YAZAR
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
Ekrem Öncü
29.11.2018
7103 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa 27.03.2018 tarihi itibariyle 278/A maddesi eklendi. Eklenen bu maddeye istinaden 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de 496 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çıkartıldı
27.11.2018
Daha önce davanın kazanılması halinde avukatların karşı taraftan aldığı ücretin KDV’ye tabi olmayacağı yönünde Vergi Mahkemesi kararı olduğunu ele almıştım.
26.11.2018
6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan dövizle işlem yasağına yönelik Tebliğ, 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişikliğe uğradı.
05.11.2018
Halka açık şirketlerin hisse alım satımından doğan kazançların vergilendirilmesi konusunu daha önce bu köşede ele almıştım.
29.10.2018
Bilindiği gibi 31.10.2018 tarihine kadar konut teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8, binde 20 olarak uygulanan Tapu Harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu.
22.10.2018
Yabancı Ortaklı Şirketler Hangi İşlemleri Döviz Cinsinden Yapabilecek, Hangilerini Yapamayacaktır?
10.10.2018
Dövizle işlem yapma yasağını ve istisnalarını düzenleyen Tebliğ 6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
04.10.2018
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım.
03.10.2018
13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 85 sayılı Kararında döviz cinsinden işlemlere yasaklar getirilmişti.
01.10.2018
7143 sayılı Kanun kapsamında bazı mükellefler borçlarını yapılandırdı, bazıları mahkemelerde devam eden davalarından vazgeçti, bazıları matrah artırdı, bazıları işletme kayıtlarını (kasa, stok affı gibi) düzelttiler.
1 2 3 4 5 6 7 8 9