Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği
24 Eylül 2018 Pazartesi
Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji:
Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesi Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering başlıklı makalesi, 175 ülkede 3 milyondan fazla üyesi ile   dünyanın en büyük muhasebe kuruluşu olan ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonun (IFAC) resmi websitesinde yayımlandı.

Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji: Modern yaşamın neredeyse tüm yönlerini bireylerden toplumlara, ekonomilerden kültürlere kadar etkiler ve dünyayı değiştirir. Hızla değişen teknolojik, ekonomik ve düşünce, mesleklerin dünya düzenine göre değişmek zorunda kaldığı ve profesyonel organizasyonların yeni yaklaşım modelleri aradığı anlamına gelir. Günümüz dünyasında meslekler için dijitalleşme bir seçim olmaktan çok bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknolojik değişimlere uymayan meslekler kuşkusuz tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.

Diğer mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleği de dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişmekte ve gelişmektedir. Bilgisayar sistemleri sayesinde, muhasebecilerin iş yükü azaltıldı; Geleneksel yöntemlerle yapılan karmaşık ve zor muhasebe işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Muhasebecinin geleceğinde, dijitalleşme ve dönüşüme duyulan ihtiyaç zorunludur. Geleneksel muhasebe yöntemleri (kâğıt, makbuzlar, kayıt, beyan, tebligat, vb.) Sonuçta gidecek ve her şey internet tabanlı muhasebe sistemleri (bulut sistemi ve blok zincirleme teknolojisi) ile yapılacaktır. Dijitalleşmenin bu hızlandırılmamış yükselişine karşı, muhasebecilik endüstrisi bu devrime hazır mı?

Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Dijital teknolojilerin tetiklediği Dördüncü Sanayi Devrimi, şimdi yapay zeka, robotik, otonom cihazlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve diğer bilim alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonominin ve toplumun dönüşümüne işaret ediyor. Bu gelişmeler iş yapma yöntemlerimizi değiştirecek ve bizi ve toplumu insan olarak değiştirecektir. Bazı mesleklerin tamamen yok olacağı, bazılarının daha fazla gelişeceği ve bugün hiç bilmediğimiz meslek dallarının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Tüm gelişmeler sonucunda, bu sistemlerin muhasebeyi etkileyeceği (ve etkileyeceği) kaçınılmazdır.

Yapay zeka, blockchain teknolojisi, Dördüncü Sanayi Devrimi ve bulut sistemi yazılımının muhasebenin geleceği üzerindeki etkileri konuşulmakta ve tartışılmaktadır. "Bu sistemler ne tür yeni fırsatlar oluşturacak?", "Dijitalleşme ve teknoloji, muhasebe mesleğini ve profesyonelleri nasıl etkileyecek?" Ve "Muhasebe mesleği ve profesyonelleri değişmeye hazır mı?" Gibi sorular.

Muhasebe endüstrisinde sorulmakta ve tartışılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve artan rekabet gücü meslekleri sürekli değişmektedir. Kuşkusuz, muhasebe mesleği, teknolojik gelişmelerden ve küreselleşmeden en çok etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. Muhasebe mesleğinin yaşadığı teknoloji devrimi, ani ve hızlıydı. Teknolojik gelişmelerle birlikte, on yıl önce mevcut olmayan birçok dijital sistem, muhasebe mesleğinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Gelecek yıllarda muhasebeciler tarafından yapılan pek çok işlem yapay zeka ve otomasyon sistemleri ile yapılacaktır. Gün geçtikçe, iş sahipleri muhasebecilere daha fazla teknolojik yetenek aramaya başlayacaklar ve gelecekte tam zamanlı muhasebeciler yerine yarı zamanlı sanal muhasebeciler ortaya çıkacaklar. Yeni nesil muhasebe profesyonellerinin dilinin dijitalleşme ve teknoloji olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

21'inci yüzyılda muhasebe mesleği, muhasebe mesleğinin daha etkili olması için dijitalleşme ve e-dönüşüm sürecindeki teknolojik değişimlere ve gelişmelere cevap verebilecek yeni bir modele ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişimler ışığında, bu modelleme, düşünce, eğitim, kültür ve teknoloji gibi alanlarda A'dan Z'ye yeniden inşa ederek geleceğin muhasebe mesleğini hazırlamalıdır.

