DERNEKLER  
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Yıldırım; "Bugün itibariyle 50 yıllık bir reformu hayata geçirecek Katma Değer Vergisi ve bazı kanunlarda düzenleme yapan tasarıyı Meclise gönderiyoruz" dedi
Toplantıya Katılan Meslek Mensupları KGK Uygulama Dairesi Başkanı Mustafa Sözen' den İlk Puanlarını Aldılar.
Toplantıda Konuk Konuşmacı: GİB Grup Başkanı Abdullah Kiraz Gelir İdaresinin Mali İşlemlerde Dijitalleşme uygulaması ve teknolojik Yapılanma
225 no’lu Code Responding to Non – Compliance with Laws and Regulations –Yasa ve Düzenlemelere Uymamaya karşılık Verme.
İngiliz Finans Dünyasının Fca Başkanı Andrew Bailey(Gelecekte İngiliz Merkez Bankasının En Güçlü Adayı) Libor Sisteminin Sürdürülemez Olduğunu Libor’a . . . .
30 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.
Değerli Meslektaşlarım, mesleğe girdiğimden bu yana kırk yıl geçti. Kırk yıldır hep “Vergi tabana yayılmalı” ,”Kümesteki kazlar” “Vergi Kutsaldır”,
Mesleğimizi 2025 lerde Robotlar (Sıfırıncı Kanun) Değil, Biz Meslek Mensupları Daha Şimdiden İçten Bitirmişiz.
22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde gerçekleşti
TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ 2017 - 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU
No Görevi Adı Soyadı Fotoğraf
1 Başkan Arif AYTULUN arif aytulun
2 Bşk. Yrd. Prof.Dr.Fatih YILMAZ fatih yılmaz
3 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
4 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
5 Üye Nazım HİKMET
6 Başkan Yrd Doç.Dr.Kerem SARIOĞLU
7 Üye Nazım ÖZ
8 Muhasebe Hüseyin TURNA
9 Başkan Yrd Prof Dr.Sudi APAK
10 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
11 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
12 Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ BİÇER
13 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
14 Üye Leyla ÖZBAY
15 Üye Ahmet KARTAL

 


TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ 2014 - 2017 DÖNEMİ YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
2011-2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
2009 - 2011 DÖNEMİ KURUL ÜYELERİ
8- Fikret Tanrıverdi (İstanbul Sanayi Odası Başkan Yrd.) ve Sabri Tümer (YMM) TTK ile Karşılıklı Sunum Yaparken
5 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz “Finansal Raporlama, Denetim ve Vergi Düzenlemelerinde Yeniden Yapılanma ile Meslekte Teknolojik Gelişmeler konulu VII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresinde sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız
İLETİŞİM BİLGİSİ
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Vişnezade Mahalesi Hüsrev Gerede Cad. No:29 Yusuf Bey Apt. Kat:1 Daire 2 (34357) Teşvikiye-Beşiktaş İSTANBUL
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Telefon : +90 212 - 236 10 71
Faks : +90 212 - 236 17 15
E-posta : info@tmud.org.tr
Web : http://www.tmud.org.tr