YAZAR
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
Ekrem Öncü
18.06.2018
Hiç vergi ödemeden yurt dışından para getirmek ve varlıkları şirkete koymak mümkün müdür?
30.05.2018
3 Ekim 2016 tarihli ve “Uygulamada matrah artırımı kilitlendi, %18’lik kıyaslama bilmecesi!” başlıklı köşe yazımda,
28.05.2018
Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için kriterler 26.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir.
24.05.2018
7143 sayılı Kanun yürürlüğe girdi ve mükellefler kanun hükümlerinden yararlanmaya başladı. Bugünkü yazımızın asıl konusunu sahte fatura düzenleyenlerin matrah ve vergi artırımı yapıp yapamayacakları meselesi oluşturacaktır.
21.05.2018
7143 sayılı kanun 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun kapsamı oldukça geniş olmakla birlikte bugün ele alacağım konu ortakların elindeki değerleri şirkete koyarak defterlerine kaydetmesi ya da Gelir Vergisi mükelleflerinin defterlerine işlemesine ilişkin düzenlemeyi ele alacağım.
09.05.2018
Bilindiği gibi borçları yapılandırma ve matrah artırımı kanunu tasarısı Meclis'te görüşülmektedir. Tasarıda her ne kadar 2017 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi boyutuyla yer almasa da Meclis Genel Kurulu’nda eklenecektir.
06.05.2018
05.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır
16.04.2018
12 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “3. Spor Hukuku Sempozyumu-Espor” sempozyumu yapıldı ve sempozyumda Esporun ekonomik boyutuna yönelik bir sunum gerçekleştirdim.
29.03.2018
7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihinde yayımlanarak büyük çoğunlukla bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
17.03.2018
Gelen sorulardan anladığım kadarı ile hisse senetlerinin vergilendirilmesi konusunda anlaşılmayan hususlar bulunmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7