Bu dönüşümün sadece mühendislik yetenekleriyle gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu noktada çözüm muhasebe mesleğinin mühendislik yetenekleri ile gelişmesini sağlayacak "Muhasebe Mühendisliği" dir. Muhasebe mühendisliği nedir? Muhasebe Mühendisliği, dijitalleşme, yapay zeka ve Dördüncü Sanayi Devrimi gibi teknolojik gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin yeniden tasarlanmasıdır.

Muhasebe ve Mühendislik İlişkisi

Muhasebe ve mühendislik alanında, karar vericilere toplanması, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve eyleme geçirilmesi ve rapor verilmesi gerekmektedir. Her iki disiplin de girdi-süreç-çıktı olguları, yani sistem yaklaşımıyla hareket eder. Bugün, teknolojideki gelişmelere paralel olarak muhasebe ve mühendislik daha yakından ilişkili hale gelmiştir. Mühendislik bilimi, muhasebe mesleğinin muhasebe mesleğinin geleneksel ve değişken yapısını anlayarak teknolojik gelişmelere entegre olmasını sağlayacak bir bilimdir.

Mühendislik bilimi, muhasebecilere analitik ve sayısal düşünme, etkili iletişim, problem çözme, dijitalleşme adaptasyonu, yaratıcılık ve büyük resme olaylara bakma yeteneği sağlayacaktır. Hiç şüphesiz, mühendislik mesleğinin muhasebe mesleğinin en önemli etkilerinden biri de bilimsel yönetime yaklaşımdır.

Bilimsel yönetim, iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir teoridir. Bilimsel yönetim problemlere bilimsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Muhasebe süreçlerinde geleneksel yöntemlerin yerine bilimsel yöntemlerin kullanılması, verimliliği ve hızı arttıracaktır.

Mühendislik bir düşünce sistemi ve matematiksel düşünme becerisidir. Mühendislik, endüstri ve teknoloji için yeni fikirler bulabilir ve bu fikirleri yönetebilir. İnsanlığın yaşam koşullarını değişim yaratan fikirlerle değiştirebilir. Bir mühendislik kariyeri bugünlerde çok farklı oldu. Mühendisler tasarlama ve inşa etmenin ötesinde, yoksulluk, eşitsizlik, felaket kurtarma veya iklim değişikliği gibi karmaşık sosyal sorunlarla uğraşırlar. Örneğin, sosyal mühendislik, çevre mühendisliği, değişim mühendisliği ve risk mühendisliği.

Finansal mühendislik bu vizyon ışığında doğar. Günümüzde muhasebe mesleğinin uygulamasındaki zayıflıklar güçlü olmaktan çok daha fazladır. Hızla gelişen teknolojik ve dijital gelişmeler, zayıflık olarak tanımlanabilecek sorunları çözmek için muhasebe mesleğinde değişim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Muhasebe mesleği artık geleneksel bir çalışma şekli olmadığından ve akıllı teknolojilere yöneldiğinden, 21'inci yüzyılda muhasebe mühendisliği eğitimi almış veya mühendislik konularında kendini geliştiren muhasebeciler tercih edilecektir.

Mühendislik becerileri, muhasebecilerin teknolojiyi kullanma ve yönetme yeteneklerini geliştirecektir. Muhasebe Mühendisliği, muhasebecilerin, doğru bilgi elde etmek ve öğrenme-öğretme sürecinde teknolojiyi yönetmek ve kullanmak için farklı dijital sistemleri kullanmalarını sağlayacaktır. Bir muhasebe mühendisi, teknolojik gelişmelere adapte olabilen ve kendi alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgileri felsefe, matematik ve teknoloji ile birleştiren profesyonel uygulamalarda aktif olarak teknolojik ürünleri kullanabilen bir kişidir.

Sonuç olarak, yıkıcı teknolojileri tanıma ve dijital sistemleri etkin bir şekilde yönetme, muhasebe mesleğinin geleceği için kritik öneme sahiptir. Teknolojik değişimin sonucu olarak yeni muhasebe sistemlerinin ortaya çıkışı uzak değildir. Muhasebe mesleğini geleceğe hazırlayabilmek için muhasebe mühendisliği mesleğini mühendislik yeteneği çerçevesinde yeniden tasarlamaktadır.

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesinin İngilizcesi  Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.