Doğum Borçlanması
25 Aralık 2016 Pazar
Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır.
Doğum Borçlanması
"Sen düşlerimdeki çocuk bekle beni 
 üşümeyen zamanlarda  
 gülümseyişlerin önemsendiği anlarda 
 gözlerin alevden bir dünya olunca geleceğim 
 papatya tarlasında anılarını bırak 
 insan kokusunu toplamaya geleceğim" 

 şiirinize bir makalemde yer vermek istiyorum... 
 
                                                       BERRİN TAŞ 
 
DOĞUM BORÇLANMASI 

Gülüzar Özev - Kamuhder.com 

Sosyal Güvenlik Kanununda doğum borçlanması kadınlara tanınmış bir haktır.  

Kanun, kadınların doğum sonrası dönemde iş yaşamından kopma nedeniyle sosyal güvenlik haklarından mahrum olmalarını telafi etmek amacıyla çıkartılmıştır. 

5510 sayılı yasanın 41. Maddesinin (a) bendine göre ilk şekliyle sadece 4/a lılar doğum borçlanması yapacakken 10/09/2014 tarih -6552/43 madde değişikliğiyle 4/b ve 4/c liler de doğum borçlanması yapabileceklerdir. Stajyer olarak çalışan kadın sigortalılar da doğum borçlanmasından yararlanabilir… 

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI VE SÜRESİ 

Doğum borçlanması yapmak için doğumdan önce 5510 sayılı yasanın 4/a-b-c  lısı olarak sigortalı olma zorunluluğu vardır. Yani hizmet akdine tabi olarak çalışan işçi olması, bağ kura tabi esnaf olması ve devlete bağlı çalışan olarak memur olması, 

Doğumdan sonraki iki yıllık süre içerisinde çalışmamış olması ve herhangi bir sosyal güvenlik primi ödememiş olması, 

Doğum sonrası dünyaya gelen çocuğun borçlanılacak sürelerde yaşamış olması,  
Yazılı talepte bulunulması. 

Doğum borçlanması yapılırken hangi statüde de çalışma varsa o statüden borçlanma yapılır. Bağ kura tabi çalışma halinde iken doğum borçlanması yapan bir kadının borçlanması bağkur statüsünde kabul görür. SSK kapsamında emekli olmak isteyenler borçlanma esnasında bağkurdan ayrılıp 4/a lı yani SSK lı olarak çalışmaları gerekir. 

Daha önceden iki çocuk için borçlanma hakkı varken bugün üç çocuk için borçlanma hakkı getirilmiştir. Bu durumda emeklilik için gün eksiği olan hanımlar için oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Zira üç çocuk için altı yıl üzerinden 2160 günün borçlanılması söz konusudur. 
Doğumdan sonra iki yıl borçlanabilmek için çocuğun yaşaması şartı esnek tutulmuştur. Şöyle ki; doğan çocuk örneğin iki yıl değil bir yıl ya da altı ay da yaşasa bu süre kadar borçlanılabilir. Yani bir yıl ya da altı ay borçlanılabilir. 

Çoğul doğumlar tek doğummuş gibi değerlendirilir yine iki yıl üzerinden borçlandırılır. 

Borçlanma tutarı brüt asgari ücretin yüzde otuz ikisidir.  

Günlük 54,90 TL x % 32 = 17,57 TL borçlanma tutarı olacaktır.…Böyle olunca üç çocuk için borçlanma tutarı hesaplama şekli 1 çoçuk için 720 gün 3 çocukta 2160 gün eder. Dolayısıyla günlük 17,57 TL x 2160 gün = 37.951,20  

Bu rakam 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olup Ocak ayında artacaktır. Borçlanma oranının yüzde otuz iki olarak belirlenmesi haksızlıktır. Zira bu primin içinde yüz de on iki olan sağlık primi de vardır. Borçlanan kadın yararlanmadığı sağlık hizmetinin primini ödemek zorunda bırakılmıştır. Borçlanma tutarı bir ay içinde peşinen ödenmek zorundadır taksit yapılmaz. 

ÖRNEKLER 

1- Emine hanım  1993 yılında işyeri açmış olsun. 1992 1995 iki çocuk sahibi olsun. 1992 yılında sigortalı olmadığı için doğum borçlanması yapamaz. 1995 yılında yaptığı doğum itibari ile iki yıllık borçlanabilir. 

2- Ayfer hanım 01/01/1995 yılında Bağkur sigortalısı iken , 10/08/1997’de Bağkurdan çıkmış ve 05/10/1998 de doğum yapmıştır. Ayfer hanım iki yıl doğum borçlanması yaparsa prim günü artacak ve bağkur dan bir yıl erken emekli olacaktır. Doğum 1998 değil de 2002 de olsaydı sadece prim günü artacak emeklilik yaşı değişmeyecekti. 

3- Pelin hanım 2005 de stajyer sigortalı olarak iki ay çalışmış ara vermiştir. Daha sonra 2006 da tekrar çalışmaya başlamış 2007 ise doğum yapmıştır… Pelin hanım stajyer olarak çalıştığı sene 2005 kabul edilerek borçlanma iki yıl geriye yürüyecektir. Ancak emeklilik yaşına etkisi olmayacak prim gününün doldurulmasında etkisi olacaktır.  

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Askerlik borçlanmasına benzetilen doğum borçlanması aynı faydayı sağlamaktan uzaktır. Nedeni doğum borçlanması için daha önce sigortalı olma şartının aranmasıdır…  Böyle olunca sigortalılık süresi geriye yürümemekte sağlayacağı avantaj da anlamsız olmaktadır. 

Diğer yönden, 

Emekli olma yaşının yükseltilmesi, 
Sigorta primi tutarının ve süresinin artırılması, 
Emeklilik aylığının düşürülmesi 

Gibi ana konularda ağır sorumlulukların yüklenmesi doğum borçlanmasında beklenilen etki ve avantajı sağlamamıştır. Olması gereken doğum borçlanması için zorunlu olan önceden sigortalı olma halinin kaldırılmasıdır.  Doğum borçlanmasının bu şekilde düzenlenmesi, kadınların ve toplumun refah seviyesinin yükselmesinde büyük etki yaratacaktır.  
8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