Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük
10 Aralık 2017 Pazar
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Meslekte Birlik, söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerini içeren 27 maddelik çalışmayı GIB yetkililerine meslektaş adına Ankara’ya giderek sunmuştur. Yapılan görüşmeye bağlı olarak bu konuda aşağıdaki konularda meslektaşlarımıza bilgi sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mükellefin kendisinin şifre alabilmesi konusu;

Bu tebliğe göre ,şifreyi vergi idaresinden mükellef alabilecektir. Ancak şifre ile beyan yetkisi Serbest muhasebeci mali müşavirlere ait olacaktır. Bunun sadece iki istisnası vardır. Avukatlar ve noterler eskiden gelen bu haklarını kendileri için kullanıp, defter ve beyannamelerini kendileri düzenleyebileceklerdir.

Kendisi ile başlayan kelimelerde kastedilen nokta budur. Burada bu iki meslek grubu isim olarak yazılmayıp VUK 340’a atıf yapılmıştır. Bunun nedeni ileride Bakanlığın başka bir mesleki grubu da bu hakkı vermesi halinde başka düzenlemeye gerek olmadan uygulamayı yapabilme isteğidir.

Mukellefin bağlı olduğu meslek odasının beyanname gönderme yetkisi konusu;

Odaların basit usul vergi mükelleflerinin beyanlarını gönderme hakkı öteden beri var olmakla birlikte devam edecektir. Bu düzenleme ile odaların İşletme defteri tutma hakları sona ermektedir. Bu konuda bir kayıp yoktur. Aksine bir kazanım söz konusudur.

Meslek mensubu tanımında 3568’e atıf yapılma nedeni ile YMM’lerin de defter gönderme hakkı ihtimalinin ortaya çıkması;

Meslek mensubu kelimesinin değil özellikle “SMMM” yada “SM” unvanlarının açıkça yazılması ile sorun aşılacaktır. Yemin mali müşavirlere  "küçük defter tutabilirsiniz "  izni kesinlikle söz konusu değildir.

Aralık 2017 tarihine kadar sözleşmelerin yenilenme mevzuu; 

Bakanlık da bu sürenin çok kısa olacağı kanaatinde bu nedenle muhtemelen Şubat ayına kadar sözleşme giriş imkanı olacaktır.(Bu konuda yetki ilgili kurumundur, bu şekilde bir uygulama olacağını tahmin ediyoruz.)

E-defter sisteminde defter zaten Maliye Bakanlığı bünyesindedir. 10 gün içinde mükelleften defter / kayıt istenmesinin mantığı nedir?

Müfettiş taleplerinde; mükellefin haberi dışında GİB kayıt/defter bilgilerinin müfettişlere açılmasını doğru bulmamaktadır. Mükellefleri koruma amaçlı olarak, habersiz transferin doğru olamayacağı düşüncesi ile bu düşünülmüştür. Ayrıca mükellefin normal bir durum olmamakla birlikte defter /belge beyan etmeme de  “hakkıdır“ şeklinde düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı inceleme elemanına defter dökümlerinin mükellef tarafından ibrazı düşünülmektedir.

E- defter gönderiminin takip eden ayın 20. gününe kadar gönderilmesi mevzuu;

Bu tarihin seçilme nedeni beyannamelerin ve e- defterin üst üste binmesinin hem meslek mensuplarına hem de internet ortamına getireceği aşırı yüktür. Bu konudaki düşüncelerin Sayın Bakana iletilerek beyan süresinin ancak bu şekilde değiştirilebileceği tarafımıza ifade edilmiştir. Meslekte birlik olarak bu konudaki görüşlerimizi Sayın Bakana ileterek takipçisi olacağız.

ENVANTER VE AMORTİSMAN DEFTERLERİ:

Bu defterlerin internet ortamında işlenmesi şimdilik ihtiyaridir. Şimdilik düşünülen Envanter defterine döküm yapılmaksızın  “Dönem Sonu Stok” bilgisinin girilebilmesine imkan tanıyan bir sistemin olmasıdır.  Ancak İstanbul Meslekte Birlik , işletme defteri dışındaki diğer defterlerin, gerek mükellefi gerekse meslek mensuplarını çok zorlayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bu defterlerle ilgili işlemlerin kaldırılmasının çok daha makul olduğu tarafımızdan ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Meslek mensuplarının elinden defter tutma hakkının alındığı ya da alınacağı yönündeki beyanatlar kesinlikle mevzunun tam olarak açıklanamamasından kaynaklanmaktadır.  Bu konudaki düşüncelerimiz ilgili kurumla paylaşılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile İşletme defterlerinin ilgili esnaf odaları tarafından tutulmasına imkan veren ilgili sirküler kaldırılacaktır. İş ehli olan meslek mensuplarına verilecektir. Kısaca bu tebliğin en önemli kazanımı, meslek mensupları tarafından tutulması gereken defterlerin, esnaf odaları tarafından tutulmasına son verilmesidir.

Bu tebliğin amacı; şu ana kadar kağıt ortamında yapılan işlemlerin, elektronik ortama taşınarak defter beyan sistemi üzerinden ya da XML dosyası ile gönderim sağlanabilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.

Meslekte Birlik ailesi ilgili tebliğin takipcisi olmaya devam edecektir. Ayrıca  GİB yetkilileri, taslakta yer alan ve anlaşılamayan noktaların giderilmesi için görüşlerimizi dikkate alacaklarını beyan etmişlerdir.

26-Sanatçı ve Bestekar Fatoş Koçarslan'ın Sunumlarıyla, Şef İlter Burak Kalay Yönetiminde Koro; Ey Güzel İstanbul Benim Sevgili Yarim " Şarkısını Okuduktan Sonra Konser Sona Erdi.
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ - (İhracat 2003/3) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Önceki iki yazıma da konu olan elektronik tebligatın sorunlarına bu yazımda da devam ediyorum. Önceki yazımda elektronik tebliğ sisteminde,
Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de memur emeklilerine de yüzde 5.69 zam yansıtıldı. Çıplak maaşlara bu artış eklenirken, ayrıca aylığın yüzde 4’ü oranındaki ek ödeme de yükseldi
Bilindiği gibi sadece iş kazası ve meslek hatalığı ile analık (gebelik) halleri nedeniyle alınan istirahatler de (raporlarda), istirahat süresinin her günü için
Vergi mükelleflerinin çok sayıda problemi var. Bunların başında, kar payı stopajının yüksekliği, indirilemeyen binek oto KDV'si ve ...
Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi, Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması, Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması, Kesin Mizanın Düzenlenmesi . . . .
Geçen yazımda mali idare tarafından uygulamaya konulan elektronik tebligat sisteminin kısa özetini yaptıktan sonra bu sistemle ilgili açılan davalardaki gelişmeleri aktarmış
İşletmelerimizi ilgilendiren geçen seneden aklımda kalan önemli başlıklar Dördüncü Sanayi Devrimi ve Sürdürülebilirlik.
Güncel Vergisel Konularda Değişiklik, Hatırlatmalar, Bilgilendirmeler ve Uyumsoft İşbirliği İle E-Dönüşüm Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği; Eğitimli Hizmetlerine ve Meslek Mensupları ile Kaynaşmaya Devam Ediyor.
Şimdiye kadar bozuk saat misali yol alınırken, yöneticilerin yanında yer alanlara ve kendinden olanlara göz yumarak, meslektaşları peşkeş çekenler ortada iken,
17.12.2017 tarihinde Yaptığı Grup Meclisi toplantısı ile kurullarını yenileyen Türkiye Genç Mali Müşavirler Grubu . . . .
Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması hk.Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine .....
Geçen yazımda mali idare tarafından uygulamaya konulan elektronik tebligat sisteminin kısa özetini yaptıktan sonra bu sistemle ilgili açılan davalardaki gelişmeleri aktarmış,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunu’nun 401 ve 403. Maddelerine ilave yapılmıştır.