Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden
19 Mayıs 2017 Cuma
TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.
Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden

Muhasebe Meslek Kamuoyuna;

TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.


Bu Olağanüstü Genel Kurul ertelenmiş olsa dahi;


a) TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme yeterliliklerinin meslek kamuoyunda tartışıldığı;


b) TÜRMOB aleyhine açılan bir dava nedeniyle mahkemenin, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığının sona ermesini temin için hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği, yönetememe krizinin had safhaya ulaştığı; 


c) Mahkeme kararı karşısında TÜRMOB Yönetim Kurulunda acilen görev değişikliğinin yapıldığı, böylece işin hukuki ve idari sorumluluğundan kurtulunmaya çalışıldığı,


d) Geçen her iki olağan genel kurulda da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği listelerini (Yeminli Mali Müşavir aday bulunmadığı gerekçesiyle, kendilerinin 2012 yılında hazırladığı yönetmelik maddelerine dayanarak) elindeki delege gücüyle hukuksuz olarak seçime almayanların ne kadar çağdaş, ne kadar demokrat, hukuka ne kadar saygılı olduğunun; TÜRMOB’ u ne kadar hukuk dışı yollara sürüklediğinin görüldüğü,


e) Adının ne olduğu, ne iş yapacağı, mesleğe ne katkı sağlayacağı izah edilemeyen (onlarca kişiden oluşan eski oda başkanlarına ve bir kısım taraftarlara bir nevi “istihdam” alanı olarak ihdas edilen) ve yönetimde bulunan her üç grup tarafından paylaşılan; meşru olmadığı bilindiğinden mesleki kamuoyuna bile açıklanamayan devasa tutarlarda huzur hakları dağıtılan yeni komisyonların ( arpalıkların) kurularak TÜRMOB kaynaklarının heba edildiği, 


f) Maliye Bakanlığı’ndan “beyanname verme sürelerinin uzaması ricası” dışında mesleki sorunlara çözüm üretilemediği, 


g) Ne serbest faaliyet yürüten, ne de mesleği bir işverene bağlı olarak sürdüren meslektaşlara ilişkin hiçbir derinlikli politikanın olmadığı, öngörüsüzlüğün, politikasızlığın politika haline getirildiği, 


h) Mesleğe giriş planlamasının (sınavlarda kaç kişinin kazanacağının) en önemli ölçütünün TÜRMOB’ un devasa huzur hakkı ve harcama bütçesi ihtiyacı olduğu, mesleğe girişlerin finansal ihtiyaca göre planlandığı, 


i) Türkiye’ de ekonomik krizin tüm evleri sardığı, milyonların işsizlikle boğuştuğu, toplumun yoksullukla içinde kıvrandığı, kamu varlıklarının bir bir elden çıkarıldığı, ülkede rejim giderek antidemokratik bir yapıya dönüştüğü; BARO, TMMOB, TABİPLER BİRLİĞİ gibi akademik mesleki örgütler ülkenin sorunlarına dair çözümler üretmeye çalışırken TÜRMOB’ un “kokmaz bulaşmaz bir siyaset” izlediği, bu siyaset yüzünden toplumda saygınlığı bir yana, varlığının dahi bilinmediği,


j) Tam da TÜRMOB’ un mesleki etki alanına giren Anayasa değişikliği, Türkiye Varlık Fonu Yasası gibi iki temel konuda bile kamuoyunu aydınlatma görevinin yerine getirilmediği,


k) Gemi batarken en iyi kamarayı kapma yarışının yaşandığı koşullarda yönetmelik değişiklikleri gündemli TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kuruluna gidilmektedir.


Yukarıda saydığımız konular ve koşullar ortadayken sadece yönetmelik değişikliklerini içeren bir olağanüstü genel kurul TÜRMOB yönetimini meşrulaştırmayacaktır. Halen var olan yönetmeliklerde bir iki düzeltme ile bu durum geçiştirilmesi mümkün değildir.

