Doğum Borçlanması
25 Aralık 2016 Pazar
Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır.
Doğum Borçlanması
"Sen düşlerimdeki çocuk bekle beni 
 üşümeyen zamanlarda  
 gülümseyişlerin önemsendiği anlarda 
 gözlerin alevden bir dünya olunca geleceğim 
 papatya tarlasında anılarını bırak 
 insan kokusunu toplamaya geleceğim" 

 şiirinize bir makalemde yer vermek istiyorum... 
 
                                                       BERRİN TAŞ 
 
DOĞUM BORÇLANMASI 

Gülüzar Özev - Kamuhder.com 

Sosyal Güvenlik Kanununda doğum borçlanması kadınlara tanınmış bir haktır.  

Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır. 

5510 sayılı yasanın 41. Maddesinin (a) bendine göre ilk şekliyle sadece 4/a lılar doğum borçlanması yapacakken 10/09/2014 tarih -6552/43 madde değişikliğiyle 4/b ve 4/c liler de doğum borçlanması yapabileceklerdir. Stajyer olarak çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanmasından yararlanabilir… 

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI VE SÜRESİ 

Doğum borçlanması yapmak için doğumdan önce 5510 sayılı yasanın 4/a-b-c  lısı olarak sigortalı olma zorunluluğu vardır. Yani hizmet akdine tabi olarak çalışan işçi olması, bağ kura tabi esnaf olması ve devlete bağlı çalışan olarak memur olması, 

Doğumdan sonraki iki yıllık süre içerisinde çalışmamış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik primi ödememiş olması, 

Doğum sonrası dünyaya gelen çocuğun borçlanılacak sürelerde yaşamış olması,  
Yazılı talepte bulunulması. 

Doğum borçlanması yapılırken hangi statüde de çalışma varsa o statüden borçlanma yapılır. Bağ kura tabi çalışma halinde iken doğum borçlanması yapan bir kadının borçlanması bağkur statüsünde kabul görür. SSK kapsamında emekli olmak isteyenler borçlanma esnasında bağkurdan ayrılıp 4/a lı yani SSK lı olarak çalışmaları gerekir. 

Daha önceden iki çocuk için borçlanma hakkı varken bugün üç çocuk için borçlanma hakkı getirilmiştir. Bu durumda emeklilik için gün eksiği olan hanımlar için oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Zira üç çocuk için altı yıl üzerinden 2160 günün borçlanılması söz konusudur. 
Doğumdan sonra iki yıl borçlanabilmek için çocuğun yaşaması şartı esnek tutulmuştur. Şöyle ki; doğan çocuk örneğin iki yıl değil bir yıl ya da altı ay da yaşasa bu süre kadar borçlanılabilir. Yani bir yıl ya da altı ay borçlanılabilir. 

Çoğul doğumlar tek doğummuş gibi değerlendirilir yine iki yıl üzerinden borçlandırılır. 

Borçlanma tutarı brüt asgari ücretin yüzde otuz ikisidir.  

Günlük 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL borçlanma tutarı olacaktır.…Böyle olunca üç çocuk için borçlanma tutarı hesaplama şekli 1 çoçuk için 720 gün 3 çocukta 2160 gün eder. Dolayısıyla günlük 17,57 TL x 2160 gün = 37.951,20  

Bu rakam 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup Ocak ayında artacaktır. Borçlanma oranının yüzde otuz iki olarak belirlenmesi haksızlıktır. Zira bu primin içinde yüz de on iki olan sağlık primi de vardır. Borçlanan kadın yararlanmadığı sağlık hizmetinin primini ödemek zorunda bırakılmıştır. Borçlanma tutarı bir ay içinde peşinen ödenmek zorundadır taksit yapılmaz. 

ÖRNEKLER 

1- Emine hanım  1993 yılında işyeri açmış olsun. 1992 1995 iki çocuk sahibi olsun. 1992 yılında sigortalı olmadığı için doğum borçlanması yapamaz. 1995 yılında yaptığı doğum itibari ile iki yıllık borçlanabilir. 

2- Ayfer hanım 01/01/1995 yılında Bağkur sigortalısı iken , 10/08/1997’de Bağkurdan çıkmış ve 05/10/1998 de doğum yapmıştır. Ayfer hanım iki yıl doğum borçlanması yaparsa prim günü artacak ve bağkur dan bir yıl erken emekli olacaktır. Doğum 1998 değil de 2002 de olsaydı sadece prim günü artacak emeklilik yaşı değişmeyecekti. 

3- Pelin hanım 2005 de stajyer sigortalı olarak iki ay çalışmış ara vermiştir. Daha sonra 2006 da tekrar çalışmaya başlamış 2007 ise doğum yapmıştır… Pelin hanım stajyer olarak çalıştığı sene 2005 kabul edilerek borçlanma iki yıl geriye yürüyecektir. Ancak emeklilik yaşına etkisi olmayacak prim gününün doldurulmasında etkisi olacaktır.  

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Askerlik borçlanmasına benzetilen doğum borçlanması aynı faydayı sağlamaktan uzaktır. Nedeni doğum borçlanması için daha önce sigortalı olma şartının aranmasıdır…  Böyle olunca sigortalılık süresi geriye yürümemekte sağlayacağı avantaj da anlamsız olmaktadır. 

Diğer yönden, 

Emekli olma yaşının yükseltilmesi, 
Sigorta primi tutarının ve süresinin artırılması, 
Emeklilik aylığının düşürülmesi 

Gibi ana konularda ağır sorumlulukların yüklenmesi doğum borçlanmasında beklenilen etki ve avantajı sağlamamıştır. Olması gereken doğum borçlanması için zorunlu olan önceden sigortalı olma halinin kaldırılmasıdır.  Doğum borçlanmasının bu şekilde düzenlenmesi, kadınların ve toplumun refah seviyesinin yükselmesinde büyük etki yaratacaktır.  
3- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,