Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük
10 Aralık 2017 Pazar
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Meslekte Birlik, söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerini içeren 27 maddelik çalışmayı GIB yetkililerine meslektaş adına Ankara’ya giderek sunmuştur. Yapılan görüşmeye bağlı olarak bu konuda aşağıdaki konularda meslektaşlarımıza bilgi sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mükellefin kendisinin şifre alabilmesi konusu;

Bu tebliğe göre ,şifreyi vergi idaresinden mükellef alabilecektir. Ancak şifre ile beyan yetkisi Serbest muhasebeci mali müşavirlere ait olacaktır. Bunun sadece iki istisnası vardır. Avukatlar ve noterler eskiden gelen bu haklarını kendileri için kullanıp, defter ve beyannamelerini kendileri düzenleyebileceklerdir.

Kendisi ile başlayan kelimelerde kastedilen nokta budur. Burada bu iki meslek grubu isim olarak yazılmayıp VUK 340’a atıf yapılmıştır. Bunun nedeni ileride Bakanlığın başka bir mesleki grubu da bu hakkı vermesi halinde başka düzenlemeye gerek olmadan uygulamayı yapabilme isteğidir.

Mukellefin bağlı olduğu meslek odasının beyanname gönderme yetkisi konusu;

Odaların basit usul vergi mükelleflerinin beyanlarını gönderme hakkı öteden beri var olmakla birlikte devam edecektir. Bu düzenleme ile odaların İşletme defteri tutma hakları sona ermektedir. Bu konuda bir kayıp yoktur. Aksine bir kazanım söz konusudur.

Meslek mensubu tanımında 3568’e atıf yapılma nedeni ile YMM’lerin de defter gönderme hakkı ihtimalinin ortaya çıkması;

Meslek mensubu kelimesinin değil özellikle “SMMM” yada “SM” unvanlarının açıkça yazılması ile sorun aşılacaktır. Yemin mali müşavirlere  "küçük defter tutabilirsiniz "  izni kesinlikle söz konusu değildir.

Aralık 2017 tarihine kadar sözleşmelerin yenilenme mevzuu; 

Bakanlık da bu sürenin çok kısa olacağı kanaatinde bu nedenle muhtemelen Şubat ayına kadar sözleşme giriş imkanı olacaktır.(Bu konuda yetki ilgili kurumundur, bu şekilde bir uygulama olacağını tahmin ediyoruz.)

E-defter sisteminde defter zaten Maliye Bakanlığı bünyesindedir. 10 gün içinde mükelleften defter / kayıt istenmesinin mantığı nedir?

Müfettiş taleplerinde; mükellefin haberi dışında GİB kayıt/defter bilgilerinin müfettişlere açılmasını doğru bulmamaktadır. Mükellefleri koruma amaçlı olarak, habersiz transferin doğru olamayacağı düşüncesi ile bu düşünülmüştür. Ayrıca mükellefin normal bir durum olmamakla birlikte defter /belge beyan etmeme de  “hakkıdır“ şeklinde düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı inceleme elemanına defter dökümlerinin mükellef tarafından ibrazı düşünülmektedir.

E- defter gönderiminin takip eden ayın 20. gününe kadar gönderilmesi mevzuu;

Bu tarihin seçilme nedeni beyannamelerin ve e- defterin üst üste binmesinin hem meslek mensuplarına hem de internet ortamına getireceği aşırı yüktür. Bu konudaki düşüncelerin Sayın Bakana iletilerek beyan süresinin ancak bu şekilde değiştirilebileceği tarafımıza ifade edilmiştir. Meslekte birlik olarak bu konudaki görüşlerimizi Sayın Bakana ileterek takipçisi olacağız.

ENVANTER VE AMORTİSMAN DEFTERLERİ:

Bu defterlerin internet ortamında işlenmesi şimdilik ihtiyaridir. Şimdilik düşünülen Envanter defterine döküm yapılmaksızın  “Dönem Sonu Stok” bilgisinin girilebilmesine imkan tanıyan bir sistemin olmasıdır.  Ancak İstanbul Meslekte Birlik , işletme defteri dışındaki diğer defterlerin, gerek mükellefi gerekse meslek mensuplarını çok zorlayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bu defterlerle ilgili işlemlerin kaldırılmasının çok daha makul olduğu tarafımızdan ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Meslek mensuplarının elinden defter tutma hakkının alındığı ya da alınacağı yönündeki beyanatlar kesinlikle mevzunun tam olarak açıklanamamasından kaynaklanmaktadır.  Bu konudaki düşüncelerimiz ilgili kurumla paylaşılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile İşletme defterlerinin ilgili esnaf odaları tarafından tutulmasına imkan veren ilgili sirküler kaldırılacaktır. İş ehli olan meslek mensuplarına verilecektir. Kısaca bu tebliğin en önemli kazanımı, meslek mensupları tarafından tutulması gereken defterlerin, esnaf odaları tarafından tutulmasına son verilmesidir.

Bu tebliğin amacı; şu ana kadar kağıt ortamında yapılan işlemlerin, elektronik ortama taşınarak defter beyan sistemi üzerinden ya da XML dosyası ile gönderim sağlanabilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.

Meslekte Birlik ailesi ilgili tebliğin takipcisi olmaya devam edecektir. Ayrıca  GİB yetkilileri, taslakta yer alan ve anlaşılamayan noktaların giderilmesi için görüşlerimizi dikkate alacaklarını beyan etmişlerdir.

16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı sözleşmelerin dövizle düzenlenmesi yasaklandı. Karar, perakendeden danışmanlığa, gayrimenkulden finansa pek çok sektör için değişiklikler getirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, açıkladığı, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceğini ancak kişilere karşı işlenen suçta bunun mümkün olmadığını dile getirmişti.
Günlük koşuşturma içinde pek çok kişi ve davranışla karşılaşıyoruz. Bir kısmı bizi etkiliyor, fark ediyoruz ve bu davranışın neden yapıldığını düşünüyoruz. Çoğunluğunu ise fark etmiyoruz.
Bilindiği gibi 13 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında Karara bir düzenleme eklenerek;
SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak.
Yirmi birinci yüzyılda, sosyal hayatın hemen her kesişme noktasında dijitalleşmenin ayak izlerini görmek mümkün. Dijital teknoloji:
TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut yaptığı yazılı açıklamayla 20 Eylül günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan . . . .
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Enflasyon muhasebesi, iş dünyası tarafından uzun yıllardır hep bir beklenti olarak hiç gündemden düşmedi. Bugüne kadar getirilen sınırlı düzenlemeler ise, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde beklentileri karşılayamadı…
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.