Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli, Fethiye, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla SMMM Odaları Başkanları
13 Ağustos 2018 Pazartesi
Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi.
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde;

Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları 

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi. 


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu’na

Türkiye sarsıcı bir değişim sürecinden geçiyor.

Uzun yılların birikimiyle oluşturulan kurumlar ‘yeni sisteme geçiş’ gerekçesiyle bir gecede kapatılıyor ve yerine bir gecede yepyeni kurumlar oluşturuluyor.

Bu değişimin olumsuzluklara yol açmasını durdurmada siyasi partilerin yetersiz kalışlarını da hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de, sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor.

Meslek örgütleri teknik bilgisi ve güvenilir yapısıyla toplumu bilgilendirmeye, iktidarı denetlemeye, topluma güç ve moral vermeye devam etmelidir.

Bu ahval ve şerâit içinde meslek odalarının birinci vazifesi; örgütsel bütünlüğünü koruyarak ‘kurumsal varlığını’ sürdürebilmesidir. Zira görülecek lüzum üzerine kapatılacak veya başkalaştırılacak kurumlar arasında meslek odalarının da olduğu aşikardır.

Bu süreci zarar görmeden atlatmak, mesleğe ve topluma faydalı olabilmek için meslek örgütlerinin üyesiyle bütünleşmiş ve örgüt içinde amaç birliğini sağlamış olması şarttır.

Türkiye’de 24 Haziran sonrası tüm parametreler değişmiştir. Her kişi, her kurum, her örgüt bu yeni durumu idrak etmeden, gerekli tedbirleri almadan yoluna devam edemeyecektir.

Türkiye Çağdaş Demokrat Platform’u da bu sürecin dışında göremeyiz. Ülke koşullarının giderek karmaşıklaştığı bu ortamda TÇDP, kendi özelinde yaşadığı örgütsel bütünlük sorunlarını vakit kaybetmeden çözmek zorundadır.

Hiçbir çağdaş demokratın; kişisel kaprislerle, kişisel kariyer hesaplarıyla veya örgütü kendinden ibaret sayan anlayışlarla zaman ve güç kaybettirme hakkı yoktur.

2016 Yılı TÜRMOB Genel kurulundan hemen sonra başlatılan TÇDP’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları örgütümüzde o dönemde büyük memnuniyet ve heyecan yaratmıştı.

Ortak akılla örgütü yönetmenin önünün açılması amacıyla bu çalışmalar başlatılmıştı. Üye hak ve yükümlüklerini yazılı kurallara bağlanması bu değişimin ilk aşamasıydı. Ancak daha birinci aşama aşılamamış ve tüzük taslağının görüşüldüğü Meclis Toplantısı yarım bırakılmıştır.

Bundan da kötüsü böyle bir süreç sanki hiç yaşanmamış gibi hareket edilmesidir. Altı aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, örgütün yeniden yapılandırılmasına yönelik hiçbir adım atılmamış, yürütme kurulu ve meclis toplanmamıştır.

Seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışken ve ülkemiz böylesine bir süreçten geçerken sorunlarımızın bu şekilde üstünü örterek yola devam edemeyiz. Hiçbir demokratik ve çağdaş örgütlenme anlayışıyla izah edemeyeceğimiz bu duruma bir an önce son vermek durumundayız.

Her Çağdaş Demokrat durumdan vazife çıkarmalı ve bir şeyler yapmalıdır.

Başta yürütme kurulu olmak tüm Çağdaş Demokratları aşağıda yazılı tavsiye kararlarımıza katkı sunmaya davet ediyoruz;

TÇDP Yürütme Kurulu Grup Meclisi’ni derhal toplantıya davet etmeli ve yarım kalan tüzük taslağı görüşmeleri tamamlanmalıdır.

Tüzük Taslağında maddelere kaldığı yerden devam edilmeli, Başkan adayı belirlemede önseçim metodu hiçbir şekilde zaafa uğratılmamalıdır.

Meclis Divanına toplantıyı yönetmek dışında meclisi toplama, hakemlik ve ön denetim gibi yeni görevler verilmelidir.

Platform Meclisinin oluşumu gözden geçirilmeli, temsil kabiliyeti genişletilmelidir.

Ege Odalarının 04/08/2018 tarihli toplantısı sonuç bildirgesinde ifade edildiği gibi değişen koşullar doğru analiz edilerek mesleğimiz ve meslek örgütümüz için yeni VİZYON ve MİSYON tartışmaya açılmalıdır.

Meslek örgütü içindeki diğer gruplarla azami diyalog ve işbirliği içinde olunmalıdır. Kritik tüm kararlar ortaklaştırılmalı ve iktidar önünde ortak bir dil geliştirilmelidir.

Değiştirilme imkânı artık kalmayan nisbi temsil sisteminin zararlı yönleri akıllı politikalarla bertaraf edilmeli ve örgütsel yarar sağlanan bir uygulama haline dönüştürülmelidir.

Odalar ve TÜRMOB, Kamuoyuna meslek örgütünü tanıtan ve toplumsal yararlarını anlatan çok yönlü bir kampanya başlatmalıdır.

Sevgili Çağdaş Demokratlar, özellikle TÇDP’nin yeniden yapılanmasında TÇDP Yürütme Kuruluna büyük görev düşmektedir. Yürütme kurulunun bu konuda Eylül 2018 Ayına kadar harekete geçeceğine inanıyoruz. Ancak bu sürecin uzaması halinde görevin tüm Çağdaş Demokratların sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Unutmayalım;

Türkiye’nin Meslek Örgütümüze,

Meslek Örgütümüzün Çağdaş Demokratlara,

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.

Saygılarımızla,

* Aydın Smmm Oda Başkanı

Bodrum Smmm Oda Başkanı

Burdur Smmm Oda Başkanı

Çanakkale Smmm Oda Başkanı

Denizli Smmm Oda Başkanı

Fethiye Smmm Oda Başkanı

Isparta Smmm Oda Başkanı

İzmir Smmm Oda Başkanı

Manisa Smmm Oda Başkanı

Muğla Smmm Oda Başkanı
31- Eleştirmen, Yazar B. Sadık Albayrak Söz İsteyerek Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra, Bursa'dan SMMM Selma Çalışır Giresun Vergi Dairesi Müdürü Celal Demir'e Soru Yönelttikten Sonra Kapanış Konuşmasını TMMP Bşk. İbrahim Akel Yaptı.(SON)
Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre artık yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
ABD kaynaklı küresel ekonomik saldırı sürecini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz;
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanan aksiyon planı kapsamında reel sektörün banka kredilerine yönelik yeni tedbirler açıkladı.
Kur zararı dolaysıyla bazı amortismana tabi iktisadi kıymetlerini elden çıkartmak zorunda kalanların, söz konusu satış kazançları üzerinden yararlanabilecekleri bir vergi erteleme müessesesini,
Bilindiği üzere 15.06.2012 tarihli R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Yasa ile KVK’nın 10.maddesine eklenen (ğ) bendi ile, 15.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanalı Perakende Ticarette ...
Belli meslek gruplarında faaliyet gösteren ve çalışan kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilen, Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?
18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkemeden, yaz aylarının gelmesiyle yıllık izin planları yapanlara kötü haber geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi hedef alan yaptırım kararları alması ve ekonomideki dalgalanmalar dolayısıyla yayımladığı mesajında
Ticaret unvanı ve işletme adı, Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve sonraki maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve .....
MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 14/8/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca . . . . .
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyasının ileri gelenleri ile gerçekleştirdiği toplantıda içinde bulunduğumuz ekonomik krize önlem olmak üzere neler yapacaklarını anlattı.
Biz üyelere odalarımız tarafından gönderilen SMS’ler yoluyla Nispi aidat borcumuzu ödememiz talep edilmektedir.