DİKKAT ! Bugün Son Gün
08 Ekim 2019 Salı
Mersin SMMM Odasının Düzenlemiş olduğu ; Sürekli Eğitim Programı Kapsamında Bağımsız Denetçi Eğitimleri Kayıtları 8 Ekim (Bugün) Sona ermektedir.
DİKKAT ! Bugün Son Gün
DİKKAT ! 

Bugün Son Gün . . . . 

Mersin SMMM Odasının Düzenlemiş olduğu ; Sürekli Eğitim Programı Kapsamında Bağımsız Denetçi Eğitimleri Kayıtları 8 Ekim (Bugün) Sona ermektedir.

8 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar isim yazdırılması gerekmektedir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, ödeme esasına göre kesin kayıt oluşturulacaktır.

KGK Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı

KGK ONAYLI BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN  SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” 04/11/2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tebliğ ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan sürekli eğitim programı aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 BAĞIMSIZ DENETÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Program Adı

Programın Süresi

Eğitim Yöntemi

Muhasebe

21 Saat

Yüz Yüze

Denetim

20 Saat

Yüz Yüze

Finansal Yönetim

4 Saat

Yüz Yüze

Finansal Tablo Analizi

5 Saat

Yüz Yüze

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ve Kurumsal Yönetim

10 Saat

Yüz Yüze

TOPLAM

60

 

18-19-20 EKİM 2019 (20 SAAT)

 

18 EKİM 2019 (7 SAAT)

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1

DERSİN ADI

SÜRE VE DERS İÇERİĞİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1

 

PROF. DR. MEHMET ÖZBİRECİKLİ

YEDEK ÖĞR.ÜY.: PROF. DR. SEVAL KARDEŞ SELİMOĞLU

09:00 – 09:50

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ VE PLANLAMA

 

10:00 – 10:50

MÜŞTERİ SEÇİMİ VE DENETİM SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

 

11:00 – 11:50

DENETİM PLANININ HAZIRLANMASINA YÖNELİK ÖN ÇALIŞMALAR

 

13:00 – 13:50

DENETİM STRATEJİ VE DENETİM PLANININ YAZILI HALE GETİRİLMESİ

 

14:00 – 14:50

MÜŞTERİ İŞLETMENİN VE SEKTÖRÜN TANINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

15:00 – 15:50

ÖNEMLİLİK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ

 

16:00 – 16:50

DENETİM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

19 EKİM 2019 (7 SAAT)

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1 ve 2
DERSİN ADI SÜRE VE DERS İÇERİĞİ  
BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-1  

PROF. DR. MEHMET ÖZBİRECİKLİ


YEDEK ÖĞR.ÜY.: PROF. DR. SEVAL KARDEŞ SELİMOĞLU

09:00 – 09:50

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN TANINMASI VE KONTROL RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
10:00 – 10:50

DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI

 
11:00 – 11:50

DENETİM ÇALIŞMASINI BÖLÜMLEME

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

   
13:00 – 13:50

DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ


 
14:00 – 14:50

İŞLEM DÖNGÜLERİNE YÖNELİK DENETİM TESTLERİ


 
15:00 – 15:50

KONTROL TESTLERİ


 
16:00 – 16:50

İŞLEMLERE İLİŞKİN MADDİ DOĞRULAMA TESTLERİ


 

 

20 EKİM 2019 (6 SAAT)

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

DERSİN ADI

SÜRE VE DERS İÇERİĞİ

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI-2

 

09:00 – 09:50

ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİ

10:00 – 10:50

ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİ

11:00 – 11:50

HESAP KALANLARININ DETAYLI İNCELENMESİ

13:00 – 13:50

DENETİN KANITLARININ NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ

14:00 – 14:50

ÇALIŞMA KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DENETİM DOSYASININ OLUŞTURULMASI

15:00 – 15:50

ÇALIŞMA KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DENETİM DOSYASININ OLUŞTURULMASI

 

EĞİTİM ÜCRETİ

1 (DERS) KREDİ/SAAT: 35 TL (KDV DAHİL)

 

 MERSİN SMMMO İKTİSADİ İŞLETME BANKA BİLGİLERİ

 YAPI KREDİ : TR95 0006 7010 0000 0046 0106 29

 TEB : TR22 0003 2000 0000 0011 5504 79

8 Ekim 2019 Salı günü mesai bitimine kadar isim yazdırılması gerekmektedir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, ödeme esasına göre kesin kayıt oluşturulacaktır.

Sorularınız için buraya tıklayın

7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.