Dijital hizmet vergisi geliyor . Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.
31 Ekim 2019 Perşembe
Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi ile bazı yeni vergiler getirilirken bazı vergi uygulamalarında ise güncellemeler yapılıyor..
Dijital hizmet vergisi geliyor . Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.
Dijital hizmet vergisi geliyor

Yeminli Mali Müşavir (YMM)
talha.apak@paradergi.com.tr

Finansal teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijital vergileme sistemini getiriyor.

Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi ile bazı yeni vergiler getirilirken bazı vergi uygulamalarında ise güncellemeler yapılıyor...

TBMM’YE sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” teklifi ile birçok konuda yeni düzenlemeler söz konusu. 45 maddeden oluşan yeni düzenlemeye göre…
 
 * Yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi, yüzde 2 oranında Konaklama Vergisi geliyor.

 * Yüzde 15’lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi üzerinden alınan Kambiyo Muamele Vergisi'nin nispeti binde 1’den binde 2’ye çıkarılıyor.

 * Gelir vergisinde gelir dilimleri ve vergi oranları artırılıyor, buna karşılık kurumlar vergisinde ise indirime gidiliyor.

 * Kiralık binek otomobillerin kiralarının gider yazılması ile satın alınanlarda ise KDV ve ÖTV'sinin gider yazılmasında kısıtlama getiriliyor.

 * Ücret geliri elde edenlerin belli koşullarda her yıl gelir vergisi beyannamesi vermesi öngörülüyor.

 * Davası devam eden vergi ihtilaflarından belli oranlarda indirim hakkı tanınarak “kanun yolundan
vazgeçme” uygulaması getiriliyor.

 * Emlak alım/satım işlemlerinde asgari satış değeri olarak, Emlak Vergisi Değeri’nin yanı sıra
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme uygulaması getiriliyor.

*  Asgari bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucu belirlenen ve değeri 5 milyon TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar için Değerli Konut Vergisi getiriliyor.

 Yukarıda özetle belirtilen konulardan ‘Dijital Hizmet Vergisi’ sistemi bu hafta konumuz olacak olup, diğer konuları gelecek haftalarda yazacağız.

DİJİTAL VERGİ SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü dijital ortamı sağlayan aşağıda sayılan Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini sağlayan mükelleflerin kesinlik kazanmış hasılatlarının vergilendirilmesi esasına dayalı yeni bir dijital vergileme sistemi getiriliyor.

Verginin Konusu: Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacak.

 * Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri.

 * Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı.

*  Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebileceği dijital ortamların sağlanması.

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak. 

Muafiyet ve İstisnalar: İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Verginin Matrahı: Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olacak. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.

Verginin OranıDijital hizmet vergisi oranı yüzde 7.5 olacak. Dijital hizmet vergisi, matraha
oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim
yapılmayacak.

Vergilendirme Dönemi: Takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme
dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olacak. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme
dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü olacaklar. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir
ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecek.

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı amaçlayan yeni düzenlemede, çok kazanandan çok vergi alınması yerinde bir uygulama. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde Kurumlar
Vergisi’ne ilişkin değişiklik önerilerinin teklife girmediği görülüyor. Ancak Meclis görüşmelerinde tekrar teklife ekleneceği belirtiliyor. Kurumlar vergisinin düşürülmesine karşılık gelir vergisinin artırılması dikkate alındığında az kazanandan az vergi alınması konusu ise tartışmalı.
3- YMM İbrahim Akbayrak "Turizm Payı Beyannamesi Özellik Arz Eden Durumlar" Konusunda Sunumlarına Devam Ederken, YMM Kadir Erkeçoğlu Zaman Zaman Katkı Sundu
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-
Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır. Pay devri noterde yapılarak,
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
“Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla,
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Bilindiği üzere; ülkemizde hem vergi dairelerine hem de sosyal güvenlik kurumlarına borcu olan milyonlarca mükellef vardır.
Marmara Games 2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Organizasyonu Açılış Töreni 15 Kasım 2019 Cuma günü
I. Marmara Games 2019 bugün (16.11.2019 Cumartesi) kürek yarışları ile Küçükçekmece Gölünde start aldı.
Muhasebe-Finans Denetim Sempozyumu 20 KASIM 2019 - NOV 20, 2019) 13.30 - 15.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
Böyle bir vergi mi var ki zam olsun diyebilirsiniz. Bu ad altında ödediğimiz bir vergi yok. Ancak vergi kanunlarının kabul etmediği çok sayıda gider
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla