DERNEKLER  
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Vergiye Gönüllü Uyum, Meslek Mensuplarının Sorumluluk ve Hakları Mesleğin Geleceği Hakkında Bilgiler Konulu Sunum Yaptı.
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Amacı ; Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak,Vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak,
Öncelikle, 1942 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Demeği’ni kuran, ona evrensel bakış açısı kazandıran ve bugünlere gelmesinde. . . .
Toplantının açış konuşmasını TMUD Genel Başkanı YMM Sabri Tümer Yaparken,2017 Yılında KGK,nın ve Meslek Mensubunun Beklentileri Konusu Masaya Yatırıldı.
" Meslek Mensubunun Disiplin ve Mali Sorumlulukları" Konulu Kasım 2016 ayı yemekli toplantısı aksim Elite World Otelde Gerçekleşti.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12 nci ve 48 inci maddesi,ne ilişkin Düzenlemeler...
TÜRMOB Seçimlerinden sonra TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyelerinden; Sayın Masum Türker ve Masis Yontan Açıklamalar da Bulundu...
TÜRMOB 2016-2019 Yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Erdem'in ve BMM Grubu ve İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya' nın ve TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi YMM Nazım Anıl' ın katıldığı Aylık Toplantıda;
Af Uygulamalarıyla İlgili Genel Açıklamalar, Kanun’un Kapsamı ve Dönemi, Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Uygulama Esasları
Borca batık durumda olan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin Mali durumunun iyileşmesinin mümkün olması halinde şirketin iflasının önlenmesini düzenleyen hukuki bir koruma tedbiridir.
"2030 Yılında Muhasebe Uzmanlarının Geleceği ve Ekonomik Gelişmelerdeki Rolü " Konulu Kongre de 2.Gün
TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ 2014 - 2017 DÖNEMİ YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 2017 - 2019 Dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri

2017 -2019 Dönemi TMUD Kurul Üyeleri 

 

2017-2019 TMUD YÖNETİM-DENETİM-DİSİPLİN KURULU.xls

2011-2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
2009 - 2011 DÖNEMİ KURUL ÜYELERİ
8- Fikret Tanrıverdi (İstanbul Sanayi Odası Başkan Yrd.) ve Sabri Tümer (YMM) TTK ile Karşılıklı Sunum Yaparken
12 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 19.00’da Taksim Elite World Otelde Yapılacaktır.
TÜRMOB Delege seçimleri için sadece serbestten gelen arkadaşlarımızın katılacağı 11.Mayıs.2016 Çarşamba günü yapılacak aday belirleme toplantısına katkı ve katılımlarınız rica ederiz.
İLETİŞİM BİLGİSİ
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Vişnezade Mahalesi Hüsrev Gerede Cad. No:29 Yusuf Bey Apt. Kat:1 Daire 2 (34357) Teşvikiye-Beşiktaş İSTANBUL
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Telefon : +90 212 - 236 10 71
Faks : +90 212 - 236 17 15
E-posta : info@tmud.org.tr
Web : http://www.tmud.org.tr