Doğum Borçlanması
25 Aralık 2016 Pazar
Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır.
Doğum Borçlanması
"Sen düşlerimdeki çocuk bekle beni 
 üşümeyen zamanlarda  
 gülümseyişlerin önemsendiği anlarda 
 gözlerin alevden bir dünya olunca geleceğim 
 papatya tarlasında anılarını bırak 
 insan kokusunu toplamaya geleceğim" 

 şiirinize bir makalemde yer vermek istiyorum... 
 
                                                       BERRİN TAŞ 
 
DOĞUM BORÇLANMASI 

Gülüzar Özev - Kamuhder.com 

Sosyal Güvenlik Kanununda doğum borçlanması kadınlara tanınmış bir haktır.  

Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır. 

5510 sayılı yasanın 41. Maddesinin (a) bendine göre ilk şekliyle sadece 4/a lılar doğum borçlanması yapacakken 10/09/2014 tarih -6552/43 madde değişikliğiyle 4/b ve 4/c liler de doğum borçlanması yapabileceklerdir. Stajyer olarak çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanmasından yararlanabilir… 

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI VE SÜRESİ 

Doğum borçlanması yapmak için doğumdan önce 5510 sayılı yasanın 4/a-b-c  lısı olarak sigortalı olma zorunluluğu vardır. Yani hizmet akdine tabi olarak çalışan işçi olması, bağ kura tabi esnaf olması ve devlete bağlı çalışan olarak memur olması, 

Doğumdan sonraki iki yıllık süre içerisinde çalışmamış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik primi ödememiş olması, 

Doğum sonrası dünyaya gelen çocuğun borçlanılacak sürelerde yaşamış olması,  
Yazılı talepte bulunulması. 

Doğum borçlanması yapılırken hangi statüde de çalışma varsa o statüden borçlanma yapılır. Bağ kura tabi çalışma halinde iken doğum borçlanması yapan bir kadının borçlanması bağkur statüsünde kabul görür. SSK kapsamında emekli olmak isteyenler borçlanma esnasında bağkurdan ayrılıp 4/a lı yani SSK lı olarak çalışmaları gerekir. 

Daha önceden iki çocuk için borçlanma hakkı varken bugün üç çocuk için borçlanma hakkı getirilmiştir. Bu durumda emeklilik için gün eksiği olan hanımlar için oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Zira üç çocuk için altı yıl üzerinden 2160 günün borçlanılması söz konusudur. 
Doğumdan sonra iki yıl borçlanabilmek için çocuğun yaşaması şartı esnek tutulmuştur. Şöyle ki; doğan çocuk örneğin iki yıl değil bir yıl ya da altı ay da yaşasa bu süre kadar borçlanılabilir. Yani bir yıl ya da altı ay borçlanılabilir. 

Çoğul doğumlar tek doğummuş gibi değerlendirilir yine iki yıl üzerinden borçlandırılır. 

Borçlanma tutarı brüt asgari ücretin yüzde otuz ikisidir.  

Günlük 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL borçlanma tutarı olacaktır.…Böyle olunca üç çocuk için borçlanma tutarı hesaplama şekli 1 çoçuk için 720 gün 3 çocukta 2160 gün eder. Dolayısıyla günlük 17,57 TL x 2160 gün = 37.951,20  

Bu rakam 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup Ocak ayında artacaktır. Borçlanma oranının yüzde otuz iki olarak belirlenmesi haksızlıktır. Zira bu primin içinde yüz de on iki olan sağlık primi de vardır. Borçlanan kadın yararlanmadığı sağlık hizmetinin primini ödemek zorunda bırakılmıştır. Borçlanma tutarı bir ay içinde peşinen ödenmek zorundadır taksit yapılmaz. 

ÖRNEKLER 

1- Emine hanım  1993 yılında işyeri açmış olsun. 1992 1995 iki çocuk sahibi olsun. 1992 yılında sigortalı olmadığı için doğum borçlanması yapamaz. 1995 yılında yaptığı doğum itibari ile iki yıllık borçlanabilir. 

2- Ayfer hanım 01/01/1995 yılında Bağkur sigortalısı iken , 10/08/1997’de Bağkurdan çıkmış ve 05/10/1998 de doğum yapmıştır. Ayfer hanım iki yıl doğum borçlanması yaparsa prim günü artacak ve bağkur dan bir yıl erken emekli olacaktır. Doğum 1998 değil de 2002 de olsaydı sadece prim günü artacak emeklilik yaşı değişmeyecekti. 

3- Pelin hanım 2005 de stajyer sigortalı olarak iki ay çalışmış ara vermiştir. Daha sonra 2006 da tekrar çalışmaya başlamış 2007 ise doğum yapmıştır… Pelin hanım stajyer olarak çalıştığı sene 2005 kabul edilerek borçlanma iki yıl geriye yürüyecektir. Ancak emeklilik yaşına etkisi olmayacak prim gününün doldurulmasında etkisi olacaktır.  

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Askerlik borçlanmasına benzetilen doğum borçlanması aynı faydayı sağlamaktan uzaktır. Nedeni doğum borçlanması için daha önce sigortalı olma şartının aranmasıdır…  Böyle olunca sigortalılık süresi geriye yürümemekte sağlayacağı avantaj da anlamsız olmaktadır. 

Diğer yönden, 

Emekli olma yaşının yükseltilmesi, 
Sigorta primi tutarının ve süresinin artırılması, 
Emeklilik aylığının düşürülmesi 

Gibi ana konularda ağır sorumlulukların yüklenmesi doğum borçlanmasında beklenilen etki ve avantajı sağlamamıştır. Olması gereken doğum borçlanması için zorunlu olan önceden sigortalı olma halinin kaldırılmasıdır.  Doğum borçlanmasının bu şekilde düzenlenmesi, kadınların ve toplumun refah seviyesinin yükselmesinde büyük etki yaratacaktır.  
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...