkin mevzuata 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesi ila 406’ncı maddelerinde yer verilmiştir ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Bağımsız Denetim’in tanımı yapılmıştır.
04.01.2016
Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” ile 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan . . . . .
22.06.2015
Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde artan arsa maliyetleri nedeniyle inşaat işleri ile uğraşan firmalar kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemleriyle bina yapımı yoluna gitmektedirler.
15.01.2013
Bilindiği üzere, 28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008-32/34 sayılı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
18.10.2011
01 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren ve yaklaşık 50 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun çeşitli nedenlerle güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenler;
1 2 3 4 

9- "Mustafa Kemal Fabrikalarının Kuruluşu ve Bugün" Konulu Bilgilendirme Söyleşilerine Sümerbank Eski Bölge Müdürü Ömer Faruk Gürpınar Devam Etti. (Bu Bölümde Katılımcılar, Katlılarını Sunarak Konuya Zenginlik Kattılar) - (SON)