Doğum Borçlanması
25 Aralık 2016 Pazar
Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır.
Doğum Borçlanması
"Sen düşlerimdeki çocuk bekle beni 
 üşümeyen zamanlarda  
 gülümseyişlerin önemsendiği anlarda 
 gözlerin alevden bir dünya olunca geleceğim 
 papatya tarlasında anılarını bırak 
 insan kokusunu toplamaya geleceğim" 

 şiirinize bir makalemde yer vermek istiyorum... 
 
                                                       BERRİN TAŞ 
 
DOĞUM BORÇLANMASI 

Gülüzar Özev - Kamuhder.com 

Sosyal Güvenlik Kanununda doğum borçlanması kadınlara tanınmış bir haktır.  

Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır. 

5510 sayılı yasanın 41. Maddesinin (a) bendine göre ilk şekliyle sadece 4/a lılar doğum borçlanması yapacakken 10/09/2014 tarih -6552/43 madde değişikliğiyle 4/b ve 4/c liler de doğum borçlanması yapabileceklerdir. Stajyer olarak çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanmasından yararlanabilir… 

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI VE SÜRESİ 

Doğum borçlanması yapmak için doğumdan önce 5510 sayılı yasanın 4/a-b-c  lısı olarak sigortalı olma zorunluluğu vardır. Yani hizmet akdine tabi olarak çalışan işçi olması, bağ kura tabi esnaf olması ve devlete bağlı çalışan olarak memur olması, 

Doğumdan sonraki iki yıllık süre içerisinde çalışmamış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik primi ödememiş olması, 

Doğum sonrası dünyaya gelen çocuğun borçlanılacak sürelerde yaşamış olması,  
Yazılı talepte bulunulması. 

Doğum borçlanması yapılırken hangi statüde de çalışma varsa o statüden borçlanma yapılır. Bağ kura tabi çalışma halinde iken doğum borçlanması yapan bir kadının borçlanması bağkur statüsünde kabul görür. SSK kapsamında emekli olmak isteyenler borçlanma esnasında bağkurdan ayrılıp 4/a lı yani SSK lı olarak çalışmaları gerekir. 

Daha önceden iki çocuk için borçlanma hakkı varken bugün üç çocuk için borçlanma hakkı getirilmiştir. Bu durumda emeklilik için gün eksiği olan hanımlar için oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Zira üç çocuk için altı yıl üzerinden 2160 günün borçlanılması söz konusudur. 
Doğumdan sonra iki yıl borçlanabilmek için çocuğun yaşaması şartı esnek tutulmuştur. Şöyle ki; doğan çocuk örneğin iki yıl değil bir yıl ya da altı ay da yaşasa bu süre kadar borçlanılabilir. Yani bir yıl ya da altı ay borçlanılabilir. 

Çoğul doğumlar tek doğummuş gibi değerlendirilir yine iki yıl üzerinden borçlandırılır. 

Borçlanma tutarı brüt asgari ücretin yüzde otuz ikisidir.  

Günlük 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL borçlanma tutarı olacaktır.…Böyle olunca üç çocuk için borçlanma tutarı hesaplama şekli 1 çoçuk için 720 gün 3 çocukta 2160 gün eder. Dolayısıyla günlük 17,57 TL x 2160 gün = 37.951,20  

Bu rakam 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup Ocak ayında artacaktır. Borçlanma oranının yüzde otuz iki olarak belirlenmesi haksızlıktır. Zira bu primin içinde yüz de on iki olan sağlık primi de vardır. Borçlanan kadın yararlanmadığı sağlık hizmetinin primini ödemek zorunda bırakılmıştır. Borçlanma tutarı bir ay içinde peşinen ödenmek zorundadır taksit yapılmaz. 

ÖRNEKLER 

1- Emine hanım  1993 yılında işyeri açmış olsun. 1992 1995 iki çocuk sahibi olsun. 1992 yılında sigortalı olmadığı için doğum borçlanması yapamaz. 1995 yılında yaptığı doğum itibari ile iki yıllık borçlanabilir. 

2- Ayfer hanım 01/01/1995 yılında Bağkur sigortalısı iken , 10/08/1997’de Bağkurdan çıkmış ve 05/10/1998 de doğum yapmıştır. Ayfer hanım iki yıl doğum borçlanması yaparsa prim günü artacak ve bağkur dan bir yıl erken emekli olacaktır. Doğum 1998 değil de 2002 de olsaydı sadece prim günü artacak emeklilik yaşı değişmeyecekti. 

3- Pelin hanım 2005 de stajyer sigortalı olarak iki ay çalışmış ara vermiştir. Daha sonra 2006 da tekrar çalışmaya başlamış 2007 ise doğum yapmıştır… Pelin hanım stajyer olarak çalıştığı sene 2005 kabul edilerek borçlanma iki yıl geriye yürüyecektir. Ancak emeklilik yaşına etkisi olmayacak prim gününün doldurulmasında etkisi olacaktır.  

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Askerlik borçlanmasına benzetilen doğum borçlanması aynı faydayı sağlamaktan uzaktır. Nedeni doğum borçlanması için daha önce sigortalı olma şartının aranmasıdır…  Böyle olunca sigortalılık süresi geriye yürümemekte sağlayacağı avantaj da anlamsız olmaktadır. 

Diğer yönden, 

Emekli olma yaşının yükseltilmesi, 
Sigorta primi tutarının ve süresinin artırılması, 
Emeklilik aylığının düşürülmesi 

Gibi ana konularda ağır sorumlulukların yüklenmesi doğum borçlanmasında beklenilen etki ve avantajı sağlamamıştır. Olması gereken doğum borçlanması için zorunlu olan önceden sigortalı olma halinin kaldırılmasıdır.  Doğum borçlanmasının bu şekilde düzenlenmesi, kadınların ve toplumun refah seviyesinin yükselmesinde büyük etki yaratacaktır.  
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak.
Daha önce bu köşede ve Milliyet Gazetesinde “Türk Vergi Ceza Sistemi"nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım.
30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu onayıyla bağımsız denetçilere yönelik
Yeni eğitim öğretim dönemi, özel okullar ve devlet okullarının birinci sınıflarıyla başladı. Hafta başında yeni dönem tamamen başlamış olacak.
Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;
Yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2012 yılı ile birlikte yeni bir anlam kazanan bağımsız denetimde farklı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.
İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname