Ekrem Öncü 'faiz oranları indirilmeli' diye yazdı indirim kararı bugünkü resmi gazete'de yayınlandı
02 Ekim 2019 Çarşamba
20 Eylül tarihli yazımda kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının aylık %2,5, yıllık %30 olduğunu ve Merkez Bankası
Ekrem Öncü
Ekrem Öncü 'faiz oranları indirilmeli' diye yazdı indirim kararı bugünkü resmi gazete'de yayınlandı

20 Eylül tarihli yazımda kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının aylık %2,5, yıllık %30 olduğunu ve Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yıllık %16,50 ye düştüğünü dolaysı ile kamu alacakları için uygulanan faiz oranının çok yüksek kaldığını ve düşürülmesi gerektiğini yazmıştım.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı aylık %2’ye, yıllık %24’e düşürülmüştür. Bu olumlu bir adım olmuştur ama kanaatimce hala yüksektir. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yeni açıklanan YEP uyarınca 2019 yılı enflasyon hedefi %12, 2020 enflasyon hedefi %9,8, 2021 enflasyon hedefi %8,5 ve 2022 enflasyon hedefi 4,9 olarak öngörülmüştür.

1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı aylık %2’ye, yıllık %24’e düşürülmesine rağmen Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yıllık %16,50 ve 2019 yılı enflasyon hedefi yıllık %12’dir. Dolayısı ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yine de yüksek kalmaktadır. Karar vericiler kamu alacaklarını tahsil edebilmek için bu oranı yüksek tutmayı tercih edebilir ama bu oran aylık bazda %1,5 olsa dahi yıllıkta %18 ederdi ve yine de yüksek kalmış olurdu.

Gecikme zammı oranının düşürülmesi ne kadar zorunluluk arz etmiş ise yeni bir yapılandırma kanunu da aynı şekilde zorunluluk arz etmektedir. Önümüzde seçimsiz bir dört yıl bulunmaktadır. Yeni bir yapılandırma kanunu ile kamuya borcu olanlar borçlarını yapılandırıp önlerine bakacaklar ve iş planlamalarını yapabileceklerdir.

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KDV %8’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR! YMM VE SMMM HİZMETLERİNDE DE AYNI UYGULAMA YAPILMALIDIR!

Yine, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, ve çocuk mahkemelerinin görev alanlarına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’e düşürülmüştür. KDV oranındaki bu düşüş tüm avukatlık hizmetlerini kapsamamakta, yalnızca kararda sayılan hizmetleri kapsamaktadır.

Bilindiği gibi yıllardır Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve benzer şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunanlar da %18’lik KDV oranının düşürülmesi yönünde talepte bulunmaktadır. Bu meslek mensuplarının taleplerinin de dikkate alınarak KDV oranının %8’e düşürülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Aksi türlü, diğer serbest meslek camialarında  daha güçlü pozisyonda bulunan Avukatlar için bu adım atılıyor iken neden bizler için bu adım atılmıyor şeklinde bir anlayış oluşabilecektir.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .