Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük
10 Aralık 2017 Pazar
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama
Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi İle Alakalı Olarak GİB ile görüştük

Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA YAPILAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Meslekte Birlik, söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili görüşlerini içeren 27 maddelik çalışmayı GIB yetkililerine meslektaş adına Ankara’ya giderek sunmuştur. Yapılan görüşmeye bağlı olarak bu konuda aşağıdaki konularda meslektaşlarımıza bilgi sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mükellefin kendisinin şifre alabilmesi konusu;

Bu tebliğe göre ,şifreyi vergi idaresinden mükellef alabilecektir. Ancak şifre ile beyan yetkisi Serbest muhasebeci mali müşavirlere ait olacaktır. Bunun sadece iki istisnası vardır. Avukatlar ve noterler eskiden gelen bu haklarını kendileri için kullanıp, defter ve beyannamelerini kendileri düzenleyebileceklerdir.

Kendisi ile başlayan kelimelerde kastedilen nokta budur. Burada bu iki meslek grubu isim olarak yazılmayıp VUK 340’a atıf yapılmıştır. Bunun nedeni ileride Bakanlığın başka bir mesleki grubu da bu hakkı vermesi halinde başka düzenlemeye gerek olmadan uygulamayı yapabilme isteğidir.

Mukellefin bağlı olduğu meslek odasının beyanname gönderme yetkisi konusu;

Odaların basit usul vergi mükelleflerinin beyanlarını gönderme hakkı öteden beri var olmakla birlikte devam edecektir. Bu düzenleme ile odaların İşletme defteri tutma hakları sona ermektedir. Bu konuda bir kayıp yoktur. Aksine bir kazanım söz konusudur.

Meslek mensubu tanımında 3568’e atıf yapılma nedeni ile YMM’lerin de defter gönderme hakkı ihtimalinin ortaya çıkması;

Meslek mensubu kelimesinin değil özellikle “SMMM” yada “SM” unvanlarının açıkça yazılması ile sorun aşılacaktır. Yemin mali müşavirlere  "küçük defter tutabilirsiniz "  izni kesinlikle söz konusu değildir.

Aralık 2017 tarihine kadar sözleşmelerin yenilenme mevzuu; 

Bakanlık da bu sürenin çok kısa olacağı kanaatinde bu nedenle muhtemelen Şubat ayına kadar sözleşme giriş imkanı olacaktır.(Bu konuda yetki ilgili kurumundur, bu şekilde bir uygulama olacağını tahmin ediyoruz.)

E-defter sisteminde defter zaten Maliye Bakanlığı bünyesindedir. 10 gün içinde mükelleften defter / kayıt istenmesinin mantığı nedir?

Müfettiş taleplerinde; mükellefin haberi dışında GİB kayıt/defter bilgilerinin müfettişlere açılmasını doğru bulmamaktadır. Mükellefleri koruma amaçlı olarak, habersiz transferin doğru olamayacağı düşüncesi ile bu düşünülmüştür. Ayrıca mükellefin normal bir durum olmamakla birlikte defter /belge beyan etmeme de  “hakkıdır“ şeklinde düşünülmüştür. Bu nedenlerden dolayı inceleme elemanına defter dökümlerinin mükellef tarafından ibrazı düşünülmektedir.

E- defter gönderiminin takip eden ayın 20. gününe kadar gönderilmesi mevzuu;

Bu tarihin seçilme nedeni beyannamelerin ve e- defterin üst üste binmesinin hem meslek mensuplarına hem de internet ortamına getireceği aşırı yüktür. Bu konudaki düşüncelerin Sayın Bakana iletilerek beyan süresinin ancak bu şekilde değiştirilebileceği tarafımıza ifade edilmiştir. Meslekte birlik olarak bu konudaki görüşlerimizi Sayın Bakana ileterek takipçisi olacağız.

ENVANTER VE AMORTİSMAN DEFTERLERİ:

Bu defterlerin internet ortamında işlenmesi şimdilik ihtiyaridir. Şimdilik düşünülen Envanter defterine döküm yapılmaksızın  “Dönem Sonu Stok” bilgisinin girilebilmesine imkan tanıyan bir sistemin olmasıdır.  Ancak İstanbul Meslekte Birlik , işletme defteri dışındaki diğer defterlerin, gerek mükellefi gerekse meslek mensuplarını çok zorlayacağını net bir şekilde beyan etmiştir. Bu defterlerle ilgili işlemlerin kaldırılmasının çok daha makul olduğu tarafımızdan ifade edilmiştir.

SONUÇ OLARAK;

Meslek mensuplarının elinden defter tutma hakkının alındığı ya da alınacağı yönündeki beyanatlar kesinlikle mevzunun tam olarak açıklanamamasından kaynaklanmaktadır.  Bu konudaki düşüncelerimiz ilgili kurumla paylaşılmıştır.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile İşletme defterlerinin ilgili esnaf odaları tarafından tutulmasına imkan veren ilgili sirküler kaldırılacaktır. İş ehli olan meslek mensuplarına verilecektir. Kısaca bu tebliğin en önemli kazanımı, meslek mensupları tarafından tutulması gereken defterlerin, esnaf odaları tarafından tutulmasına son verilmesidir.

Bu tebliğin amacı; şu ana kadar kağıt ortamında yapılan işlemlerin, elektronik ortama taşınarak defter beyan sistemi üzerinden ya da XML dosyası ile gönderim sağlanabilmesine yönelik esasların belirlenmesidir.

Meslekte Birlik ailesi ilgili tebliğin takipcisi olmaya devam edecektir. Ayrıca  GİB yetkilileri, taslakta yer alan ve anlaşılamayan noktaların giderilmesi için görüşlerimizi dikkate alacaklarını beyan etmişlerdir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.