Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanımına Geçişte son 40 gün
21 Kasım 2018 Çarşamba
2017 cirosu 10.000.000TL (OnmilyonTL) ve üzeri olan mükelleflerin 01.01.2019 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Defter kullanımına zorunlu olarak geçmeleri gerekmektedir.
Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanımına Geçişte son 40 gün
Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanımına 

Geçişte son 40 gün

2017 cirosu 10.000.000TL (OnmilyonTL) ve üzeri olan mükelleflerin 01.01.2019 tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Defter kullanımına zorunlu olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerin geçiş işlemleri için gereken sistem altyapı çalışmalarını bu tarih öncesinde tamamlayarak, 01.01.2019 itibariyle de e-fatura gönderip alabilecek durumda olması gerekmektedir.

Bu zorunluluk yanısıra 24 Ekim 2018 tarihinde GİB tarafından yayınlanan taslak tebliğ ile halen e-Fatura mükellefi olan tüm firmalara 01.07.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye kullanımına geçiş zorunluluğu da getirilmekte. Dileyen firmalar yeni yıl ile birlikte zorunluluğu beklemeden bu hizmetleri kullanmaya başlayabilir.

01.01.2019 itibari ile  zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter kullanımına geçecek firmalar geçiş süreçlerinde yıl sonu yoğunluğundan etkilenmemek adına zorunluluk tarihinden önce e-Fatura kullanımına geçiş işlemlerini yapabilir ve e-fatura mükellefiyetini başlatabilir.

Veriban, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura gibi tüm e-Dönüşüm hizmetlerine geçiş sürecinde ekonomik çözümleri ve kaliteli hizmetleriyle her zaman sektöre yön veren öncü entegratör firma olarak sürece dahil olan firmaların yanında yer almaktadır. Kısaca Veriban e-Dönüşüm Hizmet Paketi olarak adlandırdığımız hizmetlerimiz e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Bilet, e-SMM, e-MM, e-Mutabakat ve e-Defter Denetim hizmetlerini kapsamaktadır. 

e-Fatura ve e-Defter mükellefiyeti 2019 yılı itibari ile başlayacak veya e-Fatura ve e-Defter mükellefi olup  aldığı Özel Entegratör Hizmetlerini Veriban'a taşıyan firmalara 2018 yılı sonuna kadar özel fırsatlar sunuyoruz. e- Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi tüm e-Dönüşüm hizmetlerinden avantajlı fiyatlar ve Veriban ayrıcalığı ile yararlanmak için sizleri de bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Detaylı bilgi ve firmanıza özel tekliflerimiz için bizimle iletişime geçiniz.(veriban)
15- Bu Bölümde ; Soru - Cevap Bölümüne Geçilerek Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verildikten Sonra Toplantı Sona Erdi.
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...
Sigorta prim borçlarında yapılandırmaları bozulanlar, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma hakları devam edecek.
Konya SMMM Odası düzenlediği “Ticari Ahlak” Konulu Seminerde meslektaşları bir araya getirdi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Saffet KÖSE’nin katılımı ve sunumlarıyla başarıyla tamamlandı.
Köşemi takip eden okurlarımızın çok yakından bildiği gibi, konkordatoda yapılan son değişiklikler üzerine “Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi” başlıklı yazım bu köşede 25 Aralık 2018'de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Özet: Mahkeme, makul güvence veren denetim raporunun Bağımsız denetim teknikleri uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenme ve değerlendirme yapılarak hazırlanmadığı,
Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.
"Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Geleceğe Bakış; Sorunlar ve Fırsatlar" Konusunu Masaya Yatırdı.