Üstelik Yönetmeliklerde bazı konular düzeltilmiş gibi yapılırken;

1)    3568 Sayılı Yasa zorlanarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğine daha önce konulan seçimlerle ilgili (seçimlerde sadece SMMM’lerden oluşan listelerin seçime sokulmaması gibi) anti demokratik hususlar korunmaya çalışılmaktadır,


2) SMMM Sınav ve Staj Yönetmeliklerinde her şey detaylandırılırken mesleğe girişteki sınav geçme puanlaması ve mesleğe giriş planlamasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme bulunmamaktadır,


3) Kurumlar hukukla yönetilir. Oysa, bütçede öngörüldüğü haliyle milyonlarca lira hakkı huzurların dağıtılacağı (bir iç örgütlenme – arpalık - şekline dönüşen) komisyonlara dair ise bir tek yönetmelik maddesi görülmemektedir.


4) Mevcutta beş olan TESMER Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişiye çıkarılması istenirken, neyin amaçlandığı anlaşılmamakla birlikte, ne gariptir ki, kendi örgütümüzü kendimiz yönetemezmişiz gibi TESMER Yönetim Kurulu üyesinin meslek mensubu olma şartı da kaldırılmak, yönetime dışarıdan yeni “devşirme” unsurlar dahil edilmek istenmektedir.


5) Anlaşılan odur ki; yönetmelik değişikliklerinin genel mantığında ise yönetim yetkilerinin artırılması arayışı vardır.


Sonuç olarak;

A) Yirmi yedi yıldır TÜRMOB’ u yönetenler, meslek hukukunu hiçe sayarak yıllardır “devşirme” adayları meslektaşlara dayatanlar, TÜRMOB ve TESMER’deki oluşan kastı kıracağız diye propaganda eden, seçilince yamanıp benzeşen; seçim dönemlerinde ” büyük rekabet” yapıp, “arpalık” paylaşımına gelince tam mutabakata varan kişi ve gruplar, başta TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve bu krizin tüm sorumluları yanlışlarının hesaplarını vermelidirler.


B) Her ne kadar; ” hukuki olarak gereği yapılacaktır” dense de, etik olarak ve 106.821 meslek mensubuna ve 1.647 üst birlik delegesine karşı sorumluluğun ve saygının bir gereği olarak geniş gündemli ve seçimli bir Olağanüstü Genel Kurul ivedilikle toplanmalı, meslektaşın iradesinin tam yansıyacağı yeni ve meşru bir yönetim oluşturulmalıdır.

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği olarak bizler ;

Etkin, mücadeleci, mesleğin ufkunu genişleten, demokratik bir meslek yasası yaratma yolunda kararlı duran, müzakere eden, kimlikli, kişilikli, saygın duruş sergileyen, şeffaf, hesap veren,
vesayetin temsilcisi değil, mesleğin sesi olan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çözümler sunan, çözümlere önderlik eden, barıştan, kardeşlikten, emekten ve demokrasiden yana bir yönetim sergileyen etkin ve güçlü bir TÜRMOB yaratma kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmek; Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye hedefine ulaşmak için onurlu, vicdanlı, duyarlı, yurtsever olduklarını bildiğimiz tüm meslektaşlarımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Emek Ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” ile
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş,
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
Yeni veriler, yeni akıllı sistemler fırsat mı, tehdit mi? Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki,
Kriz sadece vatandaşları ve şirketleri değil, bankaları da etkiledi. Piyasada yaşanan nakit darlığının etkisiyle bankalar; ellerindeki yetkiyi kullanarak mudileri mağdur ediyor.
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir.
Oda seçimleri yaklaşınca , Oda seçimleri yaklaşınca, Aynı traş’a...Devam etmeyeceğiz.Aynı keseye aynı tasa aynı kurnaya... Aynı hamama... Aynı tellak’a...Aynen devam demeyeceğiz.
TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası,
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 18. Anadoly Odaları Eğitim Semineri
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
Teklif ile, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartını yerine getirememiş olanlara..
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat DEMİRÖZ’ün katılımıyla, “Mevzuattaki son gelişmeler” konusunda bir toplantı düzenledi.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..