Doğal Kaynaklar ve Maden Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Doğal Kaynaklar ve Maden Mevzuatı
  • 3213 Sayılı Maden Mevzuatı,
  • 4865 Sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Mevzuat,
  • 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Mevzuat,
  • 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Mevzuatı,
  • 5805 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat,
  • İstanbul Altın Borsası ve Kıymetli Madenler Mevzuatı ve Kaplıcalar Mevzuatını

 içerir.
 

İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama