YAZAR
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
Ekrem Öncü
16.04.2018
12 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından “3. Spor Hukuku Sempozyumu-Espor” sempozyumu yapıldı ve sempozyumda Esporun ekonomik boyutuna yönelik bir sunum gerçekleştirdim.
29.03.2018
7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihinde yayımlanarak büyük çoğunlukla bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
17.03.2018
Gelen sorulardan anladığım kadarı ile hisse senetlerinin vergilendirilmesi konusunda anlaşılmayan hususlar bulunmaktadır.
02.03.2018
Zayi Olan Atik’lerin KDV’si Kullanım Süresine Göre İndirim Konusu Yapılabilecektir!
01.03.2018
Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
06.02.2018
Vergi Usul Kanunumuzda “vergi mahremiyeti” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenleme ile istisnai haller dışında mükelleflerle ilgili kimseye bilgi verilemez.
31.01.2018
1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 döneminde beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin gelirleri için 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi gerekmektedir.
30.01.2018
2018 yılına başlarken şirketler tarafından dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de bağımsız denetim kapsamına girilip girilmediğinin araştırılmasıdır.
18.01.2018
2018 yılına başlarken şirketler tarafından dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de bağımsız denetim kapsamına girilip girilmediğinin araştırılmasıdır. Bağımsız denetim kapsamına girildiği halde bağımsız denetim yaptırılmaması yazımızda ele alac
1 2 3 4 5 6 7 

6- Oturum Başkanı Kenan Buga; Sunumların ve Soru-Cevap Bölümünün Tamamlanmasından Sonra, Panelistlere Teşekkür Plaketleri Verildi. Daha Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Topluca Resim Vererek Panele Son Verdiler.