Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli, Fethiye, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla SMMM Odaları Başkanları
13 Ağustos 2018 Pazartesi
Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi.
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde;

Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları 

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi. 


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu’na

Türkiye sarsıcı bir değişim sürecinden geçiyor.

Uzun yılların birikimiyle oluşturulan kurumlar ‘yeni sisteme geçiş’ gerekçesiyle bir gecede kapatılıyor ve yerine bir gecede yepyeni kurumlar oluşturuluyor.

Bu değişimin olumsuzluklara yol açmasını durdurmada siyasi partilerin yetersiz kalışlarını da hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de, sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor.

Meslek örgütleri teknik bilgisi ve güvenilir yapısıyla toplumu bilgilendirmeye, iktidarı denetlemeye, topluma güç ve moral vermeye devam etmelidir.

Bu ahval ve şerâit içinde meslek odalarının birinci vazifesi; örgütsel bütünlüğünü koruyarak ‘kurumsal varlığını’ sürdürebilmesidir. Zira görülecek lüzum üzerine kapatılacak veya başkalaştırılacak kurumlar arasında meslek odalarının da olduğu aşikardır.

Bu süreci zarar görmeden atlatmak, mesleğe ve topluma faydalı olabilmek için meslek örgütlerinin üyesiyle bütünleşmiş ve örgüt içinde amaç birliğini sağlamış olması şarttır.

Türkiye’de 24 Haziran sonrası tüm parametreler değişmiştir. Her kişi, her kurum, her örgüt bu yeni durumu idrak etmeden, gerekli tedbirleri almadan yoluna devam edemeyecektir.

Türkiye Çağdaş Demokrat Platform’u da bu sürecin dışında göremeyiz. Ülke koşullarının giderek karmaşıklaştığı bu ortamda TÇDP, kendi özelinde yaşadığı örgütsel bütünlük sorunlarını vakit kaybetmeden çözmek zorundadır.

Hiçbir çağdaş demokratın; kişisel kaprislerle, kişisel kariyer hesaplarıyla veya örgütü kendinden ibaret sayan anlayışlarla zaman ve güç kaybettirme hakkı yoktur.

2016 Yılı TÜRMOB Genel kurulundan hemen sonra başlatılan TÇDP’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları örgütümüzde o dönemde büyük memnuniyet ve heyecan yaratmıştı.

Ortak akılla örgütü yönetmenin önünün açılması amacıyla bu çalışmalar başlatılmıştı. Üye hak ve yükümlüklerini yazılı kurallara bağlanması bu değişimin ilk aşamasıydı. Ancak daha birinci aşama aşılamamış ve tüzük taslağının görüşüldüğü Meclis Toplantısı yarım bırakılmıştır.

Bundan da kötüsü böyle bir süreç sanki hiç yaşanmamış gibi hareket edilmesidir. Altı aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, örgütün yeniden yapılandırılmasına yönelik hiçbir adım atılmamış, yürütme kurulu ve meclis toplanmamıştır.

Seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışken ve ülkemiz böylesine bir süreçten geçerken sorunlarımızın bu şekilde üstünü örterek yola devam edemeyiz. Hiçbir demokratik ve çağdaş örgütlenme anlayışıyla izah edemeyeceğimiz bu duruma bir an önce son vermek durumundayız.

Her Çağdaş Demokrat durumdan vazife çıkarmalı ve bir şeyler yapmalıdır.

Başta yürütme kurulu olmak tüm Çağdaş Demokratları aşağıda yazılı tavsiye kararlarımıza katkı sunmaya davet ediyoruz;

TÇDP Yürütme Kurulu Grup Meclisi’ni derhal toplantıya davet etmeli ve yarım kalan tüzük taslağı görüşmeleri tamamlanmalıdır.

Tüzük Taslağında maddelere kaldığı yerden devam edilmeli, Başkan adayı belirlemede önseçim metodu hiçbir şekilde zaafa uğratılmamalıdır.

Meclis Divanına toplantıyı yönetmek dışında meclisi toplama, hakemlik ve ön denetim gibi yeni görevler verilmelidir.

Platform Meclisinin oluşumu gözden geçirilmeli, temsil kabiliyeti genişletilmelidir.

Ege Odalarının 04/08/2018 tarihli toplantısı sonuç bildirgesinde ifade edildiği gibi değişen koşullar doğru analiz edilerek mesleğimiz ve meslek örgütümüz için yeni VİZYON ve MİSYON tartışmaya açılmalıdır.

Meslek örgütü içindeki diğer gruplarla azami diyalog ve işbirliği içinde olunmalıdır. Kritik tüm kararlar ortaklaştırılmalı ve iktidar önünde ortak bir dil geliştirilmelidir.

Değiştirilme imkânı artık kalmayan nisbi temsil sisteminin zararlı yönleri akıllı politikalarla bertaraf edilmeli ve örgütsel yarar sağlanan bir uygulama haline dönüştürülmelidir.

Odalar ve TÜRMOB, Kamuoyuna meslek örgütünü tanıtan ve toplumsal yararlarını anlatan çok yönlü bir kampanya başlatmalıdır.

Sevgili Çağdaş Demokratlar, özellikle TÇDP’nin yeniden yapılanmasında TÇDP Yürütme Kuruluna büyük görev düşmektedir. Yürütme kurulunun bu konuda Eylül 2018 Ayına kadar harekete geçeceğine inanıyoruz. Ancak bu sürecin uzaması halinde görevin tüm Çağdaş Demokratların sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Unutmayalım;

Türkiye’nin Meslek Örgütümüze,

Meslek Örgütümüzün Çağdaş Demokratlara,

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.

Saygılarımızla,

* Aydın Smmm Oda Başkanı

Bodrum Smmm Oda Başkanı

Burdur Smmm Oda Başkanı

Çanakkale Smmm Oda Başkanı

Denizli Smmm Oda Başkanı

Fethiye Smmm Oda Başkanı

Isparta Smmm Oda Başkanı

İzmir Smmm Oda Başkanı

Manisa Smmm Oda Başkanı

Muğla Smmm Oda Başkanı
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.