DİKKAT ! Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair.......
14 Nisan 2017 Cuma
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda Kabul Edilen "ANAYASA" Metninin Karşılaştırmalı Hali
DİKKAT ! Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair.......
DİKKAT ! . . . . .

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda Kabul Edilen "ANAYASA" Metninin Karşılaştırmalı Hali

(MEVCUT METNİTEKLİF METNİ ve KOMİSYONDAKİ METNİN SON HALİ)

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler İle (24. Dönem Milletvekili) nin Hazırlamış Olduğu;

16 Nisan 2017 de Yapılacak Olan " Referandum" la - EVET - HAYIR Oylamasının Yapılacağı,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda Kabul Edilen Metninin Karşılaştırmalı Hali

(MEVCUT METNİTEKLİF EDİLEN METNİ ve KOMİSYONDAKİ METNİN SON HALİ) ni Görmek için Tıklayınız ; 31-12-2016-16-04-2017-ANAYASA KOM..doc

BİLGİNİZE SUNULMUŞTUR.

www.iktisadidayanisma.com sayfamızda 16 Nisan 2017 Pazar akşamına kadar SÜR MANŞETTEN Bilgi Mahiyetinde yayınlanacaktır.

Sayın Prof. Dr. Birgül Ayman Güler' e Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasa Komisyonunda Kabul Edilen Metnin MEVCUT  HALİ, TEKLİF EDİLEN METİN ve KOMİSYONDAKİ METNİN SON HALİ şeklinde yapmış olduğu aydınlatıcı çalışmalarından dolayı kendilerine İKTİSADİ DAYANIŞMA, Siz DEĞERLİ İZLEYİCİLERİMİZ ve ABONELERİMİZ adına teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Ltd. Şti 

adına

Nusret Sümer

ANAYASANIN (MEVCUT METNİTEKLİF EDİLEN METNİ ve KOMİSYONDAKİ METNİN SON HALİni Görmek için tıklayınız. - 31-12-2016-16-04-2017-ANAYASA KOM..doc
9- "Mustafa Kemal Fabrikalarının Kuruluşu ve Bugün" Konulu Bilgilendirme Söyleşilerine Sümerbank Eski Bölge Müdürü Ömer Faruk Gürpınar Devam Etti. (Bu Bölümde Katılımcılar, Katlılarını Sunarak Konuya Zenginlik Kattılar) - (SON)
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde;
24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Son 14 yılda 13 kez değişikliğe uğramış bir milli eğitim müfredatı ve bu beceriksizliğin sonucunda eğitimde OECD araştırmasında 38 ülke arasında 35. olabilen bir Türkiye.
Yurtiçinde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak gerçekleştirilen işlemlerde vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih ile tahsilat tarihi arasında
Daha önce 11 Ağustos 2016 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Mükellefleri izaha davet” başlıklı yazımızda bahsedildiği üzere;
Emlâk Vergisi Kanunu'nun 8/2 maddesi ile Bakanlar Kurulu'na “gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İstanbul Yüksek Ticaret Ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği
Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi amaçlanarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilmiş ve yerine ...
Bilindiği üzere; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2001 yılından itibaren yürürlüktedir. “Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge)” anılan kanundaki tanımıyla;
Özel esaslar, iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesini ve bu şekilde, Hazine’ye intikal etmemiş ve hayali olarak oluşturulmuş,
Başkentte toplu ulaşım artık her gün 24 saat boyunca sürecek. “Ulaşım vatandaşın birinci ihtiyacı” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna,
SGK, Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamını genişletti. 15 Temmuz gazileri ile er ve erbaşlar sigortalı olacak. Eski borçlar silinecek, gençlerin primlerini devlet ödeyecek
Artık mali yılın da sonuna yaklaşıyoruz. Yılsonu, bazı sermaye şirketleri için aynı zamanda sermaye artırımının zamanını da ifade ediyor.
Bu Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek için hazırlanmıştır.
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinin e-beyanname sisteminde yapılacak bakım nedeniyle;
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı