YAZAR
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
Ekrem Öncü
18.05.2017
Son zamanlarda Doktor, Avukat, Mali Müşavir gibi serbest meslek kazancı elde edenlere Vergi Müfettişleri odaların belirlediği tarifenin altında kazanç elde edemeyeceklerine yönelik vergi inceleme raporları düzenlemekte,
04.05.2017
Bilindiği gibi 6736 sayılı Kanun ile 30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin
10.04.2017
Bakanlar Kurulu kararı ile bağımsız denetim kapsamına giren şirketler zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırmaktadır. Bağımsız denetim yaptıran firmalar bağımsız denetim firmalarına denetim hizmeti karşılığında belirli bir ücret ödemektedir.
09.03.2017
Vergi indirimini de düzenleyen 6824 sayılı Kanun 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 6824 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için vergi indirimi uygulaması
08.03.2017
Bilindiği gibi kira geliri elde edenler için Mart ayları beyan aylarıdır. Biz de kira geliri elde edenlere yardımcı olması için bu yazı dizisini hazırladık. Konuyu soru cevap şeklinde ele alarak kolay anlaşılmasını amaçladık. Devam ediyoruz...
07.03.2017
Bilindiği gibi kira geliri elde edenler için Mart ayları beyan aylarıdır. Biz de kira geliri elde edenlere yardımcı olması için bu yazı dizisini hazırladık. Konuyu soru cevap şeklinde ele alarak kolay anlaşılmasını amaçladık. Devam ediyoruz...
06.03.2017
Bilindiği gibi kira geliri elde edenler için Mart ayları beyan aylarıdır. Biz de kira geliri elde edenlere yardımcı olması için bu yazı dizisini hazırladık.
20.02.2017
24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerde yapılan konutların tesliminde KDV oranı değiştirilmişti.
13.02.2017
KOBİ’lerin birleşmesini teşvik etmek amacıyla 6770 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine beşinci fıkra hükmü eklendi.
1 2 3 4 5