Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli, Fethiye, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla SMMM Odaları Başkanları
13 Ağustos 2018 Pazartesi
Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi.
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde;

Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları 

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi. 


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu’na

Türkiye sarsıcı bir değişim sürecinden geçiyor.

Uzun yılların birikimiyle oluşturulan kurumlar ‘yeni sisteme geçiş’ gerekçesiyle bir gecede kapatılıyor ve yerine bir gecede yepyeni kurumlar oluşturuluyor.

Bu değişimin olumsuzluklara yol açmasını durdurmada siyasi partilerin yetersiz kalışlarını da hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de, sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor.

Meslek örgütleri teknik bilgisi ve güvenilir yapısıyla toplumu bilgilendirmeye, iktidarı denetlemeye, topluma güç ve moral vermeye devam etmelidir.

Bu ahval ve şerâit içinde meslek odalarının birinci vazifesi; örgütsel bütünlüğünü koruyarak ‘kurumsal varlığını’ sürdürebilmesidir. Zira görülecek lüzum üzerine kapatılacak veya başkalaştırılacak kurumlar arasında meslek odalarının da olduğu aşikardır.

Bu süreci zarar görmeden atlatmak, mesleğe ve topluma faydalı olabilmek için meslek örgütlerinin üyesiyle bütünleşmiş ve örgüt içinde amaç birliğini sağlamış olması şarttır.

Türkiye’de 24 Haziran sonrası tüm parametreler değişmiştir. Her kişi, her kurum, her örgüt bu yeni durumu idrak etmeden, gerekli tedbirleri almadan yoluna devam edemeyecektir.

Türkiye Çağdaş Demokrat Platform’u da bu sürecin dışında göremeyiz. Ülke koşullarının giderek karmaşıklaştığı bu ortamda TÇDP, kendi özelinde yaşadığı örgütsel bütünlük sorunlarını vakit kaybetmeden çözmek zorundadır.

Hiçbir çağdaş demokratın; kişisel kaprislerle, kişisel kariyer hesaplarıyla veya örgütü kendinden ibaret sayan anlayışlarla zaman ve güç kaybettirme hakkı yoktur.

2016 Yılı TÜRMOB Genel kurulundan hemen sonra başlatılan TÇDP’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları örgütümüzde o dönemde büyük memnuniyet ve heyecan yaratmıştı.

Ortak akılla örgütü yönetmenin önünün açılması amacıyla bu çalışmalar başlatılmıştı. Üye hak ve yükümlüklerini yazılı kurallara bağlanması bu değişimin ilk aşamasıydı. Ancak daha birinci aşama aşılamamış ve tüzük taslağının görüşüldüğü Meclis Toplantısı yarım bırakılmıştır.

Bundan da kötüsü böyle bir süreç sanki hiç yaşanmamış gibi hareket edilmesidir. Altı aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, örgütün yeniden yapılandırılmasına yönelik hiçbir adım atılmamış, yürütme kurulu ve meclis toplanmamıştır.

Seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışken ve ülkemiz böylesine bir süreçten geçerken sorunlarımızın bu şekilde üstünü örterek yola devam edemeyiz. Hiçbir demokratik ve çağdaş örgütlenme anlayışıyla izah edemeyeceğimiz bu duruma bir an önce son vermek durumundayız.

Her Çağdaş Demokrat durumdan vazife çıkarmalı ve bir şeyler yapmalıdır.

Başta yürütme kurulu olmak tüm Çağdaş Demokratları aşağıda yazılı tavsiye kararlarımıza katkı sunmaya davet ediyoruz;

TÇDP Yürütme Kurulu Grup Meclisi’ni derhal toplantıya davet etmeli ve yarım kalan tüzük taslağı görüşmeleri tamamlanmalıdır.

Tüzük Taslağında maddelere kaldığı yerden devam edilmeli, Başkan adayı belirlemede önseçim metodu hiçbir şekilde zaafa uğratılmamalıdır.

Meclis Divanına toplantıyı yönetmek dışında meclisi toplama, hakemlik ve ön denetim gibi yeni görevler verilmelidir.

Platform Meclisinin oluşumu gözden geçirilmeli, temsil kabiliyeti genişletilmelidir.

Ege Odalarının 04/08/2018 tarihli toplantısı sonuç bildirgesinde ifade edildiği gibi değişen koşullar doğru analiz edilerek mesleğimiz ve meslek örgütümüz için yeni VİZYON ve MİSYON tartışmaya açılmalıdır.

Meslek örgütü içindeki diğer gruplarla azami diyalog ve işbirliği içinde olunmalıdır. Kritik tüm kararlar ortaklaştırılmalı ve iktidar önünde ortak bir dil geliştirilmelidir.

Değiştirilme imkânı artık kalmayan nisbi temsil sisteminin zararlı yönleri akıllı politikalarla bertaraf edilmeli ve örgütsel yarar sağlanan bir uygulama haline dönüştürülmelidir.

Odalar ve TÜRMOB, Kamuoyuna meslek örgütünü tanıtan ve toplumsal yararlarını anlatan çok yönlü bir kampanya başlatmalıdır.

Sevgili Çağdaş Demokratlar, özellikle TÇDP’nin yeniden yapılanmasında TÇDP Yürütme Kuruluna büyük görev düşmektedir. Yürütme kurulunun bu konuda Eylül 2018 Ayına kadar harekete geçeceğine inanıyoruz. Ancak bu sürecin uzaması halinde görevin tüm Çağdaş Demokratların sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Unutmayalım;

Türkiye’nin Meslek Örgütümüze,

Meslek Örgütümüzün Çağdaş Demokratlara,

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.

Saygılarımızla,

* Aydın Smmm Oda Başkanı

Bodrum Smmm Oda Başkanı

Burdur Smmm Oda Başkanı

Çanakkale Smmm Oda Başkanı

Denizli Smmm Oda Başkanı

Fethiye Smmm Oda Başkanı

Isparta Smmm Oda Başkanı

İzmir Smmm Oda Başkanı

Manisa Smmm Oda Başkanı

Muğla Smmm Oda Başkanı
1- BMM Grubu Güngören İlçe Temsilcisi Turulhan Çalçap, Konukları Selamladıktan Sonra Açılış Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti.
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..
İflas erteleme müessesesi yerine revize edilen konkordato yeniden uygulamaya konuldu. Düzenleme, alacaklılarla ticari durumu sarsılmış borçlunun müzakere etmesine ve varılan anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanıyor...
10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Başvuru yapmak isteyen 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
BMMG Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu' nun Yapmış Olduğu Söyleşiyi Noktasına Virgülüne Dokunmadan Aynen Yayınlıyoruz.
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak.
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım. Bakanlık çağrımıza kulak verdi ve taslağı açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) çalışma hayatından en önemli faaliyetlerinden olanı Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğudur. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup bakanlıkça yayımlanacak
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Meslek Mensuplarına Yönelik E- Uygulamalarda Son Durum Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde . . . .
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte detaylar...
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere;
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.
11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ...
Özellikle son birkaç yıldır ülkemizde şirketler, araç satın almak yerine uzun vadeli filo kiralamaya yönelmiştir. Resmi istatistikler bir yana sadece trafikte plaka altlıklarına