Emeğin Bayramı “Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.
01 Mayıs 2019 Çarşamba
“İnsanları birbirine yaklaştıran ve arada görünmez bir bağ meydana getiren olumlu bir duygu” diye tanımlar psikologlar sevgiyi.
Emeğin Bayramı “Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.
Görü-yorum

Emeğin Bayramı

SMMM Hıdır Daştan

“Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.” der Karl Marx. Nedir sevgi, neden öncelik onda ve neden olmazsa olmaz? 

“İnsanları birbirine yaklaştıran ve arada görünmez bir bağ meydana getiren olumlu bir duygu” diye tanımlar psikologlar sevgiyi. Sevgi varsa güven var, güven varsa amaca giden yol kısalır ve o yol için harcanacak emek daha da kutsallaşır. O halde önce sevgi üretmeli ve sevgiyle sarmalı, kucaklamalı hayatı. Sevgiyle ekmeli çiftçi tohumu toprağa, sevgiyle çıkmalı öğretmenin ağzından A B C, sevgiyle vurmalı madenci kazmayı yerin yedi bin kat altında kömüre, sevgiyle salınmalı ağ denize, sevgiyle başlamalı her hece, her söz; sevgi olmalı yüreği açacak anahtar duygu ve eylem. Buluşurken de, ayrılırken de sevgiyle olmalı merhabalar, elvedalar, sevgiyle.

Her şey üretim ile başladı ve her şey emek istedi milyonlarca seneden bu yana; ateş emek istedi, su emek istedi, ok, yay, mızrak emek istedi, peşinden koşulan bizon emek istedi. 

Tembellik yapsaydı Newton ne “diferansiyel” ne “integral” bulunabilirdi. Edison vazgeçseydi üretmekten, binlerce kez yaptığı deneyin bin birincisi olmayacağı gibi kaybedeni olacaktı insanlık aydınlık geceleri. Sevgiyle çalıştı, emek verdi, pes etmedi ve üretti aydınlığı.

Johannes Gutenberg’in emeği ve bıkmaz tükenmez çalışması ile değil mi modern matbaanın icadı? Rönesans ve reform hareketlerinin başlama sebebidir Gutenberg ve matbaası. Eğitime direkt katkısı nedeniyle bilimde, teknolojide ve ilerlemede çok büyük rol oynamış, emeğin kutsallığının bir başka sembol ismi olmuştur Gutenberg. 

Gazi Mustafa Kemal "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner." derken, ekonominin önemine ve üretime vurgu yapmıştır. Her ne kadar günümüzde hak ettiği değeri bulmasa da emek kutsal, emekçi kıymetlidir. İnsanlık adına aşk ile sevgi ile fayda yaratan ne varsa onun için akıtılan alın teri kutsaldır. 

Ekonominin temeli insandır, ne zaman ki siyasi irade işçinin, emekçinin, üretenin haklarının korunmasını yasalar ile teminat altına alırsa, gerek tarımda, gerek sanayide ve hizmet sektörlerinde yine yeniden kendi kendine yeten ülkeler kategorisinde yer almamamız mümkün müdür? Sosyal, siyasal ve ekonomik olarak üretimden uzaklaşan, emeğe hak ettiği değeri vermeyen, işçisiyle, emeklisiyle, köylüsüyle küs düzenlerin ithalata dayalı yaşam sürmesi ve dışa bağımlı olması kaçınılmazdır. Dünya’nın kaderini değiştiren, imkânsıza diz çökmeyip destan yazan, Dünya’nın en büyük emekçisini, Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştiren milletimizin “emek ve dayanışma günü” kutlu olsun. (01.05.2019)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı