YAZAR
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
Ekrem Öncü
06.02.2018
Vergi Usul Kanunumuzda “vergi mahremiyeti” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme ile istisnai haller dışında mükelleflerle ilgili kimseye bilgi verilemez.
31.01.2018
1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 döneminde beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin gelirleri için 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir.
30.01.2018
2018 yılına başlarken şirketler tarafından dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de bağımsız denetim kapsamına girilip girilmediğinin araştırılmasıdır.
18.01.2018
2018 yılına başlarken şirketler tarafından dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de bağımsız denetim kapsamına girilip girilmediğinin araştırılmasıdır. Bağımsız denetim kapsamına girildiği halde bağımsız denetim yaptırılmaması yazımızda ele alac
28.12.2017
6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu ile ortakların şirketten borçlanmaları yasaklanmış ancak sonrasında çıkarılan 6335 sayılı yasayla şirket ortaklarının şirketten....
24.12.2017
7061 sayılı Kanunla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na “Kitle Fonlaması Platformları” düzenlemesi eklenmiştir.
05.12.2017
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından belirlenmiş, serbest tüketici limiti olan yıllık 2000 kwh elektrik sınırını geçmiş (ortalama 68 TL) aboneler,
06.11.2017
Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 107 /A maddesi ile “elektronik ortamda tebliğ” düzenlemesi yapılmış ve
10.10.2017
Bilindiği gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarında ciddi artış düşünülmektedir
1 2 3 4 5 6 

1- Oturum Başkanı ; İYMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık Açılış Konuşmasını Yaparken, Gündemle ve Konuklarla İlgili Genel Bir Bilgilendirme Yaptı.(DİZİN DEVAM EDİYOR)