Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği
24 Eylül 2018 Pazartesi
Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji:
Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesi Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

The Profession of the Digital Age: Accounting Engineering başlıklı makalesi, 175 ülkede 3 milyondan fazla üyesi ile   dünyanın en büyük muhasebe kuruluşu olan ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonun (IFAC) resmi websitesinde yayımlandı.

Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği

Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji: Modern yaşamın neredeyse tüm yönlerini bireylerden toplumlara, ekonomilerden kültürlere kadar etkiler ve dünyayı değiştirir. Hızla değişen teknolojik, ekonomik ve düşünce, mesleklerin dünya düzenine göre değişmek zorunda kaldığı ve profesyonel organizasyonların yeni yaklaşım modelleri aradığı anlamına gelir. Günümüz dünyasında meslekler için dijitalleşme bir seçim olmaktan çok bir zorunluluk haline gelmiştir. Teknolojik değişimlere uymayan meslekler kuşkusuz tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır.

Diğer mesleklerde olduğu gibi, muhasebe mesleği de dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişmekte ve gelişmektedir. Bilgisayar sistemleri sayesinde, muhasebecilerin iş yükü azaltıldı; Geleneksel yöntemlerle yapılan karmaşık ve zor muhasebe işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Muhasebecinin geleceğinde, dijitalleşme ve dönüşüme duyulan ihtiyaç zorunludur. Geleneksel muhasebe yöntemleri (kâğıt, makbuzlar, kayıt, beyan, tebligat, vb.) Sonuçta gidecek ve her şey internet tabanlı muhasebe sistemleri (bulut sistemi ve blok zincirleme teknolojisi) ile yapılacaktır. Dijitalleşmenin bu hızlandırılmamış yükselişine karşı, muhasebecilik endüstrisi bu devrime hazır mı?

Dijitalleşme Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği

Dijital teknolojilerin tetiklediği Dördüncü Sanayi Devrimi, şimdi yapay zeka, robotik, otonom cihazlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve diğer bilim alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonominin ve toplumun dönüşümüne işaret ediyor. Bu gelişmeler iş yapma yöntemlerimizi değiştirecek ve bizi ve toplumu insan olarak değiştirecektir. Bazı mesleklerin tamamen yok olacağı, bazılarının daha fazla gelişeceği ve bugün hiç bilmediğimiz meslek dallarının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Tüm gelişmeler sonucunda, bu sistemlerin muhasebeyi etkileyeceği (ve etkileyeceği) kaçınılmazdır.

Yapay zeka, blockchain teknolojisi, Dördüncü Sanayi Devrimi ve bulut sistemi yazılımının muhasebenin geleceği üzerindeki etkileri konuşulmakta ve tartışılmaktadır. "Bu sistemler ne tür yeni fırsatlar oluşturacak?", "Dijitalleşme ve teknoloji, muhasebe mesleğini ve profesyonelleri nasıl etkileyecek?" Ve "Muhasebe mesleği ve profesyonelleri değişmeye hazır mı?" Gibi sorular.

Muhasebe endüstrisinde sorulmakta ve tartışılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme ve artan rekabet gücü meslekleri sürekli değişmektedir. Kuşkusuz, muhasebe mesleği, teknolojik gelişmelerden ve küreselleşmeden en çok etkilenen mesleklerin başında gelmektedir. Muhasebe mesleğinin yaşadığı teknoloji devrimi, ani ve hızlıydı. Teknolojik gelişmelerle birlikte, on yıl önce mevcut olmayan birçok dijital sistem, muhasebe mesleğinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Gelecek yıllarda muhasebeciler tarafından yapılan pek çok işlem yapay zeka ve otomasyon sistemleri ile yapılacaktır. Gün geçtikçe, iş sahipleri muhasebecilere daha fazla teknolojik yetenek aramaya başlayacaklar ve gelecekte tam zamanlı muhasebeciler yerine yarı zamanlı sanal muhasebeciler ortaya çıkacaklar. Yeni nesil muhasebe profesyonellerinin dilinin dijitalleşme ve teknoloji olacağı tartışılmaz bir gerçektir.

21'inci yüzyılda muhasebe mesleği, muhasebe mesleğinin daha etkili olması için dijitalleşme ve e-dönüşüm sürecindeki teknolojik değişimlere ve gelişmelere cevap verebilecek yeni bir modele ihtiyaç duymaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişimler ışığında, bu modelleme, düşünce, eğitim, kültür ve teknoloji gibi alanlarda A'dan Z'ye yeniden inşa ederek geleceğin muhasebe mesleğini hazırlamalıdır.

Bu dönüşümün sadece mühendislik yetenekleriyle gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu noktada çözüm muhasebe mesleğinin mühendislik yetenekleri ile gelişmesini sağlayacak "Muhasebe Mühendisliği" dir. Muhasebe mühendisliği nedir? Muhasebe Mühendisliği, dijitalleşme, yapay zeka ve Dördüncü Sanayi Devrimi gibi teknolojik gelişmeler ışığında muhasebe mesleğinin yeniden tasarlanmasıdır.

