Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden
19 Mayıs 2017 Cuma
TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.
Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden

Muhasebe Meslek Kamuoyuna;

TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.


Bu Olağanüstü Genel Kurul ertelenmiş olsa dahi;


a) TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme yeterliliklerinin meslek kamuoyunda tartışıldığı;


b) TÜRMOB aleyhine açılan bir dava nedeniyle mahkemenin, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığının sona ermesini temin için hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği, yönetememe krizinin had safhaya ulaştığı; 


c) Mahkeme kararı karşısında TÜRMOB Yönetim Kurulunda acilen görev değişikliğinin yapıldığı, böylece işin hukuki ve idari sorumluluğundan kurtulunmaya çalışıldığı,


d) Geçen her iki olağan genel kurulda da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği listelerini (Yeminli Mali Müşavir aday bulunmadığı gerekçesiyle, kendilerinin 2012 yılında hazırladığı yönetmelik maddelerine dayanarak) elindeki delege gücüyle hukuksuz olarak seçime almayanların ne kadar çağdaş, ne kadar demokrat, hukuka ne kadar saygılı olduğunun; TÜRMOB’ u ne kadar hukuk dışı yollara sürüklediğinin görüldüğü,


e) Adının ne olduğu, ne iş yapacağı, mesleğe ne katkı sağlayacağı izah edilemeyen (onlarca kişiden oluşan eski oda başkanlarına ve bir kısım taraftarlara bir nevi “istihdam” alanı olarak ihdas edilen) ve yönetimde bulunan her üç grup tarafından paylaşılan; meşru olmadığı bilindiğinden mesleki kamuoyuna bile açıklanamayan devasa tutarlarda huzur hakları dağıtılan yeni komisyonların ( arpalıkların) kurularak TÜRMOB kaynaklarının heba edildiği, 


f) Maliye Bakanlığı’ndan “beyanname verme sürelerinin uzaması ricası” dışında mesleki sorunlara çözüm üretilemediği, 


g) Ne serbest faaliyet yürüten, ne de mesleği bir işverene bağlı olarak sürdüren meslektaşlara ilişkin hiçbir derinlikli politikanın olmadığı, öngörüsüzlüğün, politikasızlığın politika haline getirildiği, 


h) Mesleğe giriş planlamasının (sınavlarda kaç kişinin kazanacağının) en önemli ölçütünün TÜRMOB’ un devasa huzur hakkı ve harcama bütçesi ihtiyacı olduğu, mesleğe girişlerin finansal ihtiyaca göre planlandığı, 


i) Türkiye’ de ekonomik krizin tüm evleri sardığı, milyonların işsizlikle boğuştuğu, toplumun yoksullukla içinde kıvrandığı, kamu varlıklarının bir bir elden çıkarıldığı, ülkede rejim giderek antidemokratik bir yapıya dönüştüğü; BARO, TMMOB, TABİPLER BİRLİĞİ gibi akademik mesleki örgütler ülkenin sorunlarına dair çözümler üretmeye çalışırken TÜRMOB’ un “kokmaz bulaşmaz bir siyaset” izlediği, bu siyaset yüzünden toplumda saygınlığı bir yana, varlığının dahi bilinmediği,


j) Tam da TÜRMOB’ un mesleki etki alanına giren Anayasa değişikliği, Türkiye Varlık Fonu Yasası gibi iki temel konuda bile kamuoyunu aydınlatma görevinin yerine getirilmediği,


k) Gemi batarken en iyi kamarayı kapma yarışının yaşandığı koşullarda yönetmelik değişiklikleri gündemli TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kuruluna gidilmektedir.


Yukarıda saydığımız konular ve koşullar ortadayken sadece yönetmelik değişikliklerini içeren bir olağanüstü genel kurul TÜRMOB yönetimini meşrulaştırmayacaktır. Halen var olan yönetmeliklerde bir iki düzeltme ile bu durum geçiştirilmesi mümkün değildir.

Üstelik Yönetmeliklerde bazı konular düzeltilmiş gibi yapılırken;

1)    3568 Sayılı Yasa zorlanarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğine daha önce konulan seçimlerle ilgili (seçimlerde sadece SMMM’lerden oluşan listelerin seçime sokulmaması gibi) anti demokratik hususlar korunmaya çalışılmaktadır,


2) SMMM Sınav ve Staj Yönetmeliklerinde her şey detaylandırılırken mesleğe girişteki sınav geçme puanlaması ve mesleğe giriş planlamasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme bulunmamaktadır,


3) Kurumlar hukukla yönetilir. Oysa, bütçede öngörüldüğü haliyle milyonlarca lira hakkı huzurların dağıtılacağı (bir iç örgütlenme – arpalık - şekline dönüşen) komisyonlara dair ise bir tek yönetmelik maddesi görülmemektedir.


4) Mevcutta beş olan TESMER Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişiye çıkarılması istenirken, neyin amaçlandığı anlaşılmamakla birlikte, ne gariptir ki, kendi örgütümüzü kendimiz yönetemezmişiz gibi TESMER Yönetim Kurulu üyesinin meslek mensubu olma şartı da kaldırılmak, yönetime dışarıdan yeni “devşirme” unsurlar dahil edilmek istenmektedir.


5) Anlaşılan odur ki; yönetmelik değişikliklerinin genel mantığında ise yönetim yetkilerinin artırılması arayışı vardır.


Sonuç olarak;

A) Yirmi yedi yıldır TÜRMOB’ u yönetenler, meslek hukukunu hiçe sayarak yıllardır “devşirme” adayları meslektaşlara dayatanlar, TÜRMOB ve TESMER’deki oluşan kastı kıracağız diye propaganda eden, seçilince yamanıp benzeşen; seçim dönemlerinde ” büyük rekabet” yapıp, “arpalık” paylaşımına gelince tam mutabakata varan kişi ve gruplar, başta TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve bu krizin tüm sorumluları yanlışlarının hesaplarını vermelidirler.


B) Her ne kadar; ” hukuki olarak gereği yapılacaktır” dense de, etik olarak ve 106.821 meslek mensubuna ve 1.647 üst birlik delegesine karşı sorumluluğun ve saygının bir gereği olarak geniş gündemli ve seçimli bir Olağanüstü Genel Kurul ivedilikle toplanmalı, meslektaşın iradesinin tam yansıyacağı yeni ve meşru bir yönetim oluşturulmalıdır.

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği olarak bizler ;

Etkin, mücadeleci, mesleğin ufkunu genişleten, demokratik bir meslek yasası yaratma yolunda kararlı duran, müzakere eden, kimlikli, kişilikli, saygın duruş sergileyen, şeffaf, hesap veren,
vesayetin temsilcisi değil, mesleğin sesi olan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çözümler sunan, çözümlere önderlik eden, barıştan, kardeşlikten, emekten ve demokrasiden yana bir yönetim sergileyen etkin ve güçlü bir TÜRMOB yaratma kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmek; Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye hedefine ulaşmak için onurlu, vicdanlı, duyarlı, yurtsever olduklarını bildiğimiz tüm meslektaşlarımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Emek Ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.