Dijital hizmet vergisi geliyor . Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.
31 Ekim 2019 Perşembe
Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi ile bazı yeni vergiler getirilirken bazı vergi uygulamalarında ise güncellemeler yapılıyor..
Dijital hizmet vergisi geliyor . Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.
Dijital hizmet vergisi geliyor

Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.

Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi ile bazı yeni vergiler getirilirken bazı vergi uygulamalarında ise güncellemeler yapılıyor...

TBMM’YE sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile birçok konuda yeni düzenlemeler söz konusu. 45 maddeden oluşan yeni düzenlemeye göre…
 
 * Yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi, yüzde 2 oranında Konaklama Vergisi geliyor.

 * Yüzde 15’lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi üzerinden alınan Kambiyo Muamele Vergisi'nin nispeti binde 1’den binde 2’ye çıkarılıyor.

 * Gelir vergisinde gelir dilimleri ve vergi oranları artırılıyor, buna karşılık kurumlar vergisinde ise indirime gidiliyor.

 * Kiralık binek otomobillerin kiralarının gider yazılması ile satın alınanlarda ise KDV ve ÖTV'sinin gider yazılmasında kısıtlama getiriliyor.

 * Ücret geliri elde edenlerin belli koşullarda her yıl gelir vergisi beyannamesi vermesi öngörülüyor.

 * Davası devam eden vergi ihtilaflarından belli oranlarda indirim hakkı tanınarak “kanun yolundan
vazgeçme” uygulaması getiriliyor.

 * Emlak alım/satım işlemlerinde asgari satış değeri olarak, Emlak Vergisi Değeri’nin yanı sıra
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme uygulaması getiriliyor.

*  Asgari bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen ve değeri 5 milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar için Değerli Konut Vergisi getiriliyor.

 Yukarıda özetle belirtilen konulardan ‘Dijital Hizmet Vergisi’ sistemi bu hafta konumuz olacak olup, diğer konuları gelecek haftalarda yazacağız.

DİJİTAL VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü dijital ortamı sağlayan aşağıda sayılan Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini sağlayan mükelleflerin kesinlik kazanmış hasılatlarının vergilendirilmesi esasına dayalı yeni bir dijital vergileme sistemi getiriliyor.

Verginin Konusu: Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacak.

 * Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri.

 * Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı.

*  Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması.

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak. 

Muafiyet ve İstisnalar: İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Verginin Matrahı: Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.

Verginin OranıDijital hizmet vergisi oranı yüzde 7.5 olacak. Dijital hizmet vergisi, matraha
oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim
yapılmayacak.

Vergilendirme Dönemi: Takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme
dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olacak. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme
dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacaklar. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir
ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı amaçlayan yeni düzenlemede, çok kazanandan çok vergi alınması yerinde bir uygulama. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Kurumlar
Vergisi’ne ilişkin değişiklik önerilerinin teklife girmediği görülüyor. Ancak Meclis görüşmelerinde tekrar teklife ekleneceği belirtiliyor. Kurumlar vergisinin düşürülmesine karşılık gelir vergisinin artırılması dikkate alındığında az kazanandan az vergi alınması konusu ise tartışmalı.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan kararını Twitter hesabından yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler. .
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, . . .
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29/07/2017 tarihinde yayımlanmış ve . . .
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.