Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar
08 Ocak 2019 Salı
Hıdır Daştan
Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün . . . .
Görü-yorum

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

SMMM Hıdır Daştan

Aynı amaca hizmet etmek için en az yedi kişinin bir araya gelerek 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlayacakları tüzüğün T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Masasına müracaatı ve uygunluğunun tasdiki ile dernek kurulmuş olur. Dernekler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için üye kaydı yapar ve üyelerden giriş ödentisi ve aylık olarak aidat alırlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar ve derneğin düzenleyeceği gezi, eğlence, gece ve organizasyonlarından elde ederler. Aidat ve bağışlar, “Alındı Belgesi” ile veya bankalar aracılığı ile tahsil edilir. 

Demokrasinin yaşam bulmasında ve işlemesinde önemli rolü olan dernekleri kuruluşundan itibaren çok önemli sorumluluklar beklemektedir. Süresinde verilmeyen varsa Muhtasar beyanname ve Yıllık Beyanname gibi beyanname ve bildirimlerde maddi cezaların yanı sıra süresinde yerine getirilmeyen işlemler için de 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa görekapanma ve yöneticilerinin ilgili Mahkemeye sevki söz konusudur. Ayrıca, üyelik müracaatı yapanların müracaatlarını zamanında değerlendirmeyen ve konuyu karar ile imza altına almayan ya da üyelik dilekçesine rağmen üye kaydı gerçekleştirilmeyen, kaydı yaptığı halde üye kayıt defterine işlenmemesine rağmen para toplayarak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet eden Dernek Yönetim Kurulu ve görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeyen Denetim kurulu Üyeleri Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Bu bakımdan Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kuruluştan itibaren yasal tüm kuralları zamanında ve harfiyen yapması gerekmektedir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. İlk genel kurul 6 ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Olağan genel kurul, e az 2 en fazla 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Bahsi geçen işlemleri yapmayan yada kaydi olarak yapan, işlemleri imza altın alıp tutanak ile tespit etmeyen idareciler hakkında tahkikat yapılıp ilgili mahkemeye sevki söz konusudur.

Aman dikkat! Şimdi bunca hassas işin üzerine Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, gibi profesyonel yapının içerisine “Dernek” ve Vakıfları da dahil ederek 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) almışlardır. Yönetmelik de belirtilen 1 Ocak-31 Ocak arası 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Dikkat ! . . . Bugün Üç Canlı Yayın Yapılacaktır. Bursa SMMM Odası, İstanbul SMMM Odası ve Kayseri SMMM Odası Tarafından Canlı Yayınlar Yapılacaktır.
"Nisan Ayı Bordro Uygulamaları " Konusunda Bugün Saat:15:00 Canlı Yayın Yapılacaktır.
" 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Özellikli Hususlar Konusunda" Canlı Yayın Yapacaktır
Soru ve Cevaplarla Instagram Söyleşileri 04.05.2020 Saat: 14:00 Canlı Yayınlanacaktır.