Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden
19 Mayıs 2017 Cuma
TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.
Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği'nden

Muhasebe Meslek Kamuoyuna;

TÜRMOB Yönetiminin çağırısıyla 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülen TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2017 tarihine ertelenmiştir.


Bu Olağanüstü Genel Kurul ertelenmiş olsa dahi;


a) TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilme yeterliliklerinin meslek kamuoyunda tartışıldığı;


b) TÜRMOB aleyhine açılan bir dava nedeniyle mahkemenin, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığının sona ermesini temin için hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği, yönetememe krizinin had safhaya ulaştığı; 


c) Mahkeme kararı karşısında TÜRMOB Yönetim Kurulunda acilen görev değişikliğinin yapıldığı, böylece işin hukuki ve idari sorumluluğundan kurtulunmaya çalışıldığı,


d) Geçen her iki olağan genel kurulda da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden oluşan Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği listelerini (Yeminli Mali Müşavir aday bulunmadığı gerekçesiyle, kendilerinin 2012 yılında hazırladığı yönetmelik maddelerine dayanarak) elindeki delege gücüyle hukuksuz olarak seçime almayanların ne kadar çağdaş, ne kadar demokrat, hukuka ne kadar saygılı olduğunun; TÜRMOB’ u ne kadar hukuk dışı yollara sürüklediğinin görüldüğü,


e) Adının ne olduğu, ne iş yapacağı, mesleğe ne katkı sağlayacağı izah edilemeyen (onlarca kişiden oluşan eski oda başkanlarına ve bir kısım taraftarlara bir nevi “istihdam” alanı olarak ihdas edilen) ve yönetimde bulunan her üç grup tarafından paylaşılan; meşru olmadığı bilindiğinden mesleki kamuoyuna bile açıklanamayan devasa tutarlarda huzur hakları dağıtılan yeni komisyonların ( arpalıkların) kurularak TÜRMOB kaynaklarının heba edildiği, 


f) Maliye Bakanlığı’ndan “beyanname verme sürelerinin uzaması ricası” dışında mesleki sorunlara çözüm üretilemediği, 


g) Ne serbest faaliyet yürüten, ne de mesleği bir işverene bağlı olarak sürdüren meslektaşlara ilişkin hiçbir derinlikli politikanın olmadığı, öngörüsüzlüğün, politikasızlığın politika haline getirildiği, 


h) Mesleğe giriş planlamasının (sınavlarda kaç kişinin kazanacağının) en önemli ölçütünün TÜRMOB’ un devasa huzur hakkı ve harcama bütçesi ihtiyacı olduğu, mesleğe girişlerin finansal ihtiyaca göre planlandığı, 


i) Türkiye’ de ekonomik krizin tüm evleri sardığı, milyonların işsizlikle boğuştuğu, toplumun yoksullukla içinde kıvrandığı, kamu varlıklarının bir bir elden çıkarıldığı, ülkede rejim giderek antidemokratik bir yapıya dönüştüğü; BARO, TMMOB, TABİPLER BİRLİĞİ gibi akademik mesleki örgütler ülkenin sorunlarına dair çözümler üretmeye çalışırken TÜRMOB’ un “kokmaz bulaşmaz bir siyaset” izlediği, bu siyaset yüzünden toplumda saygınlığı bir yana, varlığının dahi bilinmediği,


j) Tam da TÜRMOB’ un mesleki etki alanına giren Anayasa değişikliği, Türkiye Varlık Fonu Yasası gibi iki temel konuda bile kamuoyunu aydınlatma görevinin yerine getirilmediği,


k) Gemi batarken en iyi kamarayı kapma yarışının yaşandığı koşullarda yönetmelik değişiklikleri gündemli TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kuruluna gidilmektedir.


Yukarıda saydığımız konular ve koşullar ortadayken sadece yönetmelik değişikliklerini içeren bir olağanüstü genel kurul TÜRMOB yönetimini meşrulaştırmayacaktır. Halen var olan yönetmeliklerde bir iki düzeltme ile bu durum geçiştirilmesi mümkün değildir.

Üstelik Yönetmeliklerde bazı konular düzeltilmiş gibi yapılırken;

1)    3568 Sayılı Yasa zorlanarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğine daha önce konulan seçimlerle ilgili (seçimlerde sadece SMMM’lerden oluşan listelerin seçime sokulmaması gibi) anti demokratik hususlar korunmaya çalışılmaktadır,


2) SMMM Sınav ve Staj Yönetmeliklerinde her şey detaylandırılırken mesleğe girişteki sınav geçme puanlaması ve mesleğe giriş planlamasına ilişkin hiçbir hukuki düzenleme bulunmamaktadır,


3) Kurumlar hukukla yönetilir. Oysa, bütçede öngörüldüğü haliyle milyonlarca lira hakkı huzurların dağıtılacağı (bir iç örgütlenme – arpalık - şekline dönüşen) komisyonlara dair ise bir tek yönetmelik maddesi görülmemektedir.


4) Mevcutta beş olan TESMER Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişiye çıkarılması istenirken, neyin amaçlandığı anlaşılmamakla birlikte, ne gariptir ki, kendi örgütümüzü kendimiz yönetemezmişiz gibi TESMER Yönetim Kurulu üyesinin meslek mensubu olma şartı da kaldırılmak, yönetime dışarıdan yeni “devşirme” unsurlar dahil edilmek istenmektedir.


5) Anlaşılan odur ki; yönetmelik değişikliklerinin genel mantığında ise yönetim yetkilerinin artırılması arayışı vardır.


Sonuç olarak;

A) Yirmi yedi yıldır TÜRMOB’ u yönetenler, meslek hukukunu hiçe sayarak yıllardır “devşirme” adayları meslektaşlara dayatanlar, TÜRMOB ve TESMER’deki oluşan kastı kıracağız diye propaganda eden, seçilince yamanıp benzeşen; seçim dönemlerinde ” büyük rekabet” yapıp, “arpalık” paylaşımına gelince tam mutabakata varan kişi ve gruplar, başta TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı ve bu krizin tüm sorumluları yanlışlarının hesaplarını vermelidirler.


B) Her ne kadar; ” hukuki olarak gereği yapılacaktır” dense de, etik olarak ve 106.821 meslek mensubuna ve 1.647 üst birlik delegesine karşı sorumluluğun ve saygının bir gereği olarak geniş gündemli ve seçimli bir Olağanüstü Genel Kurul ivedilikle toplanmalı, meslektaşın iradesinin tam yansıyacağı yeni ve meşru bir yönetim oluşturulmalıdır.

Emek ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği olarak bizler ;

Etkin, mücadeleci, mesleğin ufkunu genişleten, demokratik bir meslek yasası yaratma yolunda kararlı duran, müzakere eden, kimlikli, kişilikli, saygın duruş sergileyen, şeffaf, hesap veren,
vesayetin temsilcisi değil, mesleğin sesi olan, ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çözümler sunan, çözümlere önderlik eden, barıştan, kardeşlikten, emekten ve demokrasiden yana bir yönetim sergileyen etkin ve güçlü bir TÜRMOB yaratma kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmek; Bağımsız Meslek Demokratik Türkiye hedefine ulaşmak için onurlu, vicdanlı, duyarlı, yurtsever olduklarını bildiğimiz tüm meslektaşlarımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Emek Ve Demokrasiden Yana Muhasebeciler Güç Birliği

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.