Muhasebe ve Mühendislik İlişkisi

Muhasebe ve mühendislik alanında, karar vericilere toplanması, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve eyleme geçirilmesi ve rapor verilmesi gerekmektedir. Her iki disiplin de girdi-süreç-çıktı olguları, yani sistem yaklaşımıyla hareket eder. Bugün, teknolojideki gelişmelere paralel olarak muhasebe ve mühendislik daha yakından ilişkili hale gelmiştir. Mühendislik bilimi, muhasebe mesleğinin muhasebe mesleğinin geleneksel ve değişken yapısını anlayarak teknolojik gelişmelere entegre olmasını sağlayacak bir bilimdir.

Mühendislik bilimi, muhasebecilere analitik ve sayısal düşünme, etkili iletişim, problem çözme, dijitalleşme adaptasyonu, yaratıcılık ve büyük resme olaylara bakma yeteneği sağlayacaktır. Hiç şüphesiz, mühendislik mesleğinin muhasebe mesleğinin en önemli etkilerinden biri de bilimsel yönetime yaklaşımdır.

Bilimsel yönetim, iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir teoridir. Bilimsel yönetim problemlere bilimsel yöntemlerin uygulanmasıdır. Muhasebe süreçlerinde geleneksel yöntemlerin yerine bilimsel yöntemlerin kullanılması, verimliliği ve hızı arttıracaktır.

Mühendislik bir düşünce sistemi ve matematiksel düşünme becerisidir. Mühendislik, endüstri ve teknoloji için yeni fikirler bulabilir ve bu fikirleri yönetebilir. İnsanlığın yaşam koşullarını değişim yaratan fikirlerle değiştirebilir. Bir mühendislik kariyeri bugünlerde çok farklı oldu. Mühendisler tasarlama ve inşa etmenin ötesinde, yoksulluk, eşitsizlik, felaket kurtarma veya iklim değişikliği gibi karmaşık sosyal sorunlarla uğraşırlar. Örneğin, sosyal mühendislik, çevre mühendisliği, değişim mühendisliği ve risk mühendisliği.

Finansal mühendislik bu vizyon ışığında doğar. Günümüzde muhasebe mesleğinin uygulamasındaki zayıflıklar güçlü olmaktan çok daha fazladır. Hızla gelişen teknolojik ve dijital gelişmeler, zayıflık olarak tanımlanabilecek sorunları çözmek için muhasebe mesleğinde değişim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Muhasebe mesleği artık geleneksel bir çalışma şekli olmadığından ve akıllı teknolojilere yöneldiğinden, 21'inci yüzyılda muhasebe mühendisliği eğitimi almış veya mühendislik konularında kendini geliştiren muhasebeciler tercih edilecektir.

Mühendislik becerileri, muhasebecilerin teknolojiyi kullanma ve yönetme yeteneklerini geliştirecektir. Muhasebe Mühendisliği, muhasebecilerin, doğru bilgi elde etmek ve öğrenme-öğretme sürecinde teknolojiyi yönetmek ve kullanmak için farklı dijital sistemleri kullanmalarını sağlayacaktır. Bir muhasebe mühendisi, teknolojik gelişmelere adapte olabilen ve kendi alanında uzmanlaşmış, pratik ve teorik bilgileri felsefe, matematik ve teknoloji ile birleştiren profesyonel uygulamalarda aktif olarak teknolojik ürünleri kullanabilen bir kişidir.

Sonuç olarak, yıkıcı teknolojileri tanıma ve dijital sistemleri etkin bir şekilde yönetme, muhasebe mesleğinin geleceği için kritik öneme sahiptir. Teknolojik değişimin sonucu olarak yeni muhasebe sistemlerinin ortaya çıkışı uzak değildir. Muhasebe mesleğini geleceğe hazırlayabilmek için muhasebe mühendisliği mesleğini mühendislik yeteneği çerçevesinde yeniden tasarlamaktadır.

İsmail Tekbaş'ın Amerika'da IFAC tarafından yayımlanan " Dijital Çağ Mesleği: Muhasebe Mühendisliği "makalesinin İngilizcesi  Aşağıda Bilginize Sunulmuştur.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..
İflas erteleme müessesesi yerine revize edilen konkordato yeniden uygulamaya konuldu. Düzenleme, alacaklılarla ticari durumu sarsılmış borçlunun müzakere etmesine ve varılan anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanıyor...
10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Başvuru yapmak isteyen 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
BMMG Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu' nun Yapmış Olduğu Söyleşiyi Noktasına Virgülüne Dokunmadan Aynen Yayınlıyoruz.
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak.
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım. Bakanlık çağrımıza kulak verdi ve taslağı açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) çalışma hayatından en önemli faaliyetlerinden olanı Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğudur. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup bakanlıkça yayımlanacak
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Meslek Mensuplarına Yönelik E- Uygulamalarda Son Durum Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde . . . .
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte detaylar...
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere;
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.