Ekrem Öncü 'faiz oranları indirilmeli' diye yazdı indirim kararı bugünkü resmi gazete'de yayınlandı
02 Ekim 2019 Çarşamba
20 Eylül tarihli yazımda kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının aylık %2,5, yıllık %30 olduğunu ve Merkez Bankası
Ekrem Öncü
Ekrem Öncü 'faiz oranları indirilmeli' diye yazdı indirim kararı bugünkü resmi gazete'de yayınlandı

20 Eylül tarihli yazımda kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının aylık %2,5, yıllık %30 olduğunu ve Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yıllık %16,50 ye düştüğünü dolaysı ile kamu alacakları için uygulanan faiz oranının çok yüksek kaldığını ve düşürülmesi gerektiğini yazmıştım.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı aylık %2’ye, yıllık %24’e düşürülmüştür. Bu olumlu bir adım olmuştur ama kanaatimce hala yüksektir. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yeni açıklanan YEP uyarınca 2019 yılı enflasyon hedefi %12, 2020 enflasyon hedefi %9,8, 2021 enflasyon hedefi %8,5 ve 2022 enflasyon hedefi 4,9 olarak öngörülmüştür.

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı aylık %2’ye, yıllık %24’e düşürülmesine rağmen Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yıllık %16,50 ve 2019 yılı enflasyon hedefi yıllık %12’dir. Dolayısı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yine de yüksek kalmaktadır. Karar vericiler kamu alacaklarını tahsil edebilmek için bu oranı yüksek tutmayı tercih edebilir ama bu oran aylık bazda %1,5 olsa dahi yıllıkta %18 ederdi ve yine de yüksek kalmış olurdu.

Gecikme zammı oranının düşürülmesi ne kadar zorunluluk arz etmiş ise yeni bir yapılandırma kanunu da aynı şekilde zorunluluk arz etmektedir. Önümüzde seçimsiz bir dört yıl bulunmaktadır. Yeni bir yapılandırma kanunu ile kamuya borcu olanlar borçlarını yapılandırıp önlerine bakacaklar ve iş planlamalarını yapabileceklerdir.

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV %8’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR! YMM VE SMMM HİZMETLERİNDE DE AYNI UYGULAMA YAPILMALIDIR!

Yine, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, ve çocuk mahkemelerinin görev alanlarına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür. KDV oranındaki bu düşüş tüm avukatlık hizmetlerini kapsamamakta, yalnızca kararda sayılan hizmetleri kapsamaktadır.

Bilindiği gibi yıllardır Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve benzer şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunanlar da %18’lik KDV oranının düşürülmesi yönünde talepte bulunmaktadır. Bu meslek mensuplarının taleplerinin de dikkate alınarak KDV oranının %8’e düşürülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Aksi türlü, diğer serbest meslek camialarında  daha güçlü pozisyonda bulunan Avukatlar için bu adım atılıyor iken neden bizler için bu adım atılmıyor şeklinde bir anlayış oluşabilecektir.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.