"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi" Vll. OTURUM
02 Ekim 2019 Çarşamba
(Vll. OTURUM)
"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi" Vll. OTURUM
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Vll. OTURUM

"Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi"
Finansal raporların Standartlara Uygun şekilde hazırlanması ne kadar önemli ise finansal raporlardaki bilgilerin kullanıcılara uygun şekillerde ulaştırılması da o kadar önemlidir. Aynı bağlamda , Uluslararası standartlar Kurulu finansal raporların kullanıcılara elektronik ortamda ulaşabilmesi için standartların gerektirdiği bilgileri belirli bir hiyerarşiye göre sınıflandırılarak " Genişletilebilir İşletme Programlama Dili' ne (XBRL) " çevrilmesi sağlanmış ve "UFRS Taksonomisi" adıyla dünyanın kullanımına sunmuştur. 

Finansal raporları hazırlayanlar bu taksonomiye göre tasarlanmış alt yapıyı kullanarak, finansal raporlardaki bilgileri kullanıcılara elektronik ortamda ulaştırılabilmektedir. UFRS Taksonomisi Türkçe' yede çevrilmiştir. 

Bu durumda konuşmacılar Taksonomi kullanımının önemini, dünyada hangi düzenleyici kurumların uygulamaya geçtiğini ve ülkemizdeki durum ile kullanımın iyileştirilmesi için neler yapılması gerektiği konusundaki fikirlerini katılımcılarla paylaştılar.

Vll. OTURUM BAŞKANI; 
Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) 

Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy - (Uludağ Üniversitesi)
Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Finansal Raporlamaya Katkı vr TFRS Taksonomisi


Arif Yıldırım - (Muhasebat Genel Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.)
Elektronik Raporlama Konusunda Ülkemizde Gelinen Durum ve Geleceğe İlişkin Beklentiler.

PANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

51- (20-09-2019) - (000127) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
51- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Yapması İçin Prof. Dr. Aylin Poray Arsoy' u (Uludağ Üniversitesi) Kürsüye Davet Etti.

******
52- (20-09-2019) - (000128-129) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
52- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Tamamlayan Prof. Dr. Aylin Poray Arsoy (Uludağ Üniversitesi) Oturumdaki Yerini Aldı.

******

53- (20-09-2019) - (000130) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
53- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Yapması İçin Arif Yıldırım' ı - (Muhasebat Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.) Kürsüye Davet Etti.

******
54- (20-09-2019) - (000131-132) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
54- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Sunumlarını Tamamlayan Arif Yıldırım - (Muhasebat Müdürlüğü Eski Genel Müd. Yrd.) Oturumdaki Yerini Aldı.

******
55- (20-09-2019) - (000133-134) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
55- Vll. OTURUM - Oturumun Konusu ; " Elektronik Raporlama - TFRS Taksonomisi " Vll. OTURUM - Oturum Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan - (Bilecik Üniversitesi) - Kısa Bir Açıklama Yapmasından Sonra, Soru - Cevap Bölümüne Geçildi.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.