Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK' na İbraz Şekli Defter Beyan Sisteminde Muhafaza Yükümlülüğü
21 Temmuz 2020 Salı
Herhangi Bir İşyerinin Veya İşletmenin Kayıt Ve Belgelerini Saklama Yükümlülüğü İşverene, . . . .
Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK

Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK' na İbraz Şekli 

Defter Beyan Sisteminde Muhafaza Yükümlülüğü 

Dursun Göktaş

Mersin SMMM Odası Geçmiş Dönem Başkanı


Herhangi Bir İşyerinin Veya İşletmenin Kayıt Ve Belgelerini Saklama Yükümlülüğü İşverene, İbraz Etme Hakkı İse İşverene, Vekiline Veya Yetkilisine Aittir. 

Defter Beyan Sisteminde İse Söz Konusu Defterler Elektronik Ortamda Düzenlenmekte Ve Saklanmaktadır. 

486 VUK Genel Tebliği’nin 10. Maddesi Gereğince Elektronik Ortamda Düzenlenen Defterleri Saklama Yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına Aittir. 

Her Ne Kadar Söz Konusu Tebliğ Gereği Defterleri Saklama Yükümlülüğü İşverene Ait Olmasa Dahi 5510 SGK Kanununun 86. Maddesi, İşyeri Defterinin Takip Eden Yıl Başından Başlamak Üzere 10 Yıl Süre İle İşveren Tarafından Saklanması Gerektiğini Hükme Bağlamıştır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE DEFTERLERİN FİZİKİ ORTAMDA SAKLANMASI 

Defter Beyan Sistemi Üzerinde Düzenlenen Elektronik Defterler, 213 VUK Çerçevesinde Tek Geçerli Defter Olarak Kabul Edilmektedir. 

Bu Defterleri Tutmakla Yükümlü Olan Mükelleflerin Fiziki Ortamda Düzenledikleri Ve Sakladıkları Defterler Geçersizdir. 

Her Ne Kadar Bu Defterleri Noterden Tasdik Edip Onaylatsalar Dahi Hukuki Bir Geçerliliği Bulunmayacaktır.

DEFTERLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İBRAZ EDİLMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mevzuatta Yer Alan Gerekçelere İstinaden İşverene Ait Defterleri İnceleme İhtiyacı Duyabilir, Bunun Üzerine İşverenliğe Teslim Edilen Tebligat İle 15 Günlük Yasal Süre İçerisinde Defterler İlgili Birime Tarih, Sayı Alınarak Teslim Edilir. 

Defter Beyan Sistemi İle İşverenin Defterler Kendi Uhdesinde Saklanmadığından Öncelikle Defterlerin Geçerli Bir Şekilde Elde Edilmesi Gereklidir. 

Daha Önce Belirttiğimiz Üzere İşverenlik Tarafından Sistemden Çıktısı Alınan Veya Fiziki Ortamda Düzenlenen Defterlerin Geçerliliği Bulunmamaktadır, Bu Sebeple İlgili İşyeri Defterleri Gelir İdaresi Başkanlığından İstenecektir.

Kendisinden Defter Ve Kayıtları İstenen İşveren Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan Gönderilen Evrak İle Bağlı Olduğu Vergi Dairesine Giderek İbrazı İstenen Dönem Defterlerin Kendisine Onaylı Bir Şekilde Teslim Edilmesi İçin Bir Dilekçe Yazacak Ve Ekine SGK Evrakını Koyacaktır. 

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Defter Ve Kayıtların İbraz Edilmesi İçin 15 Günlük Yasal Süre Öngörülmüş Olsa Da İşverenin Defterler Şekil Olarak Geçerli Bir Halde Elinde Hazır Bulunmadığından 486 VUK Tebliğ Gereğince Bu Dilekçeyi 15 Günlük Yasal Sürenin Bittiği Günden Geriye Doğru En Geç 10 Gün Kala Vermesi Gerekmektedir. 

Dilekçe Verildikten Sonra Devamlı Takip Edilmeli Ve Hazır Olduğunda Vergi Dairesinden Teslim Alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (İlgili Birime) Verilmelidir.

FİZİKİ ORTAMDA DÜZENLEDİKLERİ DEFTERLERİN VEYA SİSTEMDEN MÜKELLEF TARAFINDAN ÇIKTISI ALINAN DEFTERLERİN İBRAZINDA İDARİ PARA CEZASI

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İstenen Defterlerin Mükellef Tarafından Çıktısının Alınması Mümkün Olduğundan Son Zamanlarda İşverenlerin İbrazı Bu Yolla Yapmaya Çalıştıkları Görülmektedir. 

İşyerine Ait Defterleri Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Onaylı Olarak Teslim Etmeyen İşyerlerine 5510 SGK Kanun’un 102. Maddesinin (E) Bendinin (4) Numaralı Alt Bendi Gereğince Değil, Defterleri İbraz Etmeme Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanacaktır.

DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Defter Beyan Sistemi Mükellefleri SGK Tarafından Gönderilen Tebligat Üzerine Bağlı Bulundukları Vergi Dairesine Dilekçe Verecekler Ve Gelir İdaresi Başkanlığından Onaylı Defterlerinin Kendilerine Teslim Edilmesini Bekleyeceklerdir. 

Bu Bekleme Süresi Bazen SGK İbraz Süresi Olan 15 Günü Geçmektedir. 

Bu Durumda İşveren, 5510 SGK Kanun’a Göre İbraz Etmeme Cezası İle Karşı Karşıya Kalmaktadır. 

İdari Para Cezası İle Karşılaşmamak İçin Bu Sefer İşveren Tarafından SGK Ek Süre Talep Dilekçesi Verilmesi Gerekmektedir.

Defter Beyan Sisteminin En Önemli Özelliklerinden Birisi De Bürokrasiyi Azaltmak, İşverenlere Daha Hızlı, Güvenilir Hizmet Vermektir. 

Fakat Sistem Mükellefe Vergi Dairesine Başvurması İçin Süre Vermekte Ve Başvuruyu Zorunlu Kılmaktadır. 

İşveren Başvurusu Üzerine Dilekçesini Gün Gün Takip Etmelidir, SGK 15 Günlük Yasal Süresinin Geçireceği Anlaşıldığı Vakit Ek Süre Talep Dilekçesi Verilmelidir. 

Genellikle Defterler İle Birlikte İşyeri Bordroları Ve Diğer Kayıt Ve Belgeler İstendiği İçin İşverenin İbraz Yükümlülüğü İkiye Bölünmektedir, Çünkü Defterler İçin Gelir İdaresi Başkanlığından Cevap Beklenirken Diğer İstenen Evraklar İşveren Uhdesinde Bulunduğundan 15 Günlük Yasal Süre İşlemektedir, Ek Süre Talep Ederken Bu Hususa Da Dikkat Edilmelidir.

Defter Beyan Sisteminde İşverene Ayrı Bir Yükümlülük Olarak Dilekçe İle Başvuru, Dilekçe Cevabını Günlük Takip Etmek Ve Gerekirse Ek Süre Talep Dilekçesi Vermek Sorumluluğu Yüklenmiştir, Şüphesiz Ki Bu Aşamalar İşverenin Bürokrasi İle Karşılaşmasına, İşlemlerin Yavaşlamasına Ve Sürecin Uzamasına Sebep Olmaktadır. 

Mevzuatta Yer Alan Sürelerin Farklı Düzenlenmesi Ve Diğer Bürokratik İşlemler Sonucu İşverenler Gereksiz İdari Para Cezalarına Muhatap Olmaktadır.

486 VUK Genel Tebliğ’inin 10. Maddesinde Belirtildiği Üzere Mükellefe Ulaşamama Veya İbraz Yazısının Tebliğ Edilmemesi Sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu İlgili Birimi Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yazışma Yaparak İşyeri Defter Ve Kayıtlarını Elde Edebilmektedir. 

Elektronik Altyapının Elverdiği Bu İmkân Dâhilinde İşverenden Gerekli Diğer Evrakları Yazı İle İsteyerek, Sistem Tarafından Güvenilir Olarak Muhafaza Edilen Kayıtlara Sosyal Güvenlik Kurumunun Gerekli Bilgileri Girerek Ulaşması Tüm Bu İşlemlerin Ortadan Kalkmasına Ve İşverenin Üzerindeki Bürokratik İşlemlerin Azalmasına İmkân Verecektir.
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...