"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi" Vll. OTURUM
02 Ekim 2019 Çarşamba
(Vll. OTURUM)
"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi" Vll. OTURUM
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Vll. OTURUM

"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi"
Finansal raporların Standartlara Uygun şekilde hazırlanması ne kadar önemli ise finansal raporlardaki bilgilerin kullanıcılara uygun şekillerde ulaştırılması da o kadar önemlidir. Aynı bağlamda , Uluslararası standartlar Kurulu finansal raporların kullanıcılara elektronik ortamda ulaşabilmesi için standartların gerektirdiği bilgileri belirli bir hiyerarşiye göre sınıflandırılarak " Genişletilebilir İşletme Programlama Dili' ne (XBRL) " çevrilmesi sağlanmış ve "UFRS Taksonomisi" adıyla dünyanın kullanımına sunmuştur. 

Finansal raporları hazırlayanlar bu taksonomiye göre tasarlanmış alt yapıyı kullanarak, finansal raporlardaki bilgileri kullanıcılara elektronik ortamda ulaştırılabilmektedir. UFRS Taksonomisi Türkçe' yede çevrilmiştir. 

Bu durumda konuşmacılar Taksonomi kullanımının önemini, dünyada hangi düzenleyici kurumların uygulamaya geçtiğini ve ülkemizdeki durum ile kullanımın iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki fikirlerini katılımcılarla paylaştılar.

Vll. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) 

Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy - (Uludağ Üniversitesi)
Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Finansal Raporlamaya Katkı vr TFRS Taksonomisi


Arif Yıldırım - (Muhasebat Genel Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.)
Elektronik Raporlama Konusunda Ülkemizde Gelinen Durum ve Geleceğe İlişkin Beklentiler.

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

51- (20-09-2019) - (000127) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
51- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Aylin Poray Arsoy' u (Uludağ Üniversitesi) Kürsüye Davet Etti.

******
52- (20-09-2019) - (000128-129) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
52- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Tamamlayan Prof. Dr. Aylin Poray Arsoy (Uludağ Üniversitesi) Oturumdaki Yerini Aldı.

******

53- (20-09-2019) - (000130) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
53- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Yapması İçin Arif Yıldırım' ı - (Muhasebat Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.) Kürsüye Davet Etti.

******
54- (20-09-2019) - (000131-132) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
54- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Tamamlayan Arif Yıldırım - (Muhasebat Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.) Oturumdaki Yerini Aldı.

******
55- (20-09-2019) - (000133-134) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
55- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Kısa Bir Açıklama Yapmasından Sonra, Soru - Cevap Bölümüne Geçildi.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .