Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği
24 Eylül 2018 Pazartesi
Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji:
Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesi Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering başlıklı makalesi, 175 ülkede 3 milyondan fazla üyesi ile   dünyanın en büyük muhasebe kuruluşu olan ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonun (IFAC) resmi websitesinde yayımlandı.

Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji: Modern yaşamın neredeyse tüm yönlerini bireylerden toplumlara, ekonomilerden kültürlere kadar etkiler ve dünyayı değiştirir. Hızla değişen teknolojik, ekonomik ve düşünce, mesleklerin dünya düzenine göre değişmek zorunda kaldığı ve profesyonel organizasyonların yeni yaklaşım modelleri aradığı anlamına gelir. Günümüz dünyasında meslekler için dijitalleşme bir seçim olmaktan çok bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknolojik değişimlere uymayan meslekler kuşkusuz tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.

Diğer mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleği de dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişmekte ve gelişmektedir. Bilgisayar sistemleri sayesinde, muhasebecilerin iş yükü azaltıldı; Geleneksel yöntemlerle yapılan karmaşık ve zor muhasebe işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Muhasebecinin geleceğinde, dijitalleşme ve dönüşüme duyulan ihtiyaç zorunludur. Geleneksel muhasebe yöntemleri (kâğıt, makbuzlar, kayıt, beyan, tebligat, vb.) Sonuçta gidecek ve her şey internet tabanlı muhasebe sistemleri (bulut sistemi ve blok zincirleme teknolojisi) ile yapılacaktır. Dijitalleşmenin bu hızlandırılmamış yükselişine karşı, muhasebecilik endüstrisi bu devrime hazır mı?

Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Dijital teknolojilerin tetiklediği Dördüncü Sanayi Devrimi, şimdi yapay zeka, robotik, otonom cihazlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve diğer bilim alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonominin ve toplumun dönüşümüne işaret ediyor. Bu gelişmeler iş yapma yöntemlerimizi değiştirecek ve bizi ve toplumu insan olarak değiştirecektir. Bazı mesleklerin tamamen yok olacağı, bazılarının daha fazla gelişeceği ve bugün hiç bilmediğimiz meslek dallarının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Tüm gelişmeler sonucunda, bu sistemlerin muhasebeyi etkileyeceği (ve etkileyeceği) kaçınılmazdır.

Yapay zeka, blockchain teknolojisi, Dördüncü Sanayi Devrimi ve bulut sistemi yazılımının muhasebenin geleceği üzerindeki etkileri konuşulmakta ve tartışılmaktadır. "Bu sistemler ne tür yeni fırsatlar oluşturacak?", "Dijitalleşme ve teknoloji, muhasebe mesleğini ve profesyonelleri nasıl etkileyecek?" Ve "Muhasebe mesleği ve profesyonelleri değişmeye hazır mı?" Gibi sorular.

Muhasebe endüstrisinde sorulmakta ve tartışılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve artan rekabet gücü meslekleri sürekli değişmektedir. Kuşkusuz, muhasebe mesleği, teknolojik gelişmelerden ve küreselleşmeden en çok etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. Muhasebe mesleğinin yaşadığı teknoloji devrimi, ani ve hızlıydı. Teknolojik gelişmelerle birlikte, on yıl önce mevcut olmayan birçok dijital sistem, muhasebe mesleğinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Gelecek yıllarda muhasebeciler tarafından yapılan pek çok işlem yapay zeka ve otomasyon sistemleri ile yapılacaktır. Gün geçtikçe, iş sahipleri muhasebecilere daha fazla teknolojik yetenek aramaya başlayacaklar ve gelecekte tam zamanlı muhasebeciler yerine yarı zamanlı sanal muhasebeciler ortaya çıkacaklar. Yeni nesil muhasebe profesyonellerinin dilinin dijitalleşme ve teknoloji olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

21'inci yüzyılda muhasebe mesleği, muhasebe mesleğinin daha etkili olması için dijitalleşme ve e-dönüşüm sürecindeki teknolojik değişimlere ve gelişmelere cevap verebilecek yeni bir modele ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişimler ışığında, bu modelleme, düşünce, eğitim, kültür ve teknoloji gibi alanlarda A'dan Z'ye yeniden inşa ederek geleceğin muhasebe mesleğini hazırlamalıdır.

Bu dönüşümün sadece mühendislik yetenekleriyle gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu noktada çözüm muhasebe mesleğinin mühendislik yetenekleri ile gelişmesini sağlayacak "Muhasebe Mühendisliği" dir. Muhasebe mühendisliği nedir? Muhasebe Mühendisliği, dijitalleşme, yapay zeka ve Dördüncü Sanayi Devrimi gibi teknolojik gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin yeniden tasarlanmasıdır.

Muhasebe ve Mühendislik İlişkisi

Muhasebe ve mühendislik alanında, karar vericilere toplanması, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve eyleme geçirilmesi ve rapor verilmesi gerekmektedir. Her iki disiplin de girdi-süreç-çıktı olguları, yani sistem yaklaşımıyla hareket eder. Bugün, teknolojideki gelişmelere paralel olarak muhasebe ve mühendislik daha yakından ilişkili hale gelmiştir. Mühendislik bilimi, muhasebe mesleğinin muhasebe mesleğinin geleneksel ve değişken yapısını anlayarak teknolojik gelişmelere entegre olmasını sağlayacak bir bilimdir.

Mühendislik bilimi, muhasebecilere analitik ve sayısal düşünme, etkili iletişim, problem çözme, dijitalleşme adaptasyonu, yaratıcılık ve büyük resme olaylara bakma yeteneği sağlayacaktır. Hiç şüphesiz, mühendislik mesleğinin muhasebe mesleğinin en önemli etkilerinden biri de bilimsel yönetime yaklaşımdır.

Bilimsel yönetim, iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir teoridir. Bilimsel yönetim problemlere bilimsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Muhasebe süreçlerinde geleneksel yöntemlerin yerine bilimsel yöntemlerin kullanılması, verimliliği ve hızı arttıracaktır.

Mühendislik bir düşünce sistemi ve matematiksel düşünme becerisidir. Mühendislik, endüstri ve teknoloji için yeni fikirler bulabilir ve bu fikirleri yönetebilir. İnsanlığın yaşam koşullarını değişim yaratan fikirlerle değiştirebilir. Bir mühendislik kariyeri bugünlerde çok farklı oldu. Mühendisler tasarlama ve inşa etmenin ötesinde, yoksulluk, eşitsizlik, felaket kurtarma veya iklim değişikliği gibi karmaşık sosyal sorunlarla uğraşırlar. Örneğin, sosyal mühendislik, çevre mühendisliği, değişim mühendisliği ve risk mühendisliği.

Finansal mühendislik bu vizyon ışığında doğar. Günümüzde muhasebe mesleğinin uygulamasındaki zayıflıklar güçlü olmaktan çok daha fazladır. Hızla gelişen teknolojik ve dijital gelişmeler, zayıflık olarak tanımlanabilecek sorunları çözmek için muhasebe mesleğinde değişim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Muhasebe mesleği artık geleneksel bir çalışma şekli olmadığından ve akıllı teknolojilere yöneldiğinden, 21'inci yüzyılda muhasebe mühendisliği eğitimi almış veya mühendislik konularında kendini geliştiren muhasebeciler tercih edilecektir.

Mühendislik becerileri, muhasebecilerin teknolojiyi kullanma ve yönetme yeteneklerini geliştirecektir. Muhasebe Mühendisliği, muhasebecilerin, doğru bilgi elde etmek ve öğrenme-öğretme sürecinde teknolojiyi yönetmek ve kullanmak için farklı dijital sistemleri kullanmalarını sağlayacaktır. Bir muhasebe mühendisi, teknolojik gelişmelere adapte olabilen ve kendi alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgileri felsefe, matematik ve teknoloji ile birleştiren profesyonel uygulamalarda aktif olarak teknolojik ürünleri kullanabilen bir kişidir.

Sonuç olarak, yıkıcı teknolojileri tanıma ve dijital sistemleri etkin bir şekilde yönetme, muhasebe mesleğinin geleceği için kritik öneme sahiptir. Teknolojik değişimin sonucu olarak yeni muhasebe sistemlerinin ortaya çıkışı uzak değildir. Muhasebe mesleğini geleceğe hazırlayabilmek için muhasebe mühendisliği mesleğini mühendislik yeteneği çerçevesinde yeniden tasarlamaktadır.

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesinin İngilizcesi  Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.