Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli, Fethiye, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla SMMM Odaları Başkanları
13 Ağustos 2018 Pazartesi
Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi.
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde ;Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları
Ege Odaları Platformundan Demokrasi Adına Yayınlanan Sonuç Bildirgesinde;

Aydın, Bodrum, Burdur, Çanakkale, Denizli,  Fethiye, Isparta,  İzmir,  Manisa,  Muğla SMMM Odaları Başkanları 

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var dedi. 


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu Yürütme Kurulu’na

Türkiye sarsıcı bir değişim sürecinden geçiyor.

Uzun yılların birikimiyle oluşturulan kurumlar ‘yeni sisteme geçiş’ gerekçesiyle bir gecede kapatılıyor ve yerine bir gecede yepyeni kurumlar oluşturuluyor.

Bu değişimin olumsuzluklara yol açmasını durdurmada siyasi partilerin yetersiz kalışlarını da hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de, sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor.

Meslek örgütleri teknik bilgisi ve güvenilir yapısıyla toplumu bilgilendirmeye, iktidarı denetlemeye, topluma güç ve moral vermeye devam etmelidir.

Bu ahval ve şerâit içinde meslek odalarının birinci vazifesi; örgütsel bütünlüğünü koruyarak ‘kurumsal varlığını’ sürdürebilmesidir. Zira görülecek lüzum üzerine kapatılacak veya başkalaştırılacak kurumlar arasında meslek odalarının da olduğu aşikardır.

Bu süreci zarar görmeden atlatmak, mesleğe ve topluma faydalı olabilmek için meslek örgütlerinin üyesiyle bütünleşmiş ve örgüt içinde amaç birliğini sağlamış olması şarttır.

Türkiye’de 24 Haziran sonrası tüm parametreler değişmiştir. Her kişi, her kurum, her örgüt bu yeni durumu idrak etmeden, gerekli tedbirleri almadan yoluna devam edemeyecektir.

Türkiye Çağdaş Demokrat Platform’u da bu sürecin dışında göremeyiz. Ülke koşullarının giderek karmaşıklaştığı bu ortamda TÇDP, kendi özelinde yaşadığı örgütsel bütünlük sorunlarını vakit kaybetmeden çözmek zorundadır.

Hiçbir çağdaş demokratın; kişisel kaprislerle, kişisel kariyer hesaplarıyla veya örgütü kendinden ibaret sayan anlayışlarla zaman ve güç kaybettirme hakkı yoktur.

2016 Yılı TÜRMOB Genel kurulundan hemen sonra başlatılan TÇDP’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları örgütümüzde o dönemde büyük memnuniyet ve heyecan yaratmıştı.

Ortak akılla örgütü yönetmenin önünün açılması amacıyla bu çalışmalar başlatılmıştı. Üye hak ve yükümlüklerini yazılı kurallara bağlanması bu değişimin ilk aşamasıydı. Ancak daha birinci aşama aşılamamış ve tüzük taslağının görüşüldüğü Meclis Toplantısı yarım bırakılmıştır.

Bundan da kötüsü böyle bir süreç sanki hiç yaşanmamış gibi hareket edilmesidir. Altı aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, örgütün yeniden yapılandırılmasına yönelik hiçbir adım atılmamış, yürütme kurulu ve meclis toplanmamıştır.

Seçimlere bir yıldan az bir süre kalmışken ve ülkemiz böylesine bir süreçten geçerken sorunlarımızın bu şekilde üstünü örterek yola devam edemeyiz. Hiçbir demokratik ve çağdaş örgütlenme anlayışıyla izah edemeyeceğimiz bu duruma bir an önce son vermek durumundayız.

Her Çağdaş Demokrat durumdan vazife çıkarmalı ve bir şeyler yapmalıdır.

Başta yürütme kurulu olmak tüm Çağdaş Demokratları aşağıda yazılı tavsiye kararlarımıza katkı sunmaya davet ediyoruz;

TÇDP Yürütme Kurulu Grup Meclisi’ni derhal toplantıya davet etmeli ve yarım kalan tüzük taslağı görüşmeleri tamamlanmalıdır.

Tüzük Taslağında maddelere kaldığı yerden devam edilmeli, Başkan adayı belirlemede önseçim metodu hiçbir şekilde zaafa uğratılmamalıdır.

Meclis Divanına toplantıyı yönetmek dışında meclisi toplama, hakemlik ve ön denetim gibi yeni görevler verilmelidir.

Platform Meclisinin oluşumu gözden geçirilmeli, temsil kabiliyeti genişletilmelidir.

Ege Odalarının 04/08/2018 tarihli toplantısı sonuç bildirgesinde ifade edildiği gibi değişen koşullar doğru analiz edilerek mesleğimiz ve meslek örgütümüz için yeni VİZYON ve MİSYON tartışmaya açılmalıdır.

Meslek örgütü içindeki diğer gruplarla azami diyalog ve işbirliği içinde olunmalıdır. Kritik tüm kararlar ortaklaştırılmalı ve iktidar önünde ortak bir dil geliştirilmelidir.

Değiştirilme imkânı artık kalmayan nisbi temsil sisteminin zararlı yönleri akıllı politikalarla bertaraf edilmeli ve örgütsel yarar sağlanan bir uygulama haline dönüştürülmelidir.

Odalar ve TÜRMOB, Kamuoyuna meslek örgütünü tanıtan ve toplumsal yararlarını anlatan çok yönlü bir kampanya başlatmalıdır.

Sevgili Çağdaş Demokratlar, özellikle TÇDP’nin yeniden yapılanmasında TÇDP Yürütme Kuruluna büyük görev düşmektedir. Yürütme kurulunun bu konuda Eylül 2018 Ayına kadar harekete geçeceğine inanıyoruz. Ancak bu sürecin uzaması halinde görevin tüm Çağdaş Demokratların sorumluluğunda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Unutmayalım;

Türkiye’nin Meslek Örgütümüze,

Meslek Örgütümüzün Çağdaş Demokratlara,

Çağdaş Demokratların ise yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var.

Saygılarımızla,

* Aydın Smmm Oda Başkanı

Bodrum Smmm Oda Başkanı

Burdur Smmm Oda Başkanı

Çanakkale Smmm Oda Başkanı

Denizli Smmm Oda Başkanı

Fethiye Smmm Oda Başkanı

Isparta Smmm Oda Başkanı

İzmir Smmm Oda Başkanı

Manisa Smmm Oda Başkanı

Muğla Smmm Oda Başkanı
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.