Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük
10 Aralık 2017 Pazar
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Meslekte Birlik, söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerini içeren 27 maddelik çalışmayı GIB yetkililerine meslektaş adına Ankara’ya giderek sunmuştur. Yapılan görüşmeye bağlı olarak bu konuda aşağıdaki konularda meslektaşlarımıza bilgi sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mükellefin kendisinin şifre alabilmesi konusu;

Bu tebliğe göre ,şifreyi vergi idaresinden mükellef alabilecektir. Ancak şifre ile beyan yetkisi Serbest muhasebeci mali müşavirlere ait olacaktır. Bunun sadece iki istisnası vardır. Avukatlar ve noterler eskiden gelen bu haklarını kendileri için kullanıp, defter ve beyannamelerini kendileri düzenleyebileceklerdir.

Kendisi ile başlayan kelimelerde kastedilen nokta budur. Burada bu iki meslek grubu isim olarak yazılmayıp VUK 340’a atıf yapılmıştır. Bunun nedeni ileride Bakanlığın başka bir mesleki grubu da bu hakkı vermesi halinde başka düzenlemeye gerek olmadan uygulamayı yapabilme isteğidir.

Mukellefin bağlı olduğu meslek odasının beyanname gönderme yetkisi konusu;

Odaların basit usul vergi mükelleflerinin beyanlarını gönderme hakkı öteden beri var olmakla birlikte devam edecektir. Bu düzenleme ile odaların İşletme defteri tutma hakları sona ermektedir. Bu konuda bir kayıp yoktur. Aksine bir kazanım söz konusudur.

Meslek mensubu tanımında 3568’e atıf yapılma nedeni ile YMM’lerin de defter gönderme hakkı ihtimalinin ortaya çıkması;

Meslek mensubu kelimesinin değil özellikle “SMMM” yada “SM” unvanlarının açıkça yazılması ile sorun aşılacaktır. Yemin mali müşavirlere  "küçük defter tutabilirsiniz "  izni kesinlikle söz konusu değildir.

Aralık 2017 tarihine kadar sözleşmelerin yenilenme mevzuu; 

Bakanlık da bu sürenin çok kısa olacağı kanaatinde bu nedenle muhtemelen Şubat ayına kadar sözleşme giriş imkanı olacaktır.(Bu konuda yetki ilgili kurumundur, bu şekilde bir uygulama olacağını tahmin ediyoruz.)

E-defter sisteminde defter zaten Maliye Bakanlığı bünyesindedir. 10 gün içinde mükelleften defter / kayıt istenmesinin mantığı nedir?

Müfettiş taleplerinde; mükellefin haberi dışında GİB kayıt/defter bilgilerinin müfettişlere açılmasını doğru bulmamaktadır. Mükellefleri koruma amaçlı olarak, habersiz transferin doğru olamayacağı düşüncesi ile bu düşünülmüştür. Ayrıca mükellefin normal bir durum olmamakla birlikte defter /belge beyan etmeme de  “hakkıdır“ şeklinde düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı inceleme elemanına defter dökümlerinin mükellef tarafından ibrazı düşünülmektedir.

E- defter gönderiminin takip eden ayın 20. gününe kadar gönderilmesi mevzuu;

Bu tarihin seçilme nedeni beyannamelerin ve e- defterin üst üste binmesinin hem meslek mensuplarına hem de internet ortamına getireceği aşırı yüktür. Bu konudaki düşüncelerin Sayın Bakana iletilerek beyan süresinin ancak bu şekilde değiştirilebileceği tarafımıza ifade edilmiştir. Meslekte birlik olarak bu konudaki görüşlerimizi Sayın Bakana ileterek takipçisi olacağız.

ENVANTER VE AMORTİSMAN DEFTERLERİ:

Bu defterlerin internet ortamında işlenmesi şimdilik ihtiyaridir. Şimdilik düşünülen Envanter defterine döküm yapılmaksızın  “Dönem Sonu Stok” bilgisinin girilebilmesine imkan tanıyan bir sistemin olmasıdır.  Ancak İstanbul Meslekte Birlik , işletme defteri dışındaki diğer defterlerin, gerek mükellefi gerekse meslek mensuplarını çok zorlayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bu defterlerle ilgili işlemlerin kaldırılmasının çok daha makul olduğu tarafımızdan ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Meslek mensuplarının elinden defter tutma hakkının alındığı ya da alınacağı yönündeki beyanatlar kesinlikle mevzunun tam olarak açıklanamamasından kaynaklanmaktadır.  Bu konudaki düşüncelerimiz ilgili kurumla paylaşılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile İşletme defterlerinin ilgili esnaf odaları tarafından tutulmasına imkan veren ilgili sirküler kaldırılacaktır. İş ehli olan meslek mensuplarına verilecektir. Kısaca bu tebliğin en önemli kazanımı, meslek mensupları tarafından tutulması gereken defterlerin, esnaf odaları tarafından tutulmasına son verilmesidir.

Bu tebliğin amacı; şu ana kadar kağıt ortamında yapılan işlemlerin, elektronik ortama taşınarak defter beyan sistemi üzerinden ya da XML dosyası ile gönderim sağlanabilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.

Meslekte Birlik ailesi ilgili tebliğin takipcisi olmaya devam edecektir. Ayrıca  GİB yetkilileri, taslakta yer alan ve anlaşılamayan noktaların giderilmesi için görüşlerimizi dikkate alacaklarını beyan etmişlerdir.

7- Yeditepe ve Işık Üniversitesi Öğr. Görevlisi Dr. Engin Ergüden "Büyük ve Orta Boy İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)" Konulu Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Kapanış Konuşmasını Altınordu Yaparak, Kameralarımıza Topluca Resim Verdiler.
Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26'sında . . . .
Vergi Denetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Bu raporda yer alan verilerden hareketle; vergi oranının yükselmesi durumunda,
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı 7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflas ertelemesi düzeni yerine konkordato düzeni getirilmiştir.
2017 yılında elde edilen gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 26 Mart Pazartesi akşamı doluyor.
2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecektir.
Sağlık güvencesi olmayanların da sağlık güvencesine kavuşturulması için getirilen genel sağlık sigortasında primlerin devlet tarafından mı,
17.03.2018 tarihinde “Geleceğin Mali Müşavirleri Derneği”nin İzmir Sanat Merkezinde Gerçekleşen " İnşaat Muhasebesi" seminerine ilgi büyüktü.
Meclis; konutunda ürettiği elektriği satanlara vergi muafiyeti, elektrikli araçlara teşvik, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında
Dr. A.Engin ERGÜDEN ' in Sunumlarıyla; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBI FRS) Konulu Eğitim Seminer Düzenledi
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21'inci maddesiyle, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nu gözden geçirme çalışmaları tamamlandı ve devreden KDV'nin iadesi de dâhil olmak üzere . . .
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın." dedi.
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir.
Bilindiği üzere, denetim kuruluşları ve denetçilerin uymak zorunda oldukları rotasyon hükümleri Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair ve Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler Konulu Eğitim Semineri Verdi.