Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden
19 Mayıs 2017 Cuma
TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.
Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden

Muhasebe Meslek Kamuoyuna;

TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.


Bu Olağanüstü Genel Kurul ertelenmiş olsa dahi;


a) TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme yeterliliklerinin meslek kamuoyunda tartışıldığı;


b) TÜRMOB aleyhine açılan bir dava nedeniyle mahkemenin, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığının sona ermesini temin için hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği, yönetememe krizinin had safhaya ulaştığı; 


c) Mahkeme kararı karşısında TÜRMOB Yönetim Kurulunda acilen görev değişikliğinin yapıldığı, böylece işin hukuki ve idari sorumluluğundan kurtulunmaya çalışıldığı,


d) Geçen her iki olağan genel kurulda da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği listelerini (Yeminli Mali Müşavir aday bulunmadığı gerekçesiyle, kendilerinin 2012 yılında hazırladığı yönetmelik maddelerine dayanarak) elindeki delege gücüyle hukuksuz olarak seçime almayanların ne kadar çağdaş, ne kadar demokrat, hukuka ne kadar saygılı olduğunun; TÜRMOB’ u ne kadar hukuk dışı yollara sürüklediğinin görüldüğü,


e) Adının ne olduğu, ne iş yapacağı, mesleğe ne katkı sağlayacağı izah edilemeyen (onlarca kişiden oluşan eski oda başkanlarına ve bir kısım taraftarlara bir nevi “istihdam” alanı olarak ihdas edilen) ve yönetimde bulunan her üç grup tarafından paylaşılan; meşru olmadığı bilindiğinden mesleki kamuoyuna bile açıklanamayan devasa tutarlarda huzur hakları dağıtılan yeni komisyonların ( arpalıkların) kurularak TÜRMOB kaynaklarının heba edildiği, 


f) Maliye Bakanlığı’ndan “beyanname verme sürelerinin uzaması ricası” dışında mesleki sorunlara çözüm üretilemediği, 


g) Ne serbest faaliyet yürüten, ne de mesleği bir işverene bağlı olarak sürdüren meslektaşlara ilişkin hiçbir derinlikli politikanın olmadığı, öngörüsüzlüğün, politikasızlığın politika haline getirildiği, 


h) Mesleğe giriş planlamasının (sınavlarda kaç kişinin kazanacağının) en önemli ölçütünün TÜRMOB’ un devasa huzur hakkı ve harcama bütçesi ihtiyacı olduğu, mesleğe girişlerin finansal ihtiyaca göre planlandığı, 


i) Türkiye’ de ekonomik krizin tüm evleri sardığı, milyonların işsizlikle boğuştuğu, toplumun yoksullukla içinde kıvrandığı, kamu varlıklarının bir bir elden çıkarıldığı, ülkede rejim giderek antidemokratik bir yapıya dönüştüğü; BARO, TMMOB, TABİPLER BİRLİĞİ gibi akademik mesleki örgütler ülkenin sorunlarına dair çözümler üretmeye çalışırken TÜRMOB’ un “kokmaz bulaşmaz bir siyaset” izlediği, bu siyaset yüzünden toplumda saygınlığı bir yana, varlığının dahi bilinmediği,


j) Tam da TÜRMOB’ un mesleki etki alanına giren Anayasa değişikliği, Türkiye Varlık Fonu Yasası gibi iki temel konuda bile kamuoyunu aydınlatma görevinin yerine getirilmediği,


k) Gemi batarken en iyi kamarayı kapma yarışının yaşandığı koşullarda yönetmelik değişiklikleri gündemli TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kuruluna gidilmektedir.


Yukarıda saydığımız konular ve koşullar ortadayken sadece yönetmelik değişikliklerini içeren bir olağanüstü genel kurul TÜRMOB yönetimini meşrulaştırmayacaktır. Halen var olan yönetmeliklerde bir iki düzeltme ile bu durum geçiştirilmesi mümkün değildir.

Üstelik Yönetmeliklerde bazı konular düzeltilmiş gibi yapılırken;

1)    3568 Sayılı Yasa zorlanarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğine daha önce konulan seçimlerle ilgili (seçimlerde sadece SMMM’lerden oluşan listelerin seçime sokulmaması gibi) anti demokratik hususlar korunmaya çalışılmaktadır,


2) SMMM Sınav ve Staj Yönetmeliklerinde her şey detaylandırılırken mesleğe girişteki sınav geçme puanlaması ve mesleğe giriş planlamasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme bulunmamaktadır,


3) Kurumlar hukukla yönetilir. Oysa, bütçede öngörüldüğü haliyle milyonlarca lira hakkı huzurların dağıtılacağı (bir iç örgütlenme – arpalık - şekline dönüşen) komisyonlara dair ise bir tek yönetmelik maddesi görülmemektedir.


4) Mevcutta beş olan TESMER Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişiye çıkarılması istenirken, neyin amaçlandığı anlaşılmamakla birlikte, ne gariptir ki, kendi örgütümüzü kendimiz yönetemezmişiz gibi TESMER Yönetim Kurulu üyesinin meslek mensubu olma şartı da kaldırılmak, yönetime dışarıdan yeni “devşirme” unsurlar dahil edilmek istenmektedir.


5) Anlaşılan odur ki; yönetmelik değişikliklerinin genel mantığında ise yönetim yetkilerinin artırılması arayışı vardır.


Sonuç olarak;

A) Yirmi yedi yıldır TÜRMOB’ u yönetenler, meslek hukukunu hiçe sayarak yıllardır “devşirme” adayları meslektaşlara dayatanlar, TÜRMOB ve TESMER’deki oluşan kastı kıracağız diye propaganda eden, seçilince yamanıp benzeşen; seçim dönemlerinde ” büyük rekabet” yapıp, “arpalık” paylaşımına gelince tam mutabakata varan kişi ve gruplar, başta TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve bu krizin tüm sorumluları yanlışlarının hesaplarını vermelidirler.


B) Her ne kadar; ” hukuki olarak gereği yapılacaktır” dense de, etik olarak ve 106.821 meslek mensubuna ve 1.647 üst birlik delegesine karşı sorumluluğun ve saygının bir gereği olarak geniş gündemli ve seçimli bir Olağanüstü Genel Kurul ivedilikle toplanmalı, meslektaşın iradesinin tam yansıyacağı yeni ve meşru bir yönetim oluşturulmalıdır.

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği olarak bizler ;

Etkin, mücadeleci, mesleğin ufkunu genişleten, demokratik bir meslek yasası yaratma yolunda kararlı duran, müzakere eden, kimlikli, kişilikli, saygın duruş sergileyen, şeffaf, hesap veren,
vesayetin temsilcisi değil, mesleğin sesi olan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çözümler sunan, çözümlere önderlik eden, barıştan, kardeşlikten, emekten ve demokrasiden yana bir yönetim sergileyen etkin ve güçlü bir TÜRMOB yaratma kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmek; Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye hedefine ulaşmak için onurlu, vicdanlı, duyarlı, yurtsever olduklarını bildiğimiz tüm meslektaşlarımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Emek Ